Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

Personal Finance – Haal meer uit uw bank

Veel Nederlanders parkeren hun geld op een rekening en kijken er daarna zelden naar om. Banken profiteerden daar jaren van, door de rentetarieven laag te houden. Nu zijn de rollen omgedraaid. Banken buitelen over elkaar heen om spaarders te werven. Doe er uw voordeel mee.

 

‘Veilig sparen én een hoge rente? Zodat u niet wakker hoeft te liggen van de kredietcrisis'. Met deze slogan probeert Alex, van huis uit een beleggersbank, spaarders naar zich toe te trekken. NIBC, van oorsprong zakenbank, verkoopt in advertentieteksten hoogrentende spaarrekeningen met de chocoladeletters: ‘Wakker worden!'

Het is duidelijk: banken doen er alles aan om spaarders naar zich toe te trekken. Door de kredietcrisis zijn de interbancaire geldstromen in ijltempo opgedroogd, waardoor zelfs banken die traditioneel niets met particulier spaargeld van doen hadden zich genoodzaakt zagen deze markt te betreden.

De tariefoorlog werd dit voorjaar aangewakkerd door nieuwkomer Icesave, die zieltjes won met rentetarieven boven de vijf procent. Een welkom geschenk voor spaarders, die hun vermogen de afgelopen jaren langzaam zagen verschrompelen omdat de rentetarieven vaak niet eens de inflatie bijbeenden.

En een unieke kans om banken tegen elkaar uit te spelen, zou je zeggen. Maar de praktijk blijkt weerbarstig. Nederlanders keren hun bank niet snel de rug toe. Het zijn loyale spaarders, zo wijzen diverse onderzoeken uit. De recente run op Icesave was dan ook erg onhollands. Nu die bank is omgevallen, zijn spaarders meer dan ooit op hun hoede en is het de vraag of ze zomaar zullen switchen naar de concurrent.

"Spaarders hebben geleerd dat ze niet blindelings op rentetarieven moet afgaan. Ze hechten momenteel meer aan veiligheid dan aan ééntiende procentpunt meer rente", ervaart Tonny Weghorst, senior beleggingsadviseur bij Groenstate Vermogensbeheer in Hengelo. "Dat is ook terug te zien in de vele reclameuitingen waarin banken schemeren met verworven staatssteun en de onlangs naar 100.000 euro opgetrokken garantiestelling voor spaargeld."

Hoewel die laatstgenoemde regeling het vertrouwen in banken moet herstellen, adviseert Weghorst spaarders niet zomaar met elke partij in zee te gaan. "Ook al is je spaargeld tot een ton gegarandeerd, toch is voorkomen beter dan genezen. Als een bank omvalt, kan het namelijk een hele tijd duren voor je je geld terug ziet. Kijk maar naar Icesave. En je wilt als spaarder natuurlijk ook niet in allerlei juridische procedures verzeild raken over de vraag wie moet betalen."

Onderhandelingsruimte

Overstappen naar een bank waar u twijfels bij heeft, is dus niet aan te raden. Maar dat hoeft u er niet van te weerhouden om bij een bank die u wèl vertrouwt te vissen naar een hogere rente.

Om met het goede nieuws te beginnen: veel banken – ook de grote jongens – hebben de afgelopen maanden spaarproducten op de markt gebracht met hogere rentetarieven dan voorheen. De kans is groot dat u ook bij uw huidige markt inmiddels meer kunt verdienen op uw spaargeld. De bank zal u er echter niet zelf op attenderen: u moet er zelf achteraan gaan.

Denkt u dat er nog meer in het vat zit, dan kunt u de onderhandeling aangaan. En dan komt het slechte nieuws: zelfs in deze spaardersmarkt blijken banken niet makkelijk te vermurwen om af te wijken van de vastgestelde tarieven. U maakt alleen kans op een welwillend oor van de bankmedewerker als u hem iets te bieden heeft. Wie verwacht dat met 10.000 euro alle deuren open gaan, komt bedrogen uit. "Alleen bij grote deposito's – boven 50.000 euro – is soms wel wat onderhandelingsruimte", zegt Edmond Hilhorst, directeur van vergelijkingssite Independer een beetje aarzelend. Volgens Caroline Elenbaas, financieel planner en lid van de Vereniging Onafhankelijke Financiële Planners, ligt de lat nog wat hoger. Volgens haar maakt een spaarder pas echt kans met een vermogen vanaf twee ton.

