Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

Kruger Rotterdam

Kruger uit Rotterdam is sinds 1988 een toonaangevende partner voor ondersteuning bij complexe ondernemingsvraagstukken voor het mkb en instellingen (20...

Kruger uit Rotterdam is sinds 1988 een toonaangevende partner voor ondersteuning bij complexe ondernemingsvraagstukken voor het mkb en instellingen (20 – 2.000 werknemers) in alle sectoren.

Opdrachten vaak op recommandatie van private equity partijen, financiële instellingen, Raden van Commissarissen, (familie-) aandeelhouders, andere professionele dienstverleners. Kruger Business Consultants, Corporate Finance, Interim Management en Executive Search bestaat uit een ervaren team van zo’n 25 medewerkers met de kernbegrippen onafhankelijkheid, professionaliteit, commitment en integriteit.

Kruger Business Consultants
Financieel, organisatorisch en strategisch advies gericht op rendementsverbetering. De onderneming staat centraal, we creëren inzicht en zoeken naar pragmatisch uitvoerbare oplossingen. We zijn van toegevoegde waarde bij: analyse van de bedrijfseconomische situatie; herijking, aanpassing, reorganisatie van de organisatie; integratie, verzelfstandiging of afstoten van onderdelen; additioneel risicodragend vermogen of additionele financiering of herfinanciering; aanpassen/wijzigen van strategie; passende reactie op onvoldoende rentabiliteit of verbetering van managementinformatie.

Kruger Corporate Finance
Advies gericht op waardeoptimalisatie, -realisatie of -behoud bij strategische vraagstukken en gebeurtenissen. Wij zijn M&A professionals met de multidisciplinaire ervaring en expertise van Kruger. Waardemaximalisatie ontstaat door maatwerk, een zorgvuldige voorbereiding en opties identificeren vanuit een bredere context. Voor ons zijn transacties onderdeel van de strategie en/of wensen, en geen doel op zich.

Kruger Interim Management
Richt met name de focus op continuïteitsvraagstukken, realiseren van strategische en tactische initiatieven en stuurt op resultaat. Heeft toegang tot het Krugernetwerk, expertise, sectorkennis en best practices. Kruger Interim Management beschikt over een basisgroep van circa 100 interim managers, waarvan aantal vaste associés in industrie, handel, bouw en vastgoed.

Kruger Executive Search
Gespecialiseerd in de werving en selectie van management- en finance posities voor het middenbedrijf. Onze expertise focust zich op algemeen, financieel en operationeel managementrollen, en specialistische financiële functies op HBO/Academisch niveau. Door de opgedane kennis, ervaring en netwerk in het bedrijfsleven is Kruger Executive Search in staat uw organisatie te versterken op key posities met hooggekwalificeerde professionals. Wij werken pragmatisch, resultaatgericht en ondernemend, met heldere voorwaarden, transparante processen en een resultaatverplichting.