Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

Inclusive30 van 2021

Joy Lodarmasse

Joy Lodarmasse

Joy Lodarmasse omschrijft zichzelf als een onvermoeibare activist. ‘Ik nodig mensen uit de wereld vanuit een anders perspectief te bekijken en vraag of het bevalt wat ze zien. Waar zie je ruimte voor verbetering? Dat doe ik dag in, dag uit.’

Lodarmasse is manager Diversiteit en Inclusie bij Alliander en in die rol is ze de aanjager binnen het bedrijf met zo’n 7000 medewerkers. Zo onderzocht ze al jaren geleden de doorstroom van vrouwelijke dertigers naar leiderschapsfuncties binnen het netwerkbedrijf. Dit leverde acht thema’s en uiteindelijk vijf aanbevelingen op, waaronder: werk aan de beeldvorming van de top, maak het een lonkend perspectief om na te streven en steun de transitie naar ouderschap. Inmiddels is ze voorzitter van VNO-NCW, maar voormalig Alliander-CEO Ingrid Thijssen gold de afgelopen jaren natuurlijk als inspirerend voorbeeld voor veel vrouwen binnen en buiten het bedrijf.

Eigen vrouwennetwerk

Jaarlijks krijgt een vrouwelijke collega van Lodarmasse de Young Talent Award uitgereikt en ervaren collega’s treden op als mentoren voor de nieuwe generatie. Ook heeft Alliander een eigen vrouwennetwerk, genaamd Lianne. Bij Alliander, toch een bedrijf met bovengemiddeld veel technische functies, is één op de vijf collega’s vrouw. Bij leidinggevende posities is dat ondertussen gegroeid naar één op de drie. Anders liggen de verhoudingen als het gaat om culturele diversiteit, geeft Lodarmasse toe. ‘Als we naar het overzicht geboortelanden kijken dan zijn we een kleurrijk geheel. Richting de top van onze organisatie verbleekt het.’

Investeer vooral in je organisatiecultuur, wil Lodarmasse andere leiders op het hart drukken. ‘Je bent zo rijk aan kennis en ervaring als je ruimte geeft. Daag je mensen uit en doe er je voordeel mee. Ik zie te vaak dat mensen klein worden gehouden of gemaakt. En: herijk je definitie van kwaliteit. Zorg dat het panel dat de kwaliteit mag beoordelen divers is. Het is een cliché, maar als je doet wat je deed dan krijg je wat je kreeg.’

Onderzoekende houding

Op individueel niveau luidt het advies: ga actief op zoek naar het alternatief. ‘Ik gun iedereen een onderzoekende houding. De natuur begrijpt heel goed dat er geen leven is zonder diversiteit, daarom zou ik iedereen willen uitnodigen naar buiten te gaan en daar voor henzelf het antwoord te ontdekken. We verspillen vaak veel energie aan gelijk krijgen. Je krijgt dan het een of het ander, in plaats van het beste van het een én het ander. Kortom, ga voor en/en, in plaats van of/of.’