Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

Heeft jouw bedrijf voldoende oog voor veiligheidsbrillen?

Laatst bijgewerkt: 01-12-2023 09:46:18

Persbericht - In Nederland is de veiligheid van werknemers geregeld in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet

De Arbowet stelt eisen aan werkgevers en werknemers om de gezondheid, veiligheid en het welzijn op de werkvloer te waarborgen. Een onderdeeltje hiervan is de veiligheidsbril op sterkte. Heeft jouw werkgever dit goed geregeld?

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Een belangrijk aspect in de Arbowet zijn de persoonlijke beschermingsmiddelen, oftewel PBM. Werkgevers dienen persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar te stellen als andere maatregelen onvoldoende bescherming bieden. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld helmen, handschoenen en veiligheidsbrillen op sterkte. Brillen, veiligheidsbrillen en gezichtsschermen beschermen de ogen en het gezicht tegen splinters, chemicaliën, stof en andere gevaren.

PBM spelen een cruciale rol in het beschermen van werknemers tegen verschillende gevaren op de werkplek. Een effectief PBM-programma omvat niet alleen de juiste selectie en verstrekking van PBM, maar ook training, onderhoud en monitoring om ervoor te zorgen dat ze adequaat worden gebruikt.

Veiligheidsbril op sterkte checklist

Een veiligheidsbril op sterkte is een vorm van PBM die specifiek is ontworpen voor werknemers die een correctie voor hun zicht nodig hebben en tegelijkertijd bescherming moeten dragen in omgevingen waar oogletsel een risico vormt. Hier volgen de belangrijkste aspecten waaruit jij kan afleiden of jouw bedrijf de boel op orde heeft:

  • Risicoanalyse en behoeftebepaling: zijn de oogrisico’s in kaart gebracht en is er vastgesteld welke personeelsleden hieraan worden blootgesteld? Ook de noodzaak van een veiligheidsbril op sterkte moet worden bepaald.
  • Selectie en pasvorm: de veiligheidsbril op sterkte moet correct worden geselecteerd op basis van individuele oogcorrecties en de specifieke risico’s op de werkplek. Daarnaast moet de veiligheidsbril goed passen om effectieve bescherming te bieden en comfortabel te zijn voor langdurig gebruik.
  • Certificering en normen: voldoen de veiligheidsbrillen aan geldende normen en certificeringen voor oogbescherming?
  • Training en bewustwording: werknemers moeten worden getraind in het juiste gebruik van de veiligheidsbril op sterkte, inclusief het opzetten, afnemen en onderhouden ervan. Het belang van het dragen van de bril, zelfs als men al een bril draagt voor het zicht, moet worden benadrukt.
  • Onderhoud en inspectie: regelmatig onderhoud en inspectie van de veiligheidsbril op sterkte zijn van essentieel belang. Indien er beschadigingen optreden, moet de bril worden gerepareerd of vervangen.
  • Samenwerking met oogspecialisten: werkgevers kunnen samenwerken met oogspecialisten om de juiste correcties voor de veiligheidsbrillen op sterkte te garanderen. Periodieke oogcontroles kunnen worden aangemoedigd om ervoor te zorgen dat de bril altijd de juiste sterkte heeft.
  • Budgettering en financiële ondersteuning: werkgevers kunnen budgetten alloceren voor de aanschaf van veiligheidsbrillen op sterkte en, indien nodig, financiële ondersteuning bieden aan werknemers voor de aankoop ervan.
  • Registratie en administratie: werkgevers moeten bijhouden welke werknemers een veiligheidsbril op sterkte dragen en ervoor zorgen dat deze registratie up-to-date is.

Kun jij alle checkboxes aanvinken? Dan heeft jouw bedrijf voldoende oog voor veiligheidsbrillen. Zo niet, dan is een goede partner, zoals Conspex, sterk aan te raden.