Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

Bezig met subsidie? Pas op voor deze cowboy

Er is een bedrijf actief die zich met een agressieve, misleidende wervingscampagne richt op ondernemers die een innovatiesubsidie aanvragen, waarschuwt Sprout-expert Rolf Grouve. ‘Laat je niet in met cowboys die eventueel misbruik maken van jouw onervarenheid of onzekerheid.’

Kreeg jij ook een brief met het onderwerp “Vragenbrief RVO na aanvraag WBSO subsidie voor software ontwikkeling”? Laat je dan niet misleiden. 

Als directeur van een IT-bedrijf ontving ik deze brief ook. Niet voor het eerst overigens. Het subsidieadviesbureau dat deze brief verspreidt heeft zich duidelijk niet verdiept in mijn IT-bedrijf. Het heeft immers helemaal geen subsidieaanvraag ingediend en kan dus ook helemaal geen vragenbrief ontvangen.

Bovendien stuurden zij de brief naar een ander adres dan waar het bedrijf gevestigd is. Het lijkt erop dat ze adressen hebben gekocht. Dat deze partij ook dergelijke brieven stuurt naar IT-partijen die niet meer actief zijn als zodanig, bevestigt dat we hier te maken hebben met een ordinaire en agressieve wervingscampagne. Dat komt het imago van de subsidieadviseur niet ten goede, waar ik ook als directeur van een subsidieadviesbureau last van heb.

Geruststellen

Los van het feit dat deze brieven ook worden gestuurd naar bedrijven die geen gebruik maken van subsidies en dus geen vragenbrieven hebben ontvangen, worden deze kennelijk ook gestuurd naar bedrijven die wel gebruik maken van de betreffende WBSO-regeling en een vragenbrief hebben ontvangen. Die ondernemers kan ik geruststellen. Het ontvangen van een vragenbrief van een subsidieverstrekker is volstrekt normaal en soms ook heel erg goed!

Dat geldt overigens niet alleen voor de WBSO, ook voor alle andere subsidieregelingen. Wanneer je een subsidieaanvraag indient dan kan de subsidieverstrekker een vragenbrief sturen omdat zij bijvoorbeeld meer achtergrondinformatie wil hebben of twijfelt aan de nieuwheid of haalbaarheid. In de brief die wordt rondgestuurd wordt echter duidelijk geïnsinueerd dat het ontvangen van een vragenbrief verband houdt met gebrekkige kennis van de subsidieadviseur.

Dat hoeft helemaal niet aan de orde te zijn, al is iedere adviseur ook niet per definitie een goede adviseur. Bovendien wordt er in de brief gesproken over “te gebruiken terminologie” die relevant zou zijn bij de beoordeling van een aanvraag. Bijzonder! Dat zou namelijk inhouden dat het indienen van een WBSO-aanvraag een trucje is waarbij je alleen maar de juiste woorden hoeft te gebruiken.

Misbruik

Dat is flauwekul en zou inhouden dat voor feitelijk niet-subsidiabele projecten toch subsidie wordt verstrekt, hetgeen misbruik is van overheidsgeld. De subsidieverstrekker controleert de aanvraag op inhoud, haalbaarheid en kijkt hierbij naar de mensen die het uitvoeren, de aard van de activiteiten en de mate van innovatie.

Als klap op de vuurpijl staat in de brief de conclusie dat wanneer je overtuigd bent dat je voldoende innovatieve projecten hebt, maar toch een vragenbrief hebt ontvangen, niet bij de juiste adviseur zit. Erg goedkoop en gemakkelijk, maar vooral erg voorbarig.

Cowboys

Wanneer je zelf een WBSO in het kader van ICT hebt ingediend en je ontvangt vragen, beantwoord ze dan zelf naar eer en geweten. Laat je niet in met cowboys die eventueel misbruik maken van jouw onervarenheid of onzekerheid. Een vragenbrief ontvangen is altijd even schrikken, dat begrijp ik. Maar het is de normaalste zaak van de wereld en de subsidieverstrekker is er slechts om jouw projectplan te beoordelen om overheidsgeld zorgvuldig te verstrekken.

Als daarvoor extra vragen nodig zijn, dan kan je niet anders concluderen dan dat de subsidieverstrekker zorgvuldig te werk gaat. Hetzelfde geldt voor een eventuele negatieve beschikking die kan volgen. Dat is niet leuk, maar realiseer je dat subsidie aanvragen niet per definitie inhoudt dat je de subsidie ook toegewezen krijgt.


Update 27 maart, 12:52 uur: het bedrijf in kwestie heeft spijt gekregen van de brief, en maakt in een nieuwe brief excuses aan ondernemers voor de veroorzaakte ongerustheid en verwarring. Ook omdat de indruk werd gewekt dat de RVO een rol had gespeeld bij het bepalen van de lijst met ontvangers.