Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

Zo helpt data jouw organisatie om aan ESG-criteria te voldoen

In samenwerking met Snowflake - Verduurzamen is een belangrijk thema, wereldwijd. Dat gaat verder dan enkel milieuvriendelijk produceren. De roep om te voldoen aan de ESG-criteria komt vanuit klanten, investeerders, partners, toeleveranciers en de samenleving in het algemeen. Hoe kan beter inzicht in niet-financiële data hierbij helpen?

Zo helpt data jouw organisatie om aan ESG-criteria te voldoen
Foto: Gruizza via Getty Images

De komende jaren gaat er veel veranderen wat betreft de rapportage van niet-financiële informatie. Om doeltreffend te kunnen rapporteren over sociale aspecten, goed ondernemingsbestuur en klimaatrisico’s moeten ondernemingen relevante indicatoren kiezen en de juiste data verzamelen.

De International Accounting Standards Board, de organisatie achter boekhoudstandaard IFRS, ontwikkelt momenteel een nieuwe richtlijn voor niet-financiële informatie. In 2024 moet de nieuwe versie van Europese duurzaamheidsrichtlijn NFRD van kracht worden. Deze zal gelden voor álle grote Europese ondernemingen. Niet-beursgenoteerde mkb-bedrijven mogen op vrijwillige basis voldoen aan de nieuwe norm. Deze twee standaarden zorgen ervoor dat financiële rapportages uniformer en inzichtelijker worden op het gebied van ESG-criteria (Environmental, Social & Governance).

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wijst erop dat de financiële sector een belangrijke rol speelt in de transitie naar een duurzame maatschappij. Sterker nog, een gebrek aan grondige aandacht voor duurzaamheid leidt tot economisch troeblerende tijden. Een van de grootste zorgenkindjes volgens de toezichthouder is een gebrek aan informatie. De informatie die er wél is, ontbeert betrouwbaarheid, uniformiteit en kan slecht worden vergeleken.

Evaluatie op duurzaamheid

De coronacrisis leverde een nieuwe praktijktest voor het rapporteren van niet-financiële informatie. De eerste resultaten daarvan zijn niet positief. Volgens de AFM ontbreekt het Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen aan duidelijke niet-financiële verslaggeving. Bijvoorbeeld wat betreft de sociale gevolgen van Covid-19 en consequenties voor het personeel.

Investeerders hebben veel meer niet-financiële informatie nodig dan voorheen. De Europese Centrale Bank gaat strenger letten op duurzaamheidscriteria en klimaatrisico’s. De centrale bank neemt de impact van klimaatverandering specifiek mee in de stresstest van Europese banksector in 2022. Dat leidt ertoe dat voor risicoanalyse investeringsportfolio’s worden geëvalueerd op duurzaamheid. Nederlandse ondernemingen, banken, dienstverleners, toeleveranciers en klanten zullen om al deze redenen meer eisen stellen aan zulke rapportages. Bedrijven die hier tot nu toe weinig mee bezig zijn geweest, zullen een flinke inhaalslag moeten maken om te voldoen aan deze vragen.

Dataverzameling automatiseren en standaardiseren

Bij het verzamelen van de juiste data gaan ondernemingen al snel de mist in. Waar bijvoorbeeld de fabriek gegevens verzamelt uit facilitaire databases, haalt een backoffice data relevante informatie uit de hr-database. De ict-afdeling haalt de data uit het servicemanagement-systeem. En een financiële afdeling put wellicht uit het erp-systeem. Dat is allemaal niet verkeerd, maar het levert inconsistente data op als hier geen duidelijke processen en richtlijnen omheen zijn gebouwd.

Om de betrouwbaarheid te vergroten, is het van essentieel belang om de dataverzameling te automatiseren en standaardiseren. Gegevens zullen geformatteerd, geïntegreerd en geconsolideerd moeten worden om analytics toe te passen en relevante inzichten te ontdekken. Een datawarehousingplatform als Snowflake is daarom doorslaggevend voor het succes van analytics: met deze integratie kun je inzichten verwerven op alle gegevens uit het bedrijfsdomein.

