Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

Onderzoek: Duurzaamheid geen prioriteit voor meeste Nederlandse consumenten

Laatst bijgewerkt: 21-01-2023 00:13:45

Persbericht - Hoe kijken Nederlandse consumenten naar duurzaamheid, en wat betekent dat voor jouw bedrijf?

Als ondernemer is het belangrijk om te weten hoe de Nederlandse consumenten naar duurzaamheid kijken en wat zij daarbij belangrijk vinden. Hoeveel invloed hebben jouw duurzaamheidsacties op hun aankopen? Welke rol speelt duurzaamheid bij consumenten die tweedehands producten kopen? Het financiële plaatje is voor de meeste consumenten belangrijker dan een duurzame economie, zo blijkt uit twee onderzoeken die door GetApp en zijn gelieerde bedrijven zijn uitgevoerd onder consumenten in verschillende landen wereldwijd.

Duurzaam ondernemen voor meeste Nederlandse consumenten geen vereiste

Opvallend is dat voor de meerderheid van de ondervraagde Nederlandse consumenten duurzaamheid geen doorslaggevende factor is bij de aanschaf van een product. In het Onderzoek Circulaire Economie werd respondenten de vraag voorgelegd of zij geen producten meer zouden kopen bij een bedrijf dat niets bijdraagt aan een circulaire of duurzame economie. Maar liefst 51% is het hier zeer mee oneens tot enigszins mee oneens. 

Daarmee is Nederland is het enige land waar een meerderheid van de ondervraagde consumenten het oneens is met die stelling. In alle andere onderzochte landen is een – vaak ruime – meerderheid het in meer of mindere mate met de stelling eens. In Spanje geldt dat zelfs voor 69% van de respondenten.

Invloed van duurzame praktijken op aankoopgedrag ligt laag

Het beeld dat Nederlandse consumenten bij hun aankopen minder selecteren op duurzame producten wordt bevestigd in het Duurzaamheidsonderzoek. Bijna de helft van de respondenten in Nederland (49%) zegt dat duurzame praktijken van bedrijven geen of slechts minimale invloed op hun aankoopbeslissing hebben. Het Verenigd Koninkrijk volgt op de voet waar 47% van de respondenten dit aangeeft. In de onderzochte Zuid-Europese landen is die invloed groter. Zo zegt 70% van de Italiaanse ondervraagden dat ze zich daar, in meer of mindere mate, door laten leiden.

De vraag is waarom zo’n hoog percentage Nederlandse respondenten bij een aankoop niet of nauwelijks let op duurzaamheid. Vooral vanwege het geld, zo blijkt: 48% van deze groep respondenten zegt dat ze duurzaamheid niet of bijna niet meewegen, vooral omdat duurzame producten duurder zijn. Een andere reden is dat ze hun opties zoveel mogelijk open willen houden (33%).

Duurzaamheid niet de belangrijkste overweging bij consumenten die tweedehands spullen kopen

Eén van de manieren waarop consumenten kunnen bijdragen aan een duurzame economie is door tweedehands spullen te kopen. De meeste Nederlandse consumenten doen dat dan ook. Zo zegt 45% van de respondenten in het Onderzoek Circulaire Economie wel eens tweedehands producten te kopen. Daarnaast zegt 9% dat het voor hen zelfs de eerste keus is en zegt 28% dat ze het soms doen.

De belangrijkste reden die wordt genoemd is de prijs. Van de respondenten die zeggen tweedehands producten te kopen, noemt slechts 16% duurzaamheid als belangrijkste drijfveer. De grootste groep (46%) zegt in de eerste plaats tweedehands spullen te kopen omdat ze dan goedkoper uit zijn.

Daarmee wijken Nederlandse consumenten overigens niet ver af van de andere landen in Europa. Het enige land waar het percentage consumenten dat bewust tweedehands koopt om duurzaamheid te bevorderen iets hoger ligt, is Duitsland. Daar zegt 21% van de respondenten dat duurzaamheid de belangrijkste drijfveer is.

Onderzoeksmethodologie

Dit artikel identificeert 3 trends die het resultaat zijn van een meta-analyse van twee enquêtes in opdracht van GetApp en zijn gelieerde bedrijven. De onderzoeken bevatten gegevens van online enquêtes die zijn uitgevoerd tussen juli 2021 en september 2022. Elke enquête is verstuurd naar ongeveer 600 tot 1000 consumenten in ieder onderzocht land. Deelnemers zijn ouder dan 18 jaar en wonen minimaal in een van de volgende landen: Nederland, Duitsland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië.