Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

Kredietbehoefte in Nederland stijgt

Steeds meer ondernemers hebben behoefte aan een zakelijke lening. Over het eerste kwartaal van 2020 meldden Nederlandse banken meer aanvragen voor een lening voor ondernemingen binnen te hebben gehad. Als gevolg van de coronamaatregelen is de kredietbehoefte gestegen. Met name de behoefte aan liquiditeit nam toe.

Dat blijkt uit onderzoek van de Bank Lending Survey (BLS), zo schrijft De Nederlandsche Bank. Dit onderzoek is een enquête die eens in de drie maanden wordt gehouden onder zeven in Nederland gevestigde banken. Met name de vraag naar een zakelijke lening en het bedrijfskrediet nam toe.

Vraag naar bedrijfskrediet

Begin dit jaar zeiden de banken een daling te verwachten van het aantal aanvragen voor zakelijke leningen en kredieten. Maar sinds de coronacrisis is de vraag naar bedrijfskrediet niet afgenomen, maar met 72 procent toegenomen. De toegenomen behoefte komt vooral door grotere uitgaven aan voorraden en werkkapitaal. Verder zijn meer bedrijven genoodzaakt om te heronderhandelen en leningen te herstructureren. Daardoor hebben steeds meer ondernemingen een grote behoefte aan meer liquiditeit. Vrijwel alle banken in de enquête geven aan dat de verwachte vraag naar bedrijfskrediet in het tweede kwartaal ook toe zal nemen. Het gaat daarbij vooral om zakelijke leningen met een korte looptijd aan kleine en middelgrote ondernemingen. Zakelijke leningen met een langere looptijd zijn wel nog steeds lastiger te krijgen nu het risico door de corona-uitbraak groter is.

Acceptatiecriteria versoepeld

De acceptatiecriteria om in aanmerking te komen voor een zakelijke lening zijn ook versoepeld. De veranderingen in acceptatiecriteria worden uitgedrukt in een nettopercentage, waarbij het verschil tussen het percentage dat de criteria aanscherpt en het percentage dat de banken versoepeld worden berekend. Dit aan de hand van de antwoorden in het onderzoek. Banken rapporteren een versoepeling van de acceptatiecriteria, voornamelijk aan kleinere en middelgrote ondernemingen in het eerste kwartaal van 2020. Banken verwachten ook voor het tweede kwartaal meer leningen uit te geven als gevolg van versoepelde acceptatiecriteria. Dat geldt het meest voor zakelijke leningen met een korte looptijd. Dit is verder wel afhankelijk van welke maatregelen het kabinet aan zal kondigen.

Zakelijke leningen en kredieten worden dus sneller verstrekt, doordat de acceptatiecriteria versoepeld zijn. Maar dat geldt zeker niet voor consumenten. De meeste banken hebben de acceptatiecriteria voor leningen met een lange looptijd flink aangescherpt. Dit komt vanwege de negatieve economische gevolgen van de genomen coronamaatregelen. Banken moeten nu meer inspanningen leveren om de liquiditeit van klanten op peil te houden. Daardoor is het risico een stuk groter.

Andere instellingen

Dat de kredietbehoefte in Nederland stijgt, wordt duidelijk uit het onderzoek onder zeven grote banken. Toch zijn zij niet de enigen die zakelijke leningen verstrekken. Zo is het ook mogelijk bij andere instellingen dan een bank een zakelijke lening of zakelijk krediet aan te vragen. Deze instellingen worden niet meegenomen in het onderzoek, omdat zij geen bank zijn. Alleen de grote banken doen mee aan de Bank Lending Survey (BLS). Toch kunnen we ervan uitgaan dat ook de ‘nieuwe instellingen’ meer leningen verstrekken. De afgelopen jaren richtten steeds meer ondernemers zich tot een nieuwe aanbieder voor een kortlopende lening.

Dat komt mede doordat de overheid zakelijk lenen wil aanmoedigen. In verband met de coronacrisis heeft de overheid een garantieregeling ingesteld. Dat betekent dat de overheid garant staat voor 80 of 90 procent van het kredietbedrag.