Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

Schort de wet DBA op.

Laatst bijgewerkt: 12-11-2020 08:21:26

Persbericht - De wet DBA functioneert niet, drukt echte ondernemers uit de markt en dient daarom opgeschort te worden.

Persbericht ONL voor Ondernemers
Den Haag 29-09-2016 17:30 uur.

Schort de wet DBA op.
De wet DBA functioneert niet, drukt echte ondernemers uit de markt en dient daarom opgeschort worden. Het systeem van modelcontracten is te ingewikkeld en blijkt in de praktijk niet uitvoerbaar. Van de 4700 ingediende verzoeken zijn er slechts 2800 behandeld en maar 450 goedgekeurd: nog geen 10%. Het gevolg is grote onzekerheid voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Als gevolg stokt de samenwerking tussen zelfstandig professionals en hun opdrachtgevers. Opdrachten worden niet gegeven, waardoor de wet DBA zelfstandigen het brood uit de mond stoot.

Hans Biesheuvel: “De problemen met de wet DBA stapelen zich op. De onzekerheid en onrust op de markt kost zelfstandigen geld en zet een rem op de economie. Het is beter het systeem van modelcontracten op te schorten. Vervolgens nemen we twee maanden de tijd om de definitie van de arbeidsrelatie in verhouding tot zelfstandig professionals onder de loep te nemen. Met name de gezagsverhouding is een heikel punt in de modelcontracten. Daar moet een nieuwe éénduidige interpretatie aan worden gegeven.   

Echte ondernemers verliezen klanten, lopen het risico met terugwerkende kracht een naheffing te moeten betalen of de zelfstandigenaftrek te verliezen. Dit gaat tegen de eerdere uitspraken van Staatssecretaris Wiebes in. “Echte ondernemers hoeven zich nergens zorgen over te maken”, zei de Staatssecretaris, maar niets is minder waar. Velen worden gedwongen tot het aangaan van een payrollconstructie. We moeten van dit bureaucratische monster af, zodat ondernemers weer kunnen ondernemen.

De Staatssecretaris heeft aangegeven dat strenge handhaving en boetes tot 1 mei 2017 niet aan de orde zijn. ONL voor Ondernemers gaat ervan uit dat dit dus ook geldt voor eventuele naheffingen bij opdrachtgevers voor werkgeverspremies indien een zelfstandig professional met terugwerkende kracht als werknemer wordt gezien door de belastingdienst.

“De Wet DBA is ondoordacht en louter symptoombestrijding. Schijnzelfstandigheid tegengaan is een belangrijk streven, maar dat mag het overgrote deel van zelfstandig professionals die te goeder trouw en voor eigen rekening en risico ondernemen niet tegenwerken. Ondernemers hebben dagelijks last van deze wet. De toezegging van Wiebes, dat echte ondernemers zich nergens zorgen over hoeven te maken, klopt gewoon niet.”, aldus Hans Biesheuvel. 

ONL waarschuwt al sinds de invoering van de Wet DBA, dat zijn doel ver voorbij schiet. Het fundamentele probleem is de starre arbeidsmarkt en het feit dat werkgeverschap onaantrekkelijk is gemaakt. De Wet DBA is louter symptoombestrijding. Zolang het onderliggende probleem niet wordt aangepakt zal iedere wetgeving in zekere zin tekortschieten.