Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

Inclusive30 van 2021

Abdelhamid Idrissi

Abdelhamid Idrissi

Abdelhamid Idrissi geeft met zijn Stichting Studiezalen honderden jongeren in Amsterdamse kwetsbare wijken de kans om rustig te studeren. Na het jarenlange succes met Studiezalen zoekt hij nu ook nadrukkelijk aansluiting bij het Nederlandse bedrijfsleven.

Idrissi werd zelf geboren in Amsterdam Nieuw-West, in een arm gezin. Studeren lag niet voor de hand, maar de liefde en aandacht van zijn ouders stimuleerden hem zichzelf verder te ontwikkelen. Door keihard te werken lukte het hem af te studeren als bouwkundig ingenieur. Daarna besloot hij zich in te zetten voor kinderen met dezelfde achtergrond als hij.

Hij richtte in 2010 Stichting Studiezalen op, waar jongeren uit het primair en voortgezet onderwijs terecht kunnen om in alle rust te studeren. Er zijn inmiddels 33 locaties in kwetsbare Amsterdamse wijken en samen met zijn team helpt Idrissi zo’n 1100 kinderen. Vanwege dit werk werd hij in 2019 verkozen tot Amsterdammer van het Jaar.

Vallen en weer opstaan

Abdelhamid Idrissi heeft veel geleerd door zelf heel vaak te vallen en weer op te staan, zegt hij. Ook de duizenden verhalen van de mensen om hem heen hebben hem laten zien wat er nodig is om inclusiviteit te realiseren. ‘Ik zit elke dag middenin het speelveld.’
Samen met zijn team bestrijdt hij armoede en onwetendheid om ervoor te zorgen dat het bedrijfsleven überhaupt denkbaar en bereikbaar is voor kansarme jongeren. Tegelijkertijd wil hij dat het bedrijfsleven zelf ook die ‘andere wereld’ leert kennen. ‘Deze kinderen en hun broers, zussen en ouders moeten een gezicht krijgen bij de medewerkers binnen het bedrijfsleven. Het is belangrijk dat ze deze parels ontmoeten en echt leren kennen.’

Idrissi wil de bedrijven onder meer bewegen zich duurzaam in te zetten voor de wijkbewoners. ‘Zo wordt het Nederlands bedrijfsleven toegankelijker, inclusiever, diverser én eerlijker.’ Hij draagt hier zelf ook aan bij met zijn nieuwste project, Techgrounds, een gratis ICT-opleiding voor zijn doelgroep, dat hij heeft opgezet samen met onder anderen Ruben Nieuwenhuis. De focus ligt hierbij op vrouwen en culturele diversiteit.

Het draait niet alleen om cijfers

Ook via andere wegen probeert Idrissi een meer gelijkwaardige samenleving te creëren. Zo is hij lid van de programmaraad van het Kenniscentrum voor Ongelijkheid en lid van de expertgroep Gelijke Kansen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Inclusiviteit is volgens Idrissi alleen mogelijk als de ‘kapitein van het schip’ er oprecht voor wil gaan. ‘Als het enkel om de cijfers draait, dan is er binnen zes maanden verloop en is het bedrijf weer terug bij af.’ Bovendien moet de overheid eerst zelf op alle lagen divers zijn. Om dat te bereiken, moeten overheden en bedrijven zelf goed begrijpen wat het precies inhoudt om divers en inclusief te zijn, vindt Idrissi. ‘Begeef jezelf daarom een tijdje op het terrein. Op die manier kan je ervaringen opdoen en de mensen ontmoeten.’