Winkelmand

Geen producten in je winkelmand.

Dit zijn dé 5 tekenen die je vertellen dat je financiering nodig hebt

Als ondernemer wil je er niet te laat achter komen dat je financiering nodig hebt. Zorg dat je deze vijf tekenen op tijd herkent.

Dit zijn dé 5 tekenen die je vertellen dat je financiering nodig hebt
Je leest nu: Dit zijn dé 5 tekenen die je vertellen dat je financiering nodig hebt

Of je als ondernemer nu wilt groeien, stabiliseren of overleven, zonder financiële basis wordt het erg lastig. Door een groot nieuw project, vertrokken personeel of veranderde marktomstandigheden kun je plotseling in de situatie komen dat je snel extra financiering nodig hebt. Maar wanneer je daarachter komt, heb je vaak niet veel tijd om de juiste financier bij jouw bedrijf te vinden. Door goed op te letten en deze vijf tekenen tijdig te herkennen weet je dat je naar financiering op zoek moet gaan!

1. Het signaal van groei

Om te zorgen dat je bedrijf blijft draaien heb je als ondernemer werkkapitaal nodig. Niet alleen voor momenten dat je minder opdrachten hebt; ook wanneer je groeit is het belangrijk financiering achter de hand te hebben. Een nieuwe klant of groot project? Dat zijn dé momenten waarop extra geld belangrijk is. Je krijgt te maken met nieuwe leveranciers, of hebt meer personeel nodig – en dus ook meer computers, bureaus en andere bedrijfsmiddelen. Je krijgt op zo’n moment ook te maken met een veranderde cashconversiecyclus; de periode dat je nog geen geld ontvangt maar al wel flink hebt uitgegeven om je voor te bereiden op je nieuwe klanten of al bezig bent met nieuwe opdrachten. Debiteuren betalen nou eenmaal zo laat mogelijk zodat zij er ook het meeste profijt van hebben. Het kans soms maanden duren voor je het geld dat je in je voorraden steekt weer (met winst, dat wel) op je rekening staat. Om te voorkomen dat je zonder geld zit is het belangrijk om nog voordat je echt groeit je financiering al rond te hebben.

2. Zicht op een dip

Financieringsbehoefte ontstaat logischerwijs ook als de inkomsten achterblijven ten opzichte van de kosten. Het eerste signaal daarvoor is een daling van de maandelijkse omzet. In een productiebedrijf leiden stijgende voorraden bijvoorbeeld tot een dalende cashflow. Ondernemers die sturen op cashflow kunnen goed inschatten hoe hun toekomstige inkomstenstroom zich ontwikkelt. Je houdt daarnaast goed zicht op de zaak door regelmatig te kijken naar je geld en omzetverwachtingen. Als je dit goed bijhoudt kun je eerder voorspellen waar het heengaat met jouw financiën, en het geld dat binnenkomt en eruit gaat. Op basis van zo’n financiële analyse de juiste maatregelen nemen is niet makkelijk. Laat daarom regelmatig iemand (accountant, belastingadviseur) meekijken.

3. Actueel ondernemingsplan

Het ondernemen van nu vindt plaats in een steeds sneller veranderende economie, onder andere door de snelle ontwikkeling van bepaalde markten en technologieën. Ben je actief in een sterk fluctuerende markt, omdat je product bijvoorbeeld sterk trendgevoelig is? Dan is het verstandig meer geld achter de hand te hebben om de uitschieters te beteugelen. Hoe meer verandering, hoe groter je financiële vangnet moet zijn. Financiële stabiliteit vraagt om duidelijke, concrete plannen. Toch beschikken ondernemers vaak niet over een actueel ondernemingsplan. In grote lijnen kent iedere ondernemer zijn plannen natuurlijk wel, maar een financieel onderbouwd ondernemingsplan dat nodig is voor een financieringsaanvraag wordt vaak pas gemaakt als de nood aan de man is. Zorg dus dat je er één hebt. Om sneller te kunnen schakelen op de laatste ontwikkelingen is het verstandig je plannen regelmatig opnieuw te beoordelen naar concrete, actuele behoeften en doelen.

Dit zijn dé 5 tekenen die je vertellen dat je financiering nodig hebtWaarom online lenen de nieuwe norm is
Steeds meer kleine ondernemers kiezen ervoor online te lenen. Zo regel je snel en veilig jouw online financiering. .

4. Bespeur inefficiënties

Een grote verandering heeft grotere gevolgen voor het werkkapitaal wanneer de kosten structureel hoger zijn. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan bij bedrijven met veel personeel of met temperatuurgevoelige voorraden. Voor een goed zicht op mogelijke financiering is het daarom belangrijk de inefficiënties in het productieproces te bespeuren. Stel jezelf de vraag of je onderneming niet met een te inflexibele kostenstructuur werkt, met bijvoorbeeld veel vast personeel en langdurige termijncontracten. 

5. Personeel

Om personeel aan te trekken én te behouden, moet je opleidingen en perspectief bieden. Het vraagt om investering, in tijd, maar vooral in geld. Een groeiend verloop in het personeelsbestand geeft dan ook een belangrijk signaal voor aankomende financieringsbehoefte. Met het vertrek van gewaardeerde, succesvolle personeelsleden kun je als onderneming meer verliezen dan kennis en ervaring. Het betekent dat je opnieuw moet investeren in werving, begeleiding en opleiding. Bovendien heb je een periode te overbruggen waarin bepaalde taken onderbezet zijn. Al met al leidt het tot een tijdelijke behoefte aan meer werkkapitaal – en wellicht dus ook extra financiering.

Goed voorbereid

Als je te laat financiering aanvraagt terwijl je die snel nodig hebt, is dat een gemiste kans. Het opvangen van de hierboven genoemde signalen, een goede voorbereiding en een tijdige zoektocht naar financiering kunnen samen van levensbelang zijn voor de continuïteit van de onderneming. Vooral als kleine onderneming ben je minder kwetsbaar met voldoende liquide middelen én een goed plan op zak. Informeer dus alvast waar je snel en zonder ingewikkelde voorwaarden aan financiering kunt komen.