Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

Omzetprognoses binnen franchise soms verplicht

Toekomstige franchisenemers willen inzicht hebben in de financiële resultaten, de vermogenspositie én het succes van de formule van de organisatie waarmee ze in zee gaan. Welke informatie moet een franchisegever verstrekken?

 

De verplichtingen die een franchisegever heeft, vloeien allemaal voort uit wetgeving, jurisprudentie of uit de franchiseovereenkomst. Dat laatste heeft de franchisegever voor een groot deel zelf in de hand. Hij bepaalt immers wat er in het contract staat.


Verplichtingen

In Nederland bestaat er geen algemene verplichting om een kandidaat franchisenemer in te lichten over de te verwachten omzet of winst. Maar er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld bij bestendig gebruik of speciale contractuele bepalingen. Hoe ver de verplichting tot het verstrekken van financiële informatie gaat, is afhankelijk van vele factoren. Deze factoren verschillen per keer. Het verstrekken van financiële informatie kan leiden tot aansprakelijkheid voor tegenvallende resultaten, bijvoorbeeld als de informatie onzorgvuldig is opgesteld. Dit is de meesten van u wel bekend.

Het niet verstrekken van wel beloofde financiële informatie kan net zo goed leiden tot aansprakelijkheid. Dat is een tekortkoming die volgens een recente uitspraak van het Gerechtshof te Den Haag ernstig genoeg is om een ontbinding van de franchiseovereenkomst te rechtvaardigen.


Aansprakelijkheid

De franchisegever beloofde in de franchiseovereenkomst een exploitatiebegroting te verzorgen en deze aan te hechten aan de franchiseovereenkomst, maar verzuimde dit. Wel waren documenten verstrekt, waaruit de franchisenemer zelf een exploitatiebegroting had kunnen samenstellen. Waarschijnlijk maakte de franchisegever de informatie bewust onduidelijk om aansprakelijkheid voor afgegeven omzetprognoses te voorkomen.

Door het niet nakomen van de belofte is de franchisegever echter tekortgeschoten in een essentieel onderdeel van de contractuele verplichtingen. “Daardoor is de franchisenemer verstoken gebleven van voldoende inzicht in de financiële aspecten van de door haar ter hand te nemen exploitatie”, aldus de rechter. Een ingebrekestelling was niet nodig. Er was sprake van een fatale termijn.


Terugbetalen

Een bijkomend probleem in die situatie is dat bij een ontbinding beide partijen de verplichting hebben om al ontvangen prestaties ongedaan te maken. Entreefee dient naar rato terugbetaald te worden, evenals alle andere fees waarvan geen voordeel is genoten. Het is vaak een hele klus om dit uit te rekenen.

Dagelijks de nieuwsbrief van Startups & Scaleups ontvangen?Door je in te schrijven ga je akkoord met de algemene en privacyvoorwaarden.