Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

Groen leasen kan ook leuk zijn

Groen leasen kan ook leuk zijn
Merlijn Doomernik
Je leest nu: Groen leasen kan ook leuk zijn

De mobiliteit in Nederland milieubewuster te maken, dat is waar het Terberg Leasing om gaat, zegt algemeen directeur Rogier van Ewijk. ‘Wij durven harde afspraken te maken over het kostenvoordeel, de CO2-besparing en de toegenomen tevredenheid van medewerkers.’

 

Best practice van Management Team + Toyota

Als consultant voerde Rogier van Ewijk ooit sollicitatiegesprekken bij de dealer in de showroom. Door de schaarste op de arbeidsmarkt mocht hij na het tekenen van een arbeidscontract zo in een nieuwe leaseauto naar buiten rijden. Maar die tijd is voorbij.

Niet dat de algemeen directeur van Terberg Leasing het erg vindt. Zijn werk is er de afgelopen jaren misschien niet makkelijker op geworden, ‘maar wel leuker’, zegt hij. Terberg Leasing heeft in 2011 namelijk een grote ommezwaai gemaakt. Niet langer is het doel ‘zoveel mogelijk leaseauto’s op de weg te zetten’, zoals Van Ewijk het uitdrukt. Nee, het bedrijf wil nu vooroplopen in de verduurzaming van de Nederlandse mobiliteit. Als visie is geformuleerd dat Terberg tegen 2015 ‘de meest gewaardeerde en meest duurzame leasemaatschappij van Nederland’ wil zijn. En dat betekent soms zelfs dat klanten wordt geadviseerd mínder leaseauto’s af te nemen. ‘We zijn een familiebedrijf’, legt Van Ewijk uit. ‘Dat wil zeggen dat we sowieso gericht zijn op de lange termijn. We willen zorgen dat het bedrijf er staat voor de kinderen en de kleinkinderen. En datzelfde geldt dus voor de aarde.’

Terberg Leasing
Terberg Leasing is onderdeel de Terberg Groep, een in 1869 ontstaan familiebedrijf, dat groot is in onder meer productie van speciale voertuigen. Terberg Leasing, zelf opgericht in 1970, behoort tot de top-10 van Nederlandse leasemaatschappijen. Het bedrijf werkt bankonafhankelijk.
De visie is om in 2015 de meest innovatieve, meest gewaardeerde en meest duurzame leasemaatschappij van Nederland te zijn. Het bedrijf is de eerste leasemaatschappij die door de Climate Neutral Group is gecertificeerd. In een onderzoek van ondernemersblad Sprout oogstte Terberg Leasing vorig jaar de hoogste waardering van ondernemend Nederland.

Nieuwe kijk

Terberg Leasing is nu de eerste door de Climate Neutral Group gecertificeerde leasemaatschappij. Dat betekent niet alleen dat het relatief veel hybrides, zoals de Toyota Prius, in het wagenpark heeft rondrijden. De nieuwe strategie gaat nog veel verder. Feitelijk is het hele businessmodel getransformeerd, passend bij een nieuwe kijk op mobiliteit. ‘Vroeger werkten we met relatief homogene groepen. Bij een functie hoorde een bepaalde klasse auto. Maar dat waren in feite heel starre regelingen’, zegt Van Ewijk. Weinig klantgericht, weinig maatwerk . Het bevatte vaak ook geen incentive om zuiniger te  rijden.

Nieuwe patronen

Mede door de economische crisis, de roep om duurzaamheid, demografische ontwikkelingen, en door bijvoorbeeld Het Nieuwe Werken ziet Terberg nu nieuwe mobiliteitspatronen ontstaan. Niet iedereen wil meer een (eigen) auto voor de deur hebben staan, weet Van Ewijk. ‘Daarom hebben we nu bijvoorbeeld ook poolauto’s, die werknemers kunnen gebruiken al naargelang ze er behoefte aan hebben. En we hebben werknemerslease, als je beschikt over een woon-werkvergoeding die je naar eigen inzicht kunt besteden. De vraag is namelijk ook: moet je als werkgever wel alles willen regelen? Of wil je dat mensen zelf hun keuzes kunnen maken? Daar passen dan misschien ook andere vervoermiddelen dan een  leaseauto in.’

