Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

Goudhaantjes 2012

Lidewij de Haas

bouwjaar 1971
in divisiedirecteur milieu & ruimte, Arcadis

Net als Heleen Aarts bij Amvest houdt deze biologe en milieukundige zich bezig met gebiedsontwikkeling. Haar divisie bij Arcadis bedenkt de plannen voor herontwikkeling van woonwijken, industrieterreinen en andere (bedrijfs)lokaties tot duurzame, ecologisch verantwoorde omgevingen die investeringswaardig zijn. Ze geeft leiding aan 800 mensen in deze tak van sport, die gezien de behoefte aan herontwikkeling en het steeds belangrijkere issue van de leegstand nog wel even zal blijven groeien.

Goudhaantjes 2014

Lidewij de Haas

Bouwjaar 1971
Is Directeur client development bij Arcadis Nederland
Goudhaan in
 2011, 2012, 2013, 2014
Opleiding
 Biologie & milieukunde (Universiteit Leiden), New-board-programma (Nyenrode)

Lidewij de Haas is de enige vrouw in het managementteam van Arcadis Nederland. In het ingenieursbedrijf beklom zij de rangen na een tweetal tropenjaren als senior beleidsmedewerker bij het ministerie van verkeer en waterstaat. Als milieudeskundige is ze niet alleen de junior maar ook de duurzame dame van het adviesbureau. Sinds dit jaar is zij als directeur client development verantwoordelijk voor de klantenportefeuille van Arcadis Nederland. Dit Goudhaantje kiest haar nevenfuncties zorgvuldig: ze is lid van het comité van aanbeveling Topvrouwen, een brancheoverstijgend netwerk ter bevordering van diversiteit. Sinds dit jaar is De Haas tevens bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, die bewoners begeleidt bij de verbetering van hun buurt.

Goudhaantjes 2013

Lidewij de Haas

Bouwjaar 1971
Is Directeur divisie milieu & ruimte Arcadis Nederland
Goudhaan in 2011, 2012, 2013
Opleiding Biologie/Environmental studies aan de Universiteit van Leiden en New Board Program aan Nyenrode

Lidewij de Haas staat voor de derde achtereenvolgende keer in de Goudhaantjes100. De milieukundige en biologe is de groene dame van Arcadis, waar ze sinds juni 2001 werkt, na twee jaar actief te zijn geweest bij het Ministerie van Verkeer & Waterstaat. Als directeur van de divisie milieu & ruimte is ze binnen het bedrijf verantwoordelijk voor de 600 man die duurzame oplossingen ontwikkelen voor het bedrijfsleven en de overheid. Dat zijn bijvoorbeeld plannen voor de herontwikkeling van woonwijken, industrieterreinen en andere (bedrijfs)locaties. Geen gemakkelijke opgave in een tijd waarin de bouw het moeilijk heeft, dus is het niet vreemd dat De Haas het als haar belangrijkste prestatie ziet dat Arcadis Nederland succes blijft boeken. Dat is wel een groepsprestatie, zo benadrukt ze tegenover MT, en ook als ze haar leiderschapsstijl omschrijft komt het woord 'samen' terug: 'In de huidige economische situatie is de tendens terug te vallen op strakke sturing op korte termijn resultaten. Ik zie daar een afbreukrisico in. Ik ben overtuigd dat je enkel duurzaam resultaat bereikt door actief de samenwerking op te zoeken. Zowel intern als extern. Daar sta en ga ik voor.' Naast haar functie is De Haas onder andere lid van het comité van aanbevelingen Topvrouwen, een branch-overstijgend netwerk dat meer diversiteit in het bedrijfsleven wil brengen.

Goudhaantjes 2015

Lidewij de Haas

Bouwjaar 1971
Is Directeur client development bij Arcadis Nederland
Goudhaan in
 2011, 2012, 20132014, 2015
Opleiding
 Biologie & milieukunde (Universiteit Leiden), New-board-programma (Nyenrode)

Lidewij de Haas beklom de rangen bij ingenieursbedrijf Arcadis Nederland na een tweetal tropenjaren als senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Als milieudeskundige is ze niet alleen de junior maar ook de duurzame dame van het adviesbureau. Sinds vorig jaar is zij als directeur client development verantwoordelijk voor de klantenportefeuille van Arcadis Nederland.

Dit Goudhaantje kiest haar nevenfuncties zorgvuldig: ze is lid van het comité van aanbeveling Topvrouwen, een brancheoverstijgend netwerk ter bevordering van diversiteit. Sinds 2014 is De Haas tevens bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, die bewoners begeleidt bij de verbetering van hun buurt.