Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

Trevvel

Trevvel is een in Rotterdam gevestigde personenvervoerder en in de sector zorgvervoer een van Nederlands grootste.

Trevvel is hoofdzakelijk actief in het doelgroepenvervoer in de regio Rijnmond en opereert vanuit de gedachte dat iedereen zich zorgeloos, met een veilig gevoel en zonder drempels moet kunnen verplaatsen, eventueel met hulp van het team van Trevvel of van derden. 

Ook onderscheidt Trevvel zich van branchegenoten door vanaf zijn oprichting in 2017 te focussen op duurzaam zorgvervoer, een combinatie die innovatief vermogen en vasthoudendheid vereist. De markt voor duurzame en tegelijkertijd voor deze vorm van reizen geschikte voertuigen is immers nog volop in ontwikkeling. Trevvel neemt dan ook het voortouw in deze verduurzamingsslag. Zo stimuleert het partners om duurzaam te opereren en is het in hoge mate bereid om mogelijk geschikte voertuigen aan te schaffen en te testen.

Trevvel Sociaal

Trevvel vervult met Trevvel Sociaal tevens de rol van sociale verbinder. Het signaleert kwetsbare personen die niet om hulp willen of kunnen vragen en onderneemt gepaste actie, onder meer door huisbezoeken af te leggen of hen in contact te brengen met hulpverleners en welzijnswerkers. Telefonisten en chauffeurs van Trevvel zijn er dan ook op getraind om problematische situaties te herkennen en om hier op de juiste manier vervolg aan te geven, onder meer door de welzijnswerkers van Trevvel Sociaal in te schakelen.

Het team van Trevvel Sociaal is er om mensen te helpen met praktische hulpvragen, maar verleent of faciliteert ook maatschappelijke ondersteuning bij medische, financiële, emotionele en sociale problemen. Daarbij zoekt het samen met de mensen naar oplossingen, van het koppelen aan een geschikt maatje tot het stimuleren om kosteloos deel te nemen aan activiteiten. Laatstgenoemde doet het mede in het kader van ‘Uit & Thuis’, uitjes waarbij Trevvel zowel het vervoer als de activiteit zelf organiseert.

Vanwege de aard van de verschillende klantengroepen en in deze groepen veelvoorkomende problemen, zoals vereenzaming of financiële zorgen, is Trevvel op deze manier een belangrijke schakel tussen het sociale domein en kwetsbare bevolkingsgroepen.

Belang van de passagier voorop

De oprichting van Trevvel kwam voort uit het aanbestedingsproces van het doelgroepenvervoer in de gemeente Rotterdam. Deze procedure had de vorm van een concurrentiegerichte dialoog, een innovatieve aanbestedingswijze waarin de gemeente in samenwerking met marktpartijen invulling gaf aan de opdracht. Dat kwam mede doordat de centrale rol in het doelgroepenvervoer ook voor de gemeente nieuw was; voorheen regelden de (zorg)instellingen het vervoer zelf.

Het resultaat was vervoer waarin het belang van de passagier voorop staat, een opdracht die aan Trevvel werd toevertrouwd. Sindsdien heeft Trevvel ook andere opdrachtgevers in de regio weten te overtuigen en is daardoor inmiddels ook landelijk bezien een van de grotere zorgvervoerders. Het rijdt dan ook op projectbasis voor verschillende organisaties en voert het ‘zittend ziekenvervoer’ uit voor diverse regionale zorginstellingen. Daarnaast heeft ook de gemeente Capelle aan den IJssel het doelgroepenvervoer aan Trevvel toevertrouwd.