Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

Beloningstructuur voor internationale werknemers binnen startups sluit eindelijk aan

In samenwerking met Techleap.nl - Het is voor Nederlandse startups makkelijker geworden om medewerkers van buiten de EU aan te nemen. Schaarse developers, webanalisten en growth hackers bijvoorbeeld. Sinds deze maand is namelijk de verblijfsregeling voor essentieel personeel voor startups van kracht.

Belangrijkste inzet van deze nieuwe regeling? Het minimaal vereiste salaris gaat omlaag. En dat was hard nodig, volgens Marloes Mantel. Ze is directeur Talent bij Techleap en vertelt waarom het voor startups tot voorkort zo moeilijk was om talent vanuit andere landen aan te nemen. ‘Je moet een medewerker van buiten de EU minimaal 4.500 euro per maand betalen. Voor werknemers tot 30 jaar is dat 3.299 euro. We noemen dit de “kenniswerkers verblijfsvergunning”. Voor startups zijn die bedragen vaak nog onhaalbaar en sluiten ze niet aan bij de beloningsstructuur die deze startende ondernemingen hanteren voor hun personeel.’

Startup verblijfsvergunning alleen voor founders

Dan is er nog de zogeheten “startup verblijfsvergunning”, maar ook die bood geen uitkomst. Rutger de Graaf, coördinator National Point of Entry bij RVO.nl, legt uit: ‘Deze regeling is vooral gericht op buitenlandse founders, die minimaal 15 procent van de aandelen in bezit hebben. Het overgrote deel van de buitenlandse kenniswerkers haalt dit percentage niet en komt hiervoor dus ook niet in aanmerking.’ Er werd door Techleap.nl en RVO.nl al langer voor gepleit om deze regels te versoepelen (zie kader). Met succes, want sinds deze maand zien de spelregels er ineens heel anders uit.

Lager salaris, de rest in aandelen

Zo is het salariscriterium nu dus fors verlaagd. Nederlandse startups hoeven hun nieuwe collega’s uit Amerika, Azië en Afrika nog maar 2.497 euro per maand te betalen. Als aanvulling op dat loon bieden de startups medewerkersparticipatie aan. In de praktijk komt dat meestal neer op een aandeel in het bedrijf. Deze werkwijze sluit veel beter aan bij de manier waarop startups opereren. Ze hebben nog niet de financiële slagkracht om hoge salarissen te betalen, maar willen medewerkers wel de kans geven om mee te profiteren van mogelijke groei in de toekomst. Een dergelijke visumregeling die gekoppeld is aan de beloningsstructuur van startups is uniek in Europa.

Meer ervaren startup-mensen naar Nederland

Met de nieuwe regeling hebben Nederlandse startups een extra troef in handen gekregen om gewild talent uit het buitenland te werven. ‘In Nederland zijn er relatief weinig mensen die ervaring hebben met het opschalen van een internationaal georiënteerde startup. De vijver waaruit we kunnen vissen is nu ineens een stuk groter’, zegt Daan Weddepohl. Hij is de drijvende kracht achter leenplatform Peerby.

Nihat Kurt is docent Europees en Nederlands immigratierecht aan de Erasmus University in Rotterdam. Verder is hij onder meer de co-founder van Expat Management Group–Benelux, een bedrijf dat alle sores voor het regelen van expats uit handen neemt. Ook hij is erg enthousiast over de nieuwe verblijfsregeling voor essentieel personeel voor startups. ‘Voor wat betreft de reguliere kennismigrant wordt de toegevoegde waarde aangetoond door de hoogte van het salaris. Voor kenniswerkers van startups gaat het veel meer om het aandeel dat zij krijgen in de jonge, innovatieve onderneming.’

Ook diploma-eis van tafel

In de nieuwe regeling is ook aan het gezin van de kennismigrant gedacht. Echtgenoten en kinderen mogen voortaan sneller mee en kunnen zich dan ook in Nederland vestigen. ’Daarnaast heeft de overheid geen diploma-eis voor deze regeling. Ook dat sluit goed aan bij de manier waarop startups denken over talent. Skills zijn belangrijker dan een papieren bewijs’, aldus Rutger de Graaf.

Wel gelden er uiteraard nog andere regels. Zo moet je bijvoorbeeld aantonen dat je bedrijf nog geen salarissen van een gemiddelde kennismigrant kan ophoesten. Daarbij wordt onder meer gekeken naar het loon van andere medewerkers en de vraag of er al een investeringsbedrag is opgehaald. Verder legt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) je bedrijf langs de meetlat van innovativiteit, schaalbaarheid, draagkracht en structuur.

Wil je voor de nieuwe verblijfsregeling voor essentieel personeel voor startups in aanmerking komen? Dat kan nu via de website van Immigratie- en Naturalisatiedienst. De Netherlands Point of Entry van de RVO kan je hierbij bij helpen.

Samenwerking werpt vruchten af

De afgelopen jaren hebben Techleap.nl en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) als ook de Dutch Startup Association het probleem diverse keren aangekaart bij de verantwoordelijke ministeries op basis van eigen onderzoek onder startups. EY heeft met name in de eerste fase van dat proces geholpen met advies over de vormen van participatie. ’Nu is dan eindelijk de kogel door de kerk’, aldus De Graaf. ‘Onze dank gaat hierbij uit naar minister Wouter Koolmees, staatssecretaris Mona Keijzer en staatssecretaris Ankie Broekers-Knol.’