Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

Bedrijven gaan CO2-heffing betalen: wat betekent dat voor nieuwe bedrijven?

Laatst bijgewerkt: 12-11-2020 08:26:31

Persbericht - Vanaf 2021 moeten grote Nederlandse bedrijven een stevige CO2-belasting gaan betalen. Dat maakte het kabinet eind juni in het Klimaatakkoord...

Vanaf 2021 moeten grote Nederlandse bedrijven een stevige CO2-belasting gaan betalen. Dat maakte het kabinet eind juni in het Klimaatakkoord bekend. Door deze heffing in te voeren, hoopt het kabinet dat bedrijven zich sneller gaan verduurzamen.
 

Wat houdt CO2-belasting precies in?

Kort gezegd komt het erop neer dat bedrijven moeten gaan betalen voor de CO2 die zij uitstoten. Met deze maatregel hoopt de overheid dat bedrijven minder CO2 gaan uitstoten. En dat is ook hard nodig, want de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) zorgt ervoor dat de aarde in hoog tempo opwarmt en dat het klimaat verandert. Op deze manier wordt het ook voor bedrijven niet meer aantrekkelijk om te investeren in fossiele brandstoffen. De kans is, volgens bronnen rond het kabinet, 75 procent dat het op deze manier lukt om de klimaatdoelen voor de industrie in Nederland te halen.
 

Hoe wordt deze heffing vormgegeven?

Volgens het Klimaatakkoord kiest het kabinet voor de variant om een bepaalde groep grootvervuilers voor een gedeelte van de uitstoot te belasten. Er wordt gewerkt met een zogenoemde heffingsvrije voet. Dat houdt in dat bedrijven tot een bepaald maximum CO2 uitstoot nog niet hoeven te betalen. Als ze over dit maximum heen gaan, dan moeten ze over elke extra ton CO2 belasting gaan betalen. Het startbedrag ligt in 2021 op € 30,- per ton. Dit bedrag zal uiteindelijk oplopen tot € 150,- in 2030.
 

Welke bedrijven gaan CO2-belasting betalen?

Zoals hierboven al is beschreven, moeten de bedrijven met de grootste CO2-uitstoot deze heffing betalen. Om die reden ligt er voor de elektriciteitssector al een wetsvoorstel. Maar ook de industrie staat bekend als een van de grootvervuilers. Driehonderd bedrijven in de ijzer- en staalindustrie, raffinaderijen, petrochemie en kunstmestindustrie zijn goed voor 90 procent van de uitstoot. Volgens de overheid gaat het om zo’n driehonderd bedrijven die nu ook te maken hebben met het Europese emissiehandelssysteem. Denk hierbij aan bedrijven zoals Tata Steel, Shell, BP, Zeeland Refinery en ExxonMobil. Een aantal van deze bedrijven hebben al in een reactie laten weten dat ze bang zijn dat met deze heffing hun concurrentiepositie in gevaar komt. Een verhuizing naar het buitenland wordt niet uitgesloten.
 

Wat betekent deze heffing voor nieuwe bedrijven?

Aangezien deze heffing vooral van toepassing is op 300 grote bedrijven in Nederland met een forse CO2-uitstoot, zullen nieuwe scale-ups en start-ups hier (waarschijnlijk) niet mee te maken krijgen. Juist nieuwe ondernemingen zouden zich moeten focussen op duurzaamheid. Ook consumenten vinden het steeds belangrijker dat bedrijven goed zijn voor mens, maatschappij en milieu. Een eerste stap in de goede richting is het kiezen van een groene energieleverancier. Door middel van energie vergelijken zien bedrijven eenvoudig wat de beste leverancier is. Ook consumenten kunnen een steentje bijdragen aan een beter klimaat door energie te vergelijken op duurzaamheid.