Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

Riskmanagement: niet alleen een speeltje van de cfo

Riskmanagement: niet alleen een speeltje van de cfo
Je leest nu: Riskmanagement: niet alleen een speeltje van de cfo

Riskmanagement wordt steeds belangrijker en hoort thuis in het hart van elk bedrijf.  Dit wordt echter niet altijd voldoende onderkend. Vaak ligt het alleen op het bord van de cfo. Hierdoor gaan veel riskmanagementimplementaties mis. Dit kan worden voorkomen door riskmanagement een natuurlijk onderdeel van het managen van de onderneming te maken.

 

Risico’s zijn potentiële incidenten en ontwikkelingen die zowel financiële als niet-financiële gevaren voor de onderneming en haar stakeholders opleveren, daaronder vallen ook gemiste businesskansen. Door ontwikkelingen in corporate governance-codes en de toegenomen behoefte aan voorspelbare ondernemingsresultaten groeit de belangstelling voor risk management. De meeste risico’s komen voort uit de reguliere businessprocessen. Het identificeren van risico’s, de mogelijke gevolgen en de kans dat het risico manifest wordt, hoort daarom thuis in de lijn. Het nemen van risicobeheersmaatregelen hoort waar het risico zich kan voordoen.

Vanwege de link met corporate governance en het financieel administratieve imago van risk management wordt de verantwoordelijkheid veelal bij de CFO belegd. Lang niet altijd betrekt deze in voldoende mate de primaire business hierbij. Net als de financiële rapportage verplichtingen en adminstratieve processen, wordt risk management vanuit de top van de organisatie over de business ‘uitgestort’. Een mogelijk gevolg hiervan is dat risk management als een papieren tijger wordt opgetuigd, waarbij het veel complexer dan noodzakelijk wordt èn dat er aan de business kant van het bedrijf geen sense of ownership ontstaat. Het werkelijk goed identificeren van risico’s en het nemen van adequate beheersmaatregelen komt hiermee niet van de grond.

Concreet betekent dit, dat bij het opzetten van een risk management methode aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan: 

  • De primaire business processen worden centraal gesteld en de verantwoordelijken worden actief betrokken. 
  • Het daadwerkelijk inventariseren van risico’s, het plannen en uitvoeren van de beheersmaatregelen is een verantwoordelijkheid van de business eigenaren. 
  • Methoden en rapportages moeten zo eenvoudig mogelijk gehouden worden en dienen aan te sluiten bij de primaire processen binnen een bedrijf. 
  • Probeer niet alles in één keer te regelen maar gun voortschrijdend inzicht de kans. 
  • Laat het risk management proces naadloos aansluiten bij de reguliere business planning en control cyclus onder verantwoordelijkheid van de CFO.


Als u aan bovenstaande voorwaarden voldoet dan bereikt u dat het beheersen van risico’s niet wordt gezien als een bureaucratisch systeem maar werkelijk een natuurlijk onderdeel wordt van het managen van de onderneming.