Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

Hot ITem Groep: Met Factbased Improvement doelen halen

In samenwerking met Hot ITem - Hoe zet je data in om te sturen en te verantwoorden, processen te verbeteren en meerwaarde te creëren met data? Met het antwoord op deze vragen is de Hot ITem Groep de afgelopen 25 jaar uitgegroeid tot marktleider in datagedreven businessimprovement.

hot item groep

Iedereen heeft het over meerwaarde creëren met data, maar hoe zorg je nu daadwerkelijk dat je bedrijfsresultaten verbetert en blijvend innoveert? De voortdurend veranderende technologische mogelijkheden in combinatie met dynamische economische omstandigheden vragen om een wendbare aanpak.

Vanuit de overtuiging dat data een vitaal onderdeel is van elke moderne businessstrategie, en daarmee onmisbaar voor de besturing en innovatie van een organisatie, slaat de Hot ITem Groep de brug tussen strategische doelstellingen en data/IT. Of het nu gaat om klantgegevens, financiële informatie, real-time transactielogs of procesdata: het doel is om toegevoegde waarde te genereren vanuit alle verzamelde data.

Adil Bohoudi, managing director van de Hot ITem Groep: “Wij begrepen 25 jaar geleden al dat data steeds belangrijker zou worden voor organisaties en, recenter, dat nieuwe ontwikkelingen als machine learning en kunstmatige intelligentie een grote rol zouden gaan spelen. Als Hot ITem Groep hebben we onderkend dat het brede datawerkveld vraagt om gespecialiseerde bedrijven, zoals Future Facts, AMIS, HI-Academy, HIBRID en DataTrust. Wij geloven in groot worden door klein te blijven. Door intensief met elkaar samen te werken, maximaliseren we waarde voor onze klanten. Gezamenlijk implementeren we fact-based besturing en innovaties voor bijvoorbeeld het ontdekken van nieuwe markten, nieuwe klantgroepen en nieuwe product-dienstcombinaties, maar ook voor het realiseren van grip en snelle verantwoordingsmogelijkheden. Door de onafhankelijke en cijfermatige onderbouwing zorgen wij ervoor dat beslissingen met zekerheid kunnen worden genomen.”

Verbeterpotentieel

Hot ITem is in 1998 opgericht vanuit de marktbehoefte aan een partij die bedrijfskundige kennis kon combineren met digitale businessintelligence. Een partij, zogezegd, die zowel de taal van de organisatieadviseurs spreekt als die van de IT’ers.

Rob Honing, medeoprichter en algemeen directeur van de Hot ITem Groep: “Organisatieadviseurs zijn doorgaans erg goed in adviseren, maar niet in implementeren. In de vertaalslag van plan naar uitvoering gaat geregeld het nodige mis. Dat voorkomen is precies waarin wij ons de afgelopen 25 jaar hebben gespecialiseerd. Aan de hand van data analyseren wij een organisatie: wat zijn de belangrijkste businessdrivers, hoe ziet de businesscase eruit en waar zit de crux? Pas als we precies weten waar het verbeter- en innovatiepotentieel zit, gaan we aan de slag.”

Factbased Innovation

De successen van de Hot ITem Groep zijn niet onopgemerkt gebleven. Sinds twee jaar is het bedrijf onderdeel van Conclusion, een veelzijdig ecosysteem met ruim 25 expertbedrijven die zich samen richten op businesstransformatie en IT-services. Binnen dit ecosysteem is de Hot ITem Groep verantwoordelijk voor de datadienstverlening met betrekking tot businessimprovement en innovatie. Bohoudi: “Onze ervaring hebben we gebundeld in onze parapluaanpak, die zeer effectief is gebleken in datagedreven waardecreatie voor onze klanten.”

