Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

‘Meet maatschappelijke impact met één raamwerk’

Wie zijn impact als bedrijf wil meten, kan kiezen uit verschillende modellen. Om orde te scheppen en vergelijking mogelijk te maken, doet de sociale onderneming het Impact Institute een voorzet voor een raamwerk.

verduurzamen Wie zijn impact als bedrijf wil meten, kan kiezen uit verschillende modellen. Om orde te scheppen en vergelijking mogelijk te maken, doet de sociale onderneming het Impact Institute een voorzet voor een raamwerk.
Foto: Will Francis via Unsplash

Naast het maken van winst, hebben bedrijven tegenwoordig een ander doel: impact maken. Hoe goed is je bedrijf voor het milieu, betaal je je werknemers een eerlijk loon, wat is de impact op klimaatverandering? Steeds meer bedrijven houden zich hiermee bezig en rapporteren over hun maatschappelijke impact.

Maar wie een dergelijk rapport wil maken, is aan weinig regels gebonden. Er bestaat geen standaard reglement waaraan een dergelijk rapport moet voldoen. ‘Dat maakt niet alleen vergelijken lastig, ook kunnen bedrijven op die manier makkelijk uitlichten wat ze goed doen, maar andere zaken die impact juist tegenwerken niet vermelden,’ vertelt Thomas Hermans van het Impact Institute.

Waardecreatie

De organisatie ontwikkelt nu voor een duidelijk raamwerk waaraan bedrijven zich moeten houden. ‘We zijn wat strikter als het gaat om het vermelden van zaken in zo’n rapport. Bedrijven kunnen niet meer kiezen wat ze wel of niet vermelden, maar moeten op zes aandachtsgebieden rapporteren wat ze precies doen. Ook als dat dus nog niet goed gaat’, legt hij uit.

Zo worden bedrijven doorgelicht op bijvoorbeeld waardecreatie voor hun aandeelhouders op de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Uiteindelijk zal de impact uitgedrukt worden in geld. ‘En dat is voor investeerders, managers en bestuurders allemaal te begrijpen. Daar kun je dan heel concreet op sturen.’ ABN Amro is de eerste bank die gerapporteerd over hun waardecreatie volgens de principes van het raamwerk.

Vergelijking

Een ander voordeel van het gebruik van één maatstaf, is dat het mogelijk is om vergelijkingen te trekken tussen verschillende bedrijven. ‘Bovendien zorgt het ook voor transparantie. Iedereen weet hoe de meetmethoden eruitzien, dus op die manier kun je elkaar ook controleren.’ Iets wat nu volgens Hermans nog niet gebeurt. ‘Bedrijven geven cijfers af, maar benoemen vaak niet hoe ze daaraan zijn gekomen.’

Een eerste proef met het raamwerk heeft het rapport van ABN Amro opgeleverd, nu hoopt het Impact Institute dat andere bedrijven zich geroepen voelen eenzelfde openheid te geven. ‘Op die manier moet de methode zich gaan verspreiden Het is een open source standaard, dus iedereen kan er gratis gebruik van maken.’ De winst voor hen? ‘De transitie naar bedrijven die meer impact gaan maken had gister al moeten beginnen, we willen zoveel mogelijk bedrijven in beweging krijgen. Bovendien zijn we een sociale onderneming, niet gericht op winst maar op waarden.’

Met het raamwerk hoopt Hermans dat er niet alleen teruggekeken wordt, maar dat er ook doelen worden gesteld voor de toekomst. ‘Als je bedrijven niet alleen inzicht laat geven in wat er goed gaat, maar ook in wat er beter kan, dan weten zij ook waar ze aan kunnen werken.’