Heeft u dat bedrag niet, dan is het volgens haar nog geen verloren zaak. De interesse van het baliepersoneel kan ook gewekt worden als u aangeeft mogelijk ook andere diensten af te nemen, zoals een lijfrente, verzekering of hypotheek: "Onderstreep de langetermijnrelatie." Vooral accountmanagers zijn daar gevoelig voor. Anders dan collega's die zich met één specifiek terrein bezighouden, zoals sparen, overzien zij het totale productpalet. Zij begrijpen wat de bank zoal aan u kan verdienen.

Wat u volgens Elenbaas vooral níet moet doen is laten doorschemeren dat u alleen aast op een hogere rente en de bank de rug toekeert zodra een concurrent met een betere aanbieding komt. Dergelijke ‘profiteurs' kan een bank missen als kiespijn.

Voorbereiding

Behalve dat u zich in uw gesprekspartner moet verdiepen – hij wil er graag ook iets moois voor de bank uitslepen – moet u ook de andere regels in acht nemen die bij een traditioneel onderhandelingsspel horen. Oog dus zelfverzekerd. Laat u niet met het eerste antwoord afschepen. En bedenk vooraf argumenten om de bankmedewerker te overtuigen. Laat zien dat u zich heeft verdiept in de markt en weet wat de concurrent biedt. Maar durf ook uw verlies te nemen als het gesprek op slot zit.

Bedenk verder waarover u waarschijnlijk níet kunt onderhandelen. Knabbelen aan de voorwaarden, bijvoorbeeld een opnamebeperking loslaten, zal een bank niet snel doen, stelt Hilhorst. "Dat is veel te omslachtig", vult Elenbaas aan. "Elke afwijking van de standaardregels kost de bank extra werk. Dat zal men niet snel doen voor één rekeninghouder." Dit betekent niet dat u niet hoeft te proberen hierover te onderhandelen – mogelijk kunt u dit als wisselgeld gebruiken. Verwacht er alleen niet teveel van.

Ook bij andere financiële producten is de onderhandelingsruimte doorgaans beperkt. "Bij hypotheken valt wel te praten over rente en afsluitprovisie, maar daar blijft het bij. Alle prijzen en voorwaarden staan vast", zegt Hilhorst.

Vermogenspreiding

Wat uw onderhandelingspositie ondermijnt is dat het, zeker nu, niet verstandig is grote vermogens naar één bank door te sluizen. Of in elk geval niet meer dan de 100.000 euro waar De Nederlandsche Bank garant voor staat. Wie met die stelregel marchandeert, teneinde een aantrekkelijker rentetarief te bedingen, kan van een koude kermis thuiskomen.

Bedenk ook dat die verhoogde garantiestelling in principe maar een jaar geldig is. Daarna is het oude regime waarschijnlijk weer van kracht en krijgt u maximaal 38.000 euro vergoed. Houd hier rekening mee: zorg dat u volgend jaar niet te veel geld bij dezelfde bank heeft uitstaan en sluit geen omvangrijke termijndeposito's van meer dan een jaar af.

Effecten op naam

Vindt u dat spreiden vervelend of beschikt u over zo'n groot vermogen dat een wel erg grote lappendeken van spaarrekeningen dreigt te ontstaan, dan heeft Weghorst een alternatief: staatsobligaties of schuldpapier van bedrijven met de hoogste kredietrating (AAA). "Dit zijn effecten op naam. Mocht de bank failliet gaan, dan worden ze overgeboekt naar een andere bank. Het geld is dan niet weg. Het enige risico dat u met obligaties loopt is dat de uitgevende instantie omvalt. Een ander voordeel is dat obligaties dagelijks verhandelbaar zijn. U kunt er op elk moment vanaf, terwijl het geld op een spaardeposito langere tijd vast staat."

