Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

Bas Haring over de betekenis van ‘strategie’

Bas Haring over de betekenis van ‘strategie’
Je leest nu: Bas Haring over de betekenis van ‘strategie’

Begreep Bas Haring de betekenis van het woord 'strategie' eigenlijk niet beter, toen hij wist dat hij het niet begreep?

Ondanks het feit 
dat ik mijn hele jeugd regelmatig Stratego speelde, heb ik lang, heel lang, niet echt benul gehad van het begrip ‘strategie’. Pas toen ik ruim voorbij de 30 was, kwam het woord voor het eerst echt in mijn leven. Ik was toen al gepromoveerd – doctor – en ik werkte voor een organisatieadvieskantoor.

Missie, strategie en tactiek

In een vergadering met ondernemers, die blijkbaar behoefte hadden aan advies, viel het woord zo regelmatig dat ik me niet meer kon inhouden: ‘Waar heeft u het eigenlijk over? Wat betekent ‘strategie’ precies?’ Om de een of andere reden werd ik niet meewarig aangekeken. Vermoedelijk stelde ik voldoende vaak relevante vragen dat men mij deze vraag vergaf en geduldig legde iemand het me als volgt uit: ‘Je moet het woord ‘strategie’ zien in verhouding tot de woorden ‘missie’ en ‘tactiek’. Missie is datgene wat je ten diepste wilt bereiken. De zin van het bestaan. Strategie is hoe je die zin van het bestaan ruwweg wilt bereiken. En tactiek bestaat uit de kleine keuzes die je dagelijks maakt en die, als het goed is, passen in je strategie.’

Ik heb ook een strategie

Een dermate heldere uitleg dat-ie me altijd bijgebleven is. Na deze uitleg ben ik het woord zelfs gaan gebruiken. Ík heb ook een strategie. Het is mijn missie om mensen opnieuw aan het denken te krijgen. En het is mijn strategie om daartoe colleges te geven en lezingen; en boeken te schrijven en columns.

De zin van het leven

Toch heeft niet iedereen diezelfde kijk op dat woordje ‘strategie’. Ik sprak pas iemand die bedrijven adviseert over de inkoop van printers. Kun je beter huren of kopen? Alleen maar kleuren- of ook een paar zwart-witprinters? Met dat soort alledaagse vraagstukken hield hij zich bezig. ‘Maar wel op strategisch niveau!’ peperde hij me in. Ik vraag me af op wat voor manier zwart-witprinters kunnen bijdragen aan het bereiken van de zin van het leven. En ik ken een ‘strategy-consultant’ die zich tot hoofddoel heeft gesteld betere powerpoint-presentaties te maken. Voor hem liggen het maken van sheets en het diepste wezen van een organisatie blijkbaar dicht bij elkaar.

Begrijp ik de betekenis?

Als ik mensen zo lukraak het woord ‘strategie’ hoor gebruiken, zo anders dan dat ik heb geleerd, begin ik me af te vragen of ik het zelf wel goed heb. Als een woord door iedereen op een andere manier gebruikt wordt dan ik dat woord bedoel, begrijp ik de betekenis van dat woord dan wel? En uiteindelijk blijf ik zitten met een vraag. Begreep ik het eigenlijk niet beter, toen ik wist dat ik het niet begreep? Nu doe ik alsof ik weet wat strategie betekent, en ik neem het woord soms zelfs in mijn mond, maar misschien was het eerlijker, en wijzer, om geen flauw benul te hebben van de betekenis van dat woordje ‘strategie’. 

Bas Haring over de betekenis van ‘strategie’Dit verhaal komt uit de huidige printeditie van Management Team. Ben je nog geen abonnee? Vraag de huidige editie dan aan als gratis proefnummer.