Correcte inzichten verwerven

Nadat de juiste data binnenstromen, is het zaak om relevante ESG-indicatoren te kiezen. Dat kan door indicatoren uit conceptstandaarden als de nieuwe NFRD te gebruiken. Een andere manier is het kijken naar wat concurrenten in de markt doen. Daarvoor biedt Snowflake diverse datasets die inzichten geven in marktontwikkelingen, zodat ondernemers de juiste beslissingen kunnen nemen. Onder meer duurzaamheidscriteria, bedrijfsrisico’s en winstgevendheid zijn onder de loep te nemen middels datasets die zijn gestoeld op jaarrekeningen van beursgenoteerde financiële organisaties.

Het gebruik van de juiste data maakt het verschil tussen een abstract duurzaamheidsverhaal en een data-driven scenario op basis van concrete indicatoren. Een veelgebruikte ESG-indicator is bijvoorbeeld het energieverbruik per vestiging gedeeld door het aantal werknemers op deze locatie. Met deze indicator heeft een organisatie snel inzichtelijk welke locaties mogelijk niet energie-efficiënt zijn. Duurzaamheidsprojecten kunnen zo gerichter worden ingezet om het energieverbruik van de organisatie als geheel te verbeteren door potentieel energieverspillende locaties aan te pakken.

Risico’s verschillen per bedrijf

Het is bij het rapporteren op ESG-criteria goed beleid om niet alleen te kijken naar historische gegevens van de onderneming. Ook moet je forecasts maken op basis van verschillende toekomstscenario’s. Wat zijn de gevolgen voor de bedrijfsvoering bij klimaatincidenten zoals een overstroming? Wat zijn de gevolgen voor de business bij een grote temperatuurverandering in vergelijking met een kleine? En wat betekenen verschillende locaties verspreid over de wereld voor de business? Een dienstverlener met fysieke locaties in diverse landen in Azië krijgt bijvoorbeeld te maken met andere klimaatrisico’s dan een dienstverlener met locaties in Nederland. Of bijvoorbeeld eentje met voornamelijk een online aanwezigheid.

Inspelen op veranderende markt

ESG-criteria zijn niet alleen vereist om bedrijfsrisico’s in kaart te brengen, maar ook om in te spelen op kansen in een veranderende markt. Transitierisico’s die een directe impact hebben op bijvoorbeeld de automotivesector, hebben ook gevolgen voor diverse toeleveranciers. Denk aan producenten van accutechnologie, de chipindustrie, de logistieke sector, fabrikanten van brandstofmotoren en dienstverlenende partijen. Zulke potentiële ontwikkelingen moeten voor een investeerder duidelijk zijn bij het lezen van het jaarverslag.

Tips

* Gebruik een (concept)standaard als de NFRD
* Verzamel KPI’s die relevant zijn voor je business
* Consolideer data in één uniform platform
* Vergelijk ESG-scores met peers in de sector
* Forecast op basis van verschillende impact scenario’s

Zo verdien je aan je data

Zo verdien je geld aan je data

Iedereen heeft data, maar niet iedereen verdient eraan. Dat is zonde want er blijven in Nederland miljarden euro’s op tafel liggen. Lees hoe ING, Flixbus en VodafoneZiggo het slim aanpakken. Als bonus krijg je een stappenplan om zelf aan de slag te gaan.

Download gratis

E-book: Cloud Data Lakes For Dummies

Of je nu jouw eerste datameer aanlegt of een bestaande wilt bijwerken, dit boek biedt ideeën om jouw zakelijke en technologische doelen te bereiken.

Download ebook

E-book: Cloud Data Warehousing For Dummies

Hoe kan jouw organisatie de kracht van enorme hoeveelheden gegevens gemakkelijk en betaalbaar benutten om efficiënter onbewerkte gegevens om te zetten in waardevolle bedrijfsinformatie? Dit e-book laat zien hoe meer gegevens de deur openen naar meer en grotere kansen, die bijna altijd gepaard gaan met even grote uitdagingen.

Download ebook

E-book: Data Sharing For Dummies

In dit e-book lees je hoe jouw organisatie snel en gemakkelijk één op één, één op veel en veel op veel relaties smeedt om gegevens op nieuwe en fantasierijke manieren te delen. Zo beperk je de tijd voor inzicht tot een nooit eerder mogelijk niveau.

Download ebook
/