Winkelmand

Geen producten in je winkelmand.

Zo bereken je je transitievergoeding

Laatst bijgewerkt: 15-10-2021 13:00:06

Persbericht - Een werknemer die ontslagen wordt, komt meestal in aanmerking voor een transitievergoeding. De transitievergoeding is een financiële vergoeding die een werkgever moet betalen bij onvrijwillig ontslag. We leggen uit hoe je met behulp van een formule of een online calculator de hoogte van de transitievergoeding kunt berekenen.

Recht op transitievergoeding

Een werknemer heeft recht op een transitievergoeding als deze op initiatief van de werkgever wordt ontslagen of als diens tijdelijke arbeidscontract niet wordt verlengd. Dit recht bestaat ook als een werkgever nalatig is geweest of ernstig verwijtbaar heeft gehandeld en de werknemer om die reden zelf ontslag neemt.

Er gelden wel uitzonderingen. Een werknemer heeft geen recht op een transitievergoeding indien deze de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, zelf ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nalatig is geweest. Indien een werkgever failliet is, in surseance van betaling is gesteld of in de schuldsanering zit, hoeft de transitievergoeding ook niet te worden betaald.

Verschil transitievergoeding en ontslagvergoeding

De transitievergoeding is ingevoerd in 2015. Het doel daarvan was om het aanbieden van een vast dienstverband aantrekkelijker te maken, tijdelijk inkomensverlies na ontslag op te vangen en omscholing voor een nieuwe functie goedkoper te maken.

Tot 2015 sprak men vooral over een ontslagvergoeding. De hoogte daarvan werd berekend aan de hand van de kantonrechtersformule. Hoewel beide begrippen nog steeds bestaan, is er een belangrijk verschil. De transitievergoeding is een wettelijk bepaald minimum. De ontslagvergoeding is de optelsom van de transitievergoeding plus het financiële resultaat uit de onderhandeling over de ontslagvoorwaarden.

Het ontbreken van een geldige ontslaggrond of onderbouwd ontslagdossier bieden vaak ruimte voor het onderhandelen over betere ontslagvoorwaarden. Een arbeidsjurist weet precies hoe je een uiteindelijke ontslagvergoeding moet berekenen.

Formule berekening transitievergoeding

De transitievergoeding wordt berekend op basis van het bruto maandsalaris en de duur van het dienstverband. In de berekening mogen het vakantiegeld, de 13de maand, overwerkuren en bonus (over de afgelopen 3 jaar) bij het maandsalaris worden opgeteld. De transitievergoeding is maximaal € 84.000 bruto (2021) of één jaarsalaris als dat hoger is dan dat maximum.

 • De vergoeding is 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar vanaf de eerste werkdag;
 • De vergoeding over de resterende dagen wordt berekend volgens de formule:
  (Bruto ontvangen salaris over het restant van het contract / het bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris / 12 maanden).

De kosten die een werkgever moet maken voor scholing of outplacement (in het kader van het ontslag) kunnen worden afgetrokken van de transitievergoeding. Deze kosten zullen wel vooraf moeten zijn afgestemd met de werknemer.

Voorbeeld berekening transitievergoeding

Onderstaand een rekenvoorbeeld voor de transitievergoeding. Astrid is 4 jaar en 50 dagen in dienst geweest voor een bruto maandsalaris van € 3.750. Haar bruto uurloon was € 25 en ze werkte 8 uur per dag.

 • Bereken de transitievergoeding over het aantal volledig gewerkte jaren:
  4 jaar x (1/3 van € 3.750) = € 5.000.
 • Bereken de transitievergoeding over de laatste 50 dagen:
  50 (dagen) x 8 (uren) x € 25 (bruto uurloon) = € 10.000.
  Dat komt neer op € 10.000 / € 3.750) x (€ 1.250 / 12 maanden) = € 278.
 • De totale transitievergoeding is dus € 5.000 + € 278 = € 5.278.

Liever niet zelf rekenen? Gebruik dan deze gratis rekentool om de transitievergoeding te berekenen