Winkelmand

Geen producten in je winkelmand.

Wat kan een werkgever doen bij burn out van een werknemer ?

Laatst bijgewerkt: 25-11-2021 15:00:10

Persbericht - Wat te doen bij burn out van medewerker?

 

Volgens cijfers van de Rijksoverheid kampt 17% van de werknemers met burn- outklachten.  De afgelopen tien jaar is dat percentage met ongeveer 10% gestegen.

Burn-out klachten zijn vaak werk gerelateerd. Verondersteld kan daarom worden dat ook de werkdruk in de loop der jaren is toegenomen.

Burn out voorkomen

Veel werknemers die burn out geraken zijn loyale werknemers.  Het zijn de werknemers die werk niet schuwen, maar altijd bereid zijn meer te doen dan hun collega’s. Als werkgever heb je dan ook veel profijt van dit soort werknemers. Maar het is ook een valkuil. De loyale werknemer neemt al gauw teveel hooi op zijn vork, waardoor overspannenheid en burn out op de loer liggen.

Het voorkomen of oplossen van burn out is in het belang van werknemers én werkgevers.  Immers een burn out geraakte werknemer zal vaak te ziek zijn om zijn werk te kunnen uitvoeren, terwijl het loon moet worden doorbetaald.

Wat kun je als werkgever doen om burn out te voorkomen?

Er zijn tal van redenen waarom een werknemer stress kan ondervinden bij zijn werk. Dat impliceert dat je als werkgever aandacht moet geven aan veel aspecten op het werk, te denken valt aan:

  1. Leg niet teveel werkdruk op en vermijd structureel overwerk.
  2. vergroot het werkplezier voor je medewerkers.
  3. check bij je medewerkers of ze hun werk nog als betekenisvol ervaren en bied zo nodig ander werk aan;
  4. geef ruimte aan creativiteit en laat waar mogelijk de werknemer zijn eigen werkritme of planning bepalen
  5. zorg voor een goede werksfeer tussen collega’s.

Wat als werknemer toch ziek is als gevolg van burn outklachten?

Als een werknemer ziek is, is werkgever verplicht een re-integratie traject te doorlopen. Tijdens dat re-integratie traject kan o.a. bekeken worden hoe de werkdruk kan worden verminderd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het aanpassen van de inhoud of omvang van het werk.

In het geval ook met aanpassing van het werk de werknemer ziek blijft, kan ook bezien worden of werknemer bij een andere werkgever kan re-integreren, ook wel 2e spoor re-integratie genoemd.

Afscheid nemen met wederzijds goedvinden ( ontslag via een vaststellingsovereenkomst)

Regelmatig komt het voor dat zowel werkgever als werknemer re-integratie niet zien zitten. Zij zien dan op tegen de re-integratie inspanningen of vrezen dat de werknemer ook in toekomst weer uit zal vallen door burn out.

In dergelijke gevallen kan eventueel gekozen worden voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Hierbij spreken werkgever en werknemer met elkaar af wanneer en tegen welke voorwaarden ( denk aan een ontslagvergoeding ) zij uit elkaar gaan.

Als een ontslagregeling met wederzijds goedvinden correct wordt aangepakt en werknemer in staat is om elders minder belastend werk te aanvaarden, kan de ontslagregeling ww-veilig zijn voor werknemer. Maar laat u hierover altijd eerst adviseren.

Samengevat: burn out  is een hardnekkig en toenemend fenomeen dat vervelend en kostbaar is voor werkgever en werknemer. Probeer burn out te voorkomen of los het op met re-integratie of beëindiging van de arbeidsovereenkomst.