De eerste stap in die aanpak is de ‘performance-analyse’, waarmee wordt gekeken hoe een organisatie ervoor staat. Na deze nulmeting volgt ‘performance-improvement’: het stap voor stap doorvoeren van verbeteringen op basis van data en innovatieve toepassingen. Belangrijk in deze fase is de zichtbaarheid van positieve resultaten, zegt Bohoudi. “In bedrijfsadviezen wordt vaak geredeneerd vanuit een greenfieldsituatie, maar er zijn natuurlijk allerlei processen en systemen die moeten worden aangepast, aangevuld of vervangen. Tijdens dergelijke projecten, die soms jaren in beslag nemen, zorgen wij ervoor dat de klant steeds in kleine stappen concrete resultaten behaalt en met eigen ogen kan constateren dat het beter gaat, dat de resultaten erop vooruitgaan.”

Parallel aan de performance-improvementfase beginnen de voorbereidingen voor de derde stap: ‘continuous improvement’. Het proces van verbetering eindigt niet, maar gaat altijd door – en combineert zo het boeken van resultaten op de korte termijn met borging van alle verbeteringen voor de lange termijn. Honing: “Zo stellen we klanten in staat om grote doelen te halen met kleine stappen. Onze waardecreatie komt voort uit het voortdurend toetsen en testen; dankzij die fact-based insteek pakken we ook door in het aanpassen van de businessprocessen.”

Langdurige klantrelaties

Als bewijs voor het succes van deze aanpak beschikken Honing en Bohoudi over talloze smakelijke praktijkvoorbeelden. Zo bleek een afvalverwerkingsbedrijf te vaak een verbrandingsoven stil te moeten leggen, omdat hoogcalorisch afval de temperatuur ervan te veel deed stijgen. Dankzij een slim detectiesysteem met highspeedcamera’s worden dergelijke afvalsoorten nu tijdig uit de stroom verwijderd, waardoor de verwerking voltijds kan doordraaien.

In Amsterdam werden beelden van verkeerscamera’s met AI-systemen geanalyseerd om zo de parkeerdruk in bepaalde wijken te beteugelen. Voor een vliegtuigmaatschappij ontwikkelde de Hot ITem Groep een methode om het ziekteverzuim preciezer te voorspellen, met navenante roostervoordelen tot gevolg. Een spoorwegbedrijf schakelde de Hot ITem Groep in voor de omslag naar een datagedreven organisatie. Daarmee is het bedrijf nu in staat om beter te rapporteren, maar ook om processen realtime aan te sturen en klanten te voorzien van een realtime advies of aanbod.

Honing: “We hebben doorgaans een langdurige relatie met onze klanten. Niet alleen omdat we al jaren hoog scoren op klanttevredenheid, maar ook omdat we elke keer weer toegevoegde waarde leveren en erop gericht zijn dat organisaties dit zelfstandig kunnen doen. Een succesvolle transformatie naar een datagedreven organisatie is nooit draaien aan één knop. Het vraagt om een geïntegreerde en organisatiebrede, multidisciplinaire inzet en aanpak. Hoe eerder wij worden betrokken bij de strategievorming van een organisatie, hoe eerder men daadwerkelijk resultaten boekt.”

Domeinspecifieke oplossingen

Dankzij de groei in de afgelopen kwarteeuw is het dienstenpakket van de Hot ITem Groep inmiddels danig uitgebreid. Volgens Honing zullen organisaties steeds meer in staat zijn om zelfstandig met business- en data-uitdagingen om te gaan. Desondanks zal er altijd vraag blijven naar partijen die gespecialiseerd zijn in het datawerkveld, maar wel gecombineerd met sector- of domeinspecifieke kennis en oplossingen.

Daarbij richt de Hot ITem Groep zich op het blijven volgen van trends op het gebied van wet- en regelgeving en nieuwe technologische ontwikkelingen. Honing: “Op deze manier ondersteunen we klanten niet alleen optimaal bij het maken van de juiste keuzes voor het halen van hun businessdoelen, maar helpen we ze ook te innoveren.”