Voorwaarden

Wilt u liever sparen, staar u dan niet blind op de spaarrente. Een hoog tarief klinkt interessant, maar is vaak maar tijdelijk. Wilt u na een jaar niet opgescheept zitten met een rente van krap twee procent, dan zult u de renteontwikkeling in de gaten moeten blijven houden. Vergeet ook de geboden service niet. Om een hoge rentevergoeding mogelijk te maken hebben veel banken beknibbeld op de service. U kunt dan bijvoorbeeld alleen via internet zaken doen, omdat de bank niet beschikt over lokale kantoren.

En wat te denken van de voorwaarden? Sommige spaarrekeningen hanteren een minimuminleg of verplichten u maandelijks een bepaald bedrag te storten. Bij andere rekeningen is extra inleggen juist verboden. Of er geldt een opnamebeperking. Wie dan zijn rekening plundert betaalt een boeterente. Zo wordt een iets hoger spaartarief in één klap tenietgedaan.

Ook op andere fronten kan een ogenschijnlijk gunstig product uiteindelijk duur uitpakken. Wie halverwege het jaar van bank wisselt, betaalt mogelijk dubbel voor zijn bankpas en overige bancaire diensten. De kans is namelijk groot dat de oude bank de gemaakte kosten (die veelal al aan het begin van het jaar in rekening zijn gebracht) niet terugbetaalt, terwijl de nieuwe bank ondertussen de kosten voor uw nieuwe bankpas heeft afgeschreven.

Een ongelukkige timing kan het verlies nog groter maken. Sommige banken geven trouwe klanten na enkele jaren een bonusrente. Trekt u vervroegd uw rekening leeg, dan loopt u een leuk bedrag mis.

Overstappen

Tot slot het switchen zelf. Wilt u overstappen naar een andere bank, wees dan op voorbereid op de rompslomp die dit met zich meebrengt. Uw oude rekeningnummer meenemen naar de nieuwe bank is bijvoorbeeld niet mogelijk.

Banken hebben het switchers sinds 2004 wat gemakkelijker gemaakt met de zogeheten Overstapservice (zie kader), maar er blijft voor u nog voldoende werk over. U moet bijvoorbeeld een nieuwe pincode en eventuele inloggegevens voor een internetrekening onthouden, personen en bedrijven die geregeld geld naar u overmaken (zoals uw werkgever) van het nieuwe rekeningnummer op de hoogte stellen en periodieke overboekingen wijzigen. En omdat niemand onfeilbaar is – de bank incluis – moet u goed opletten of de overstap goed verloopt.

Betekent dit dat u maar beter bij uw huidige bank kunt blijven? Nee. Shoppen loont wel degelijk. U moet wel goed opletten, kritisch zijn en een lange adem hebben.

Overstapservice

Van bank switchen was voorheen erg ingewikkeld, omdat rekeninghouders alles zelf moesten regelen. Eén foutje kon betekenen dat het salaris op een verkeerde rekening werd overgemaakt of automatische incasso's niet verwerkt konden worden, met forse boetes van dien. Sinds vier jaar staan banken overstappers – veelal gratis – bij. Zij:

– zetten automatische incasso's over;

– sluizen bij- en afschrijvingen een jaar lang door van de oude naar de nieuwe betaalrekening

– vermelden op het rekeningafschrift welke omboekingen naar of via de oude rekening zijn gedaan

– geven een lijst met periodieke overboekingen door.

Dagelijks de nieuwsbrief van Startups & Scaleups ontvangen?Door je in te schrijven ga je akkoord met de algemene en privacyvoorwaarden.

Meer weten? Surf naar: http://www.overstapservice.nl/

Bankieren bij de fiscus

Bang dat uw bank omvalt? Ondernemers hebben een veilig en aantrekkelijk alternatief: sparen bij de Belastingdienst. Dat gaat als volgt. U schat uw inkomsten voor het komende jaar te hoog in en betaalt hierover belasting. Later krijgt u het teveel betaalde bedrag met rente terug. Het rentepercentage wordt elk kwartaal vastgesteld en bedraagt momenteel 5,45 procent. Daar kan geen Icesave tegenop.