Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

Is jouw bedrijf goed voorbereid op de WWFT?

Laatst bijgewerkt: 01-12-2023 09:45:10

Persbericht - De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft een grote impact op bedrijven.

De wet verplicht bedrijven om maatregelen te nemen om witwassen en financieren van terrorisme te voorkomen. Deze maatregelen kunnen leiden tot extra kosten en administratieve lasten voor bedrijven.

Maatregelen

Voorbeelden van WWFT maatregelen die bedrijven moeten nemen zijn:

  • Ken-uw-klant-procedure: bedrijven moeten bij het aangaan van een zakelijke relatie informatie verzamelen over de identiteit van de klant en de aard van de relatie.
  • Transactiemonitoring: bedrijven moeten transacties monitoren om te controleren of er sprake is van ongebruikelijke transacties die verband kunnen houden met witwassen of financieren van terrorisme.
  • Meldplicht: bedrijven zijn verplicht om ongebruikelijke transacties te melden aan de Financial Intelligence Unit (FIU).

Voorkom ruzie met de bank.

Voor bedrijven die financiële diensten verlenen, zoals banken en verzekeraars, zijn de verplichtingen onder de Wwft nog strenger. Deze bedrijven zijn verplicht om een risicobeoordeling uit te voeren om het risico op witwassen en financieren van terrorisme te bepalen. Op basis van deze risicobeoordeling moeten ze maatregelen nemen die aansluiten bij het risiconiveau.

Problemen met financiële dienstverleners kunnen voor bedrijven grote gevolgen hebben. Zo kunnen bedrijven door de bank of verzekeraar worden geweigerd, of kunnen ze een boete krijgen. In het ergste geval kunnen ze zelfs worden aangeklaagd.

Het is daarom belangrijk dat bedrijven zich goed voorbereiden op de Wwft. Ze moeten de wet goed begrijpen en de juiste maatregelen nemen om te voldoen aan de verplichtingen. Het is ook verstandig om hierbij een ervaren advocaat in de arm te nemen. Een advocaat kan bedrijven adviseren over de Wwft en hen helpen om de juiste maatregelen te nemen.

Hieronder volgen enkele tips voor bedrijven om problemen met financiële dienstverleners te voorkomen:

  • Zorg voor een goede risicobeoordeling: een goede risicobeoordeling is de basis voor het nemen van de juiste maatregelen.
  • Voldoe aan de verplichtingen: zorg ervoor dat u de verplichtingen onder de Wwft op de juiste manier nakomt.
  • Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen: de Wwft wordt regelmatig gewijzigd. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen.
    Door deze tips op te volgen, kunnen bedrijven de kans op problemen met financiële dienstverleners verkleinen.