Nulmeting

De praktijk leert dat met deze aanpak een fikse besparing mogelijk is, zowel in CO2-uitstoot als financieel, zegt Van Ewijk. ‘We doen altijd eerst een nulmeting. Wat is je wagenpark nu? Hoeveel CO2 stoot je uit, wat is je tankgedrag, hoeveel ongevallen heb je jaarlijks? Daarna maken we samen een nieuwe regeling. Daarbij geven we ook advies over bijvoorbeeld Het Nieuwe Rijden, brandstofkosten, bandenspanning en positieve beïnvloeding van rijgedrag. En als een klant het wil, kunnen we ook CO2-compensatie aanbieden, zodat je wagenpark zelfs klimaatneutraal kan worden. Dat is bijvoorbeeld fijn voor al die bedrijven die werken met CO2-prestatieladder(s) of ISO 14001. En tot slot rapporteren we periodiek over de resultaten, weer op basis van de Greenscan. Zo zie je snel of je doelen gehaald worden.’

De laatste euro

The Toyota Way
Familiebedrijf Terberg Leasing werkt nauw samen met een ander familiebedrijf; Louwman & Parqui, de Nederlandse importeur van Toyota. Door de nadruk op duurzaamheid rijden er relatief veel Toyota’s in Terbergs wagenpark rond, maar de samenwerking gaat nog verder, vertelt Rogier van Ewijk. ‘Onze raad van bestuur is getraind in The Toyota Way, de lean manier van werken van de Japanse autofabrikant. Daar is gesproken over continue verbetering. Onder meer hebben we daar geleerd dat het gaat om de instelling van de mensen die je hebt. Iemand kan wel goed werk leveren, maar als hij of zij niet wil leren, heb je toch de verkeerde te pakken. Daarnaast hebben we geleerd dat het gaat om betrokkenheid van de werkvloer, en dat je door continu je processen te verbeteren, uiteindelijk ook je product verbetert. Dat heeft in de praktijk bijvoorbeeld zijn waarde bewezen in de nieuwe fabriek in Benschop, waar alle medewerkers invloed kunnen hebben op de inrichting. Daardoor is de productiviteit significant gestegen.

Door deze nieuwe aanpak krijgt Terberg Leasing ‘heel andere gesprekken met klanten’, zegt Van Ewijk. ‘Een Toyota van ons is dezelfde als die van onze concurrenten. Als je dan gaat vergelijken, heb je het dus alleen over prijs. Met het concept van GreenLease kijk je hoe het leasebeleid kan bijdragen aan de organisatiedoelen. Dat is aan de ene kant een investering in de samenwerking met een klant en  aan de andere kant bespaar je ook tijd, doordat het niet meer gaat over die laatste euro verschil.’

Andere mindset

Het fiscaal voordeel voor CO2-vriendelijke auto’s helpt daarbij overigens maar een beetje, zegt hij. ‘Een grote groep gaat alleen voor de financiële besparing. Maar daarmee bereik je slechts een deel van de doelen. Je wilt juist dat er een andere mindset komt, dat mensen anders nadenken over mobiliteit. Daar worstelen bedrijven enorm mee. Wij maken met GreenLease niet alleen afspraken over de kosten, maar ook over de CO2-besparing. En over de tevredenheid van je medewerkers. Dat levert uiteindelijk meer op!’

Niet gesanctioneerd

Zelf rijdt de Terberg Groep natuurlijk ook zo groen mogelijk. ‘We hebben berekend dat we dit jaar 42 procent CO2 gaan besparen. Niet alleen met nieuwe airco’s, led-lampen, isolatie en elektronische facturatie. Ook ons eigen wagenpark helpt mee. We rijden allemaal hybride of volledig elektrisch en hebben een interne competitie. We meten met elkaar wie het zuinigst rijdt. Zo wordt groen rijden niet gesanctioneerd, maar juist gestimuleerd. En dat maakt het veel leuker.’