Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

ChipSoft

ChipSoft is een MedTech-bedrijf dat innovatieve software ontwikkelt. Deze software ondersteunt zorgverleners bij het verlenen van de juiste zorg op het juiste moment.

Het bedrijf begon in 1986 met de ontwikkeling van een facturatieprogramma voor medisch specialisten. Vervolgens heeft ChipSoft zich met een volledig geïntegreerd ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS) en elektronisch patiëntendossier (EPD) ontwikkeld tot marktleider.

Samenwerking met zorgprofessionals

In 2013 lanceerde ChipSoft de meest recente en internationale versie van het ZIS/EPD: Healthcare Information eXchange (HiX). Met HiX biedt het bedrijf een totaaloplossing voor zorgaanbieders van grote academische ziekenhuizen tot huisartsen, GGZ-instellingen, revalidatiecentra, verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorginstanties. Daarbij ligt de nadruk op een soepele samenwerking tussen zorgverlener en patiënt.

De vraag naar digitale zorgapplicaties neemt – mede door vergrijzing – toe. Daarnaast verschuift de zorg zich steeds meer van tweede- naar eerstelijnszorg, waardoor naadloze uitwisseling van gegevens voor zowel patiënten als zorgverleners steeds belangrijker wordt. HiX stroomlijnt en optimaliseert deze gegevensuitwisseling tussen de verschillende partijen.

Het Innovatieplatform van ChipSoft

Om ervoor te zorgen dat HiX blijft aansluiten op de vraag van professionals in de zorg is ChipSoft gestart met het Innovatieplatform. Op dit platform wordt, in samenwerking met deze professionals, de bestaande en nieuwe content van HiX continue verbeterd en uitgebreid.

Eén van de onderdelen van het Innovatieplatform is ‘HiX-Netwerken’ waar CIO’s, CMIO’s, CNIO’s en raden van bestuur samen met ChipSoft kijken naar de ontwikkeling van digitale oplossingen en de innovatie daarvan binnen de zorg. Met de meer dan 250 deelnemers worden thema’s behandeld die aansluiten op ontwikkelingen als registratielastvermindering, patiënten participatie en informatie uitwisseling tussen zorgverleners. Het einddoel is om ontwikkelaars en gebruikers dichter bij elkaar te brengen en er voor te zorgen dat innovaties goed aansluiten op de dagelijks praktijk.

‘Gebruikersgroepen’ is een ander onderdeel van het ChipSoft Innovatieplatform, binnen deze groepen delen eindgebruikers, van chirurgen tot verpleegkundigen, hun expertise om te kijken of en hoe er verbeteringen kunnen worden doorgevoerd binnen het EPD. Daarnaast zijn ook de ‘Round Tables’ een waardevol onderdeel van het Innovatieplatform. Tijdens deze Round Table bijeenkomsten nodigt ChipSoft medisch specialisten uit om mee te denken en te sparren over één specifiek onderwerp op het gebied van zorginnovatie. Dit gebeurt altijd binnen een bepaalde tijd en met een speciaal voor dit doel samengesteld geselecteerd gezelschap.

Het nieuwste onderdeel van het Innovatieplatform zijn de HiX Tips & Tricks-sessies, waarin zorgverleners in sessies van 45 minuten tips krijgen over het gebruik van HiX.

Mede door deze zeer gevarieerde en intensieve contactmomenten met diverse professionals uit het bredere zorgveld, wil ChipSoft naadloos kunnen blijven inspelen op de zorguitdagingen van de toekomst.