Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

Waterland Real Estate – Feike Siewertsz van Reesema

Waterland Real Estate is een onderneming gevestigd in Amstelveen gericht op vastgoedontwikkeling en -investeringen door heel Nederland.

Waterland Real Estate, opgericht door ondernemer Feike Siewertsz van Reesema, is een onderneming gevestigd in Amstelveen gericht op vastgoedontwikkeling en -investeringen door heel Nederland. De kernactiviteit is gebiedsontwikkeling, met de nadruk op de realisatie van residentieel vastgoed in het betaalbare segment.

Werkwijze Waterland Real Estate

Vanwege de hoge vraag naar betaalbare woningen, het grote maatschappelijke belang om hieraan te voldoen en de expertise binnen de onderneming op dit gebied, richt Waterland Real Estate zich in de meeste projecten op dit segment. Volgens oprichter en mede-eigenaar Siewertsz van Reesema bestaat zo’n 80% van de portefeuille van de onderneming uit betaalbare woningen (midden- en sociale huur en betaalbare koopwoningen).

Ondanks de steeds lastigere omstandigheden om de kosten laag te kunnen houden, zoals inflatie, hoge bouw- en grondstofkosten, hoge grondprijzen, personeelstekorten in de bouw en bij gemeenten en toenemende regeldruk, lukt het Waterland Real Estate om projecten in het betaalbare segment tot een succes te maken. Zo maakt de onderneming o.a. gebruik van strategische samenwerkingen in de bouw, met bedrijven die slimme bouwoplossingen bieden.

Een voorbeeld is de toepassing van modulaire bouw, waardoor de bouwkosten met ca. 20 procent en de bouwtijd met ca. 25 procent omlaag gebracht kunnen worden. Siewertsz van Reesema heeft ruim 25 jaar ervaring in de vastgoedsector en beschikt over een zeer uitgebreid netwerk. Deze kennis en ervaring stelt Waterland Real Estate in staat om zeer efficiënt samen te werken met overheden, wat de ontwikkeltijd dikwijls ten goede komt.

Projecten

Twee projecten die volgens Siewertsz van Reesema een goed beeld geven van wat Waterland Real Estate o.a. realiseert zijn de woonwijk Zaankwartier in Wormerveer (nabij Zaandam) en het woon-zorgcomplex Trappenberg in Huizen.

Zaankwartier wordt gerealiseerd op het terrein van het voormalige Meneba-complex (met o.a. een cultuurhistorische Zaanse meelfabriek) gelegen aan de Zaan. Hier worden ca. 680 woningen gerealiseerd samen met voorzieningen en ruimtes voor commerciële functies. Ongeveer 30% van de woningen is bestemd voor sociale huisvesting en 10% valt onder een speciale regeling voor betaalbare koopwoningen. Deze laatste categorie is bestemd voor starters uit Zaandam die onder een bepaalde inkomensgrens vallen. Zij krijgen de kans een woning te kopen onder de marktprijs, met o.a. een inkomensafhankelijke erfpachtcanon. Daarnaast valt nog 15% van de woningen onder betaalbare middenhuur. De overige 45% bestaat uit betaalbare huur- en koopwoningen.

In Huizen wordt in het project de Trappenberg, een voormalig revalidatiecentrum, getransformeerd naar een complex dat plaatst biedt voor ca. 300 zorgappartementen bestemd voor de betaalbare huur voor mensen met een lichte tot zware zorgvraag. Op het door veel natuur omgeven terrein worden ook veel (zorg)voorzieningen gerealiseerd, waaronder een huisartsenpost, medisch dienstencentrum, apotheek en een restaurant. Zo krijgt het project een sterk maatschappelijke invulling met een eigen community en komt daarbij tegemoet aan de groeiende vraag naar betaalbare zelfstandige woonruimte voor meer hulpbehoevende ouderen.

Achtergrond Waterland Real Estate

Waterland Real Estate werd in 2014 opgericht als een joint venture van vastgoedondernemer Feike Siewertsz van Reesema en een grote internationale investerings- en beleggingsmaatschappij. Hoewel de focus aanvankelijk lag op de acquisitie van woningportefeuilles in Nederland en projecten die zich richtten op grootschalige renovatie , heeft Siewertsz van Reesema sinds de overname van het bedrijf zich steeds meer gericht op binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. Realisatie van duurzame en betaalbare woningen, met rendementen op voornamelijk middellange termijn, staat daarin centraal.

Achtergrond Feike Siewertsz van Reesema

Siewertsz van Reesema begon zijn carrière met verschillende functies bij makelaars- en vastgoedbeheerkantoren. Na de eeuwwisseling begon hij als ondernemer door te beleggen in vastgoed, zowel voor zichzelf en namens banken, verzekeraars, woningcorporaties, pensioenfondsen en internationale beleggingsmaatschappijen.

Siewertsz van Reesema zet zijn ca. 25 jaar ervaring in het vastgoed daarnaast in als bestuurder en ambassadeur binnen vooraanstaande brancheorganisaties, met name in het kader van vraagstukken rondom volkshuisvesting.