Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

MKB-Nederland: Wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap alléén bij nieuwe leningen

Het Wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap moet alleen gelden wanneer er nieuwe leningen worden aangegaan. Dat vindt MKB-Nederland, zo meldt de website AccountancyVanMorgen.nl. De belangenvereniging maakt zich naar verluidt behoorlijk zorgen om de in 2023 in te voeren wet.

Maar eerst – wat houdt het wetsvoorstel nu precies in? Het Wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap is op 17 juni 2020 ingediend bij de Tweede Kamer. Het voorstel heeft als bedoeling het tegengaan van excessieve schulden bij een eigen vennootschap.

De situatie is momenteel zo dat belastingplichtigen met een belang van ten minste vijf procent in de vennootschap worden aangeduid als zijnde aanmerkelijk belanghouders. Het inkomen dat voortvloeit uit dit aanmerkelijke belang wordt belast in de box 2 van de inkomstenbelasting. Dit percentage te betalen belasting staat momenteel op 26,25%, maar verschuift in 2021 – verder irrelevant voor deze situatie –naar 26,9%.

Zo’n aanmerkelijk belanghouder kan geld van de bedrijfsrekening onttrekken en privé opnemen als lening onder zakelijke voorwaarden. Het gevolg daarvan is dat er uitstel van belastingheffing wordt gerealiseerd. En dat is het precies het fenomeen dat het Wetsvoorstel Wet excessief lenen wil tegengaan.

De nieuwe wet wil zodoende bovenmatige schulden bij de eigen vennootschap bestrijden. Een reguliere zakelijke lening valt uiteraard buiten beschouwing van dit wetsvoorstel, het gaat hier uitsluitend om leningen aan DGA en aandeelhouders. Dat moet dan gebeuren door het aanmerkelijke belang niet langer in box 2 van de inkomstenbelasting, maar als regulier voordeel in box 2 te belasten.

Het voorstel moet op 1 januari 2023 in werking treden. Het idee daarachter is dat aanmerkelijk belanghouders dan nog ruimschoots de tijd hebben om hun schuldposities af te bouwen.

Excessief

Dat is precies het punt waarop MKB-Nederland het niet met het wetsvoorstel eens is. Volgens MKB-Nederland gaat het hier om een wet die al decennialang op deze voet wordt nageleefd, vaak met medeweten van de Belastingdienst. Ze verbazen zich erover dat deze nu ineens excessief zou zijn.

Recessie

Ze willen dan ook dat bestaande leningen buiten schot worden gehouden, zodat aanmerkelijke belanghouders zich geen zorgen hoeven te maken over het afbouwen van hun schuldposities. Volgens MKB-Nederland kan dat afbouwen namelijk grote problemen veroorzaken: de leningen zouden in totaal oplopen tot bijna zes miljard euro. Dat maakt 2023 alsnog te kort dag, daar waar de meeste belanghouders dit bedrag niet à la minute op zak hebben. Het geld moet dan uit de onderneming worden onttrokken – uit de liquide middelen, om precies te zijn. En die hebben de meesten van hen weer nog om de aanstaande recessie, als gevolg van de coronacrisis, te overleven.

Volgens MKB-Nederland sluit het wetsvoorstel dan ook niet aan bij de uitlatingen van het kabinet om al investerend de crisis uit te komen. Samengevat wil MKB-Nederland dat de wet uitsluitend geldt voor nieuwe leningen – en niet voor bestaande varianten.