Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

Nederlandse zakenmensen kiezen Nyenrode

Nederlandse zakenmensen kiezen Nyenrode
Je leest nu: Nederlandse zakenmensen kiezen Nyenrode

Nederlandse zakenmensen kiezen voor Nyenrode. Van alle mba’s heeft de Breukelense universiteit de beste reputatie, blijkt uit MT’s eerste onderzoek naar business-schools. Mba-alumni zijn vrijwel zonder uitzondering zéér tevreden over hun opleiding.

 

De wereld van de mba’s is in beweging. Het curriculum ­ondergaat drastische veranderingen: de traditionele ‘harde’ leerstof wordt steeds meer aangevuld met soft skills en ethische vraagstukken. Buitenlandse opleidingen, onder meer in Azië, zijn steeds meer in trek, en in eigen land stappen nieuwe opleiders de markt binnen. Maar hoe de markt ook in ontwikkeling mag zijn: de binnenlandse verhoudingen zijn ongewijzigd. De traditionele ‘grootmachten’ staan onverminderd stevig op hun voetstuk.

Kijk maar naar de resultaten van MT’s eerste onderzoek naar de reputatie van mba-opleidingen. Welke mba maakt, als u hem op iemands cv ziet staan, de beste indruk? Op die vraag, gesteld aan de lezers van MT (vrijwel uitsluitend leidinggevenden), bracht niet minder dan 23 procent zijn stem uit op de Rotterdam School of Management. Ook TiasNimbas Business School deed het met 12 procent goed. Maar als je écht wilt scoren met je cv, moet daar (nog steeds) de naam Nyenrode op prijken. 39 procent van de managers (bijna 4 op de 10!) vindt dat die naam de meeste indruk maakt.

Philips, Shell, Unilever en KLM

Echt verrassend zijn de resultaten, eerlijk gezegd, niet. De universiteit uit Breukelen is een instituut binnen de zakenwereld. Door zijn focus op bedrijfskunde is de naam Nyenrode in Nederland haast een synoniem geworden van mba. Het was een van de eerste opleidingen op dit gebied, niet bedacht door een of andere ambitieuze minister van Onderwijs, maar door het bedrijfsleven zelf: multinationals als Philips, Shell, Unilever en KLM die (in 1946) vonden dat Nederland meer goede internationaal georiënteerde topmensen nodig had. De nauwe samenwerking met het bedrijfsleven is nog steeds een kenmerk van de universiteit. Daarnaast springt Nyenrode eruit door zijn campus in ­Breukelen: ver van de verleidelijke geneugtes van de grote steden, op een kilometer buiten het kleine Vechtstadje, hokken de toekomstige business leaders bij elkaar. ’s Avonds studeren, sporten of meedoen met het verenigingsleven van de universiteit lijken de enige zinvolle opties voor de tijdsbesteding.

Gelijkgestemden

Behalve concentratie op de studie biedt die situatie een uitgelezen kans om ­gelijkgestemden te ontmoeten, en het netwerk van de Nyenrodianen is dan ook beroemd. De alumnivereniging VCV (de Voortgezette Compagnie van Verre) is waarschijnlijk de actiefste van het land, met ruim 5.000 leden, een eigen magazine en bijeenkomsten in talloze ‘kringen’. Naast vakgerichte kringen zijn er alleen al in Nederland 15 regionale kringen van ex-Nyenrodestudenten. Daarnaast komen in het buitenland – van Canada tot China – ex-studiegenoten bij elkaar. “Als Nyenrodianen in contact met elkaar komen”, zegt Roderick Bredero, voorzitter van de VCV, “zullen ze elkaar in de regel proberen te helpen. Daar hoef je niet eens om te vragen. In alle onbescheidenheid denk ik dat er in Nederland weinig universiteiten zijn met zo’n netwerk als Nyenrode.”

Aantrekkingskracht

Een onderzoek over mba’s heeft kennelijk meer aantrekkingskracht op mensen die zelf ook zo’n papiertje hebben, dan op ‘mba-lozen’. De meerderheid (61 procent) van de deelnemers aan het onderzoek dat Management Team samen met onderzoekspartner MWM2 deed, heeft hem op zak. Onder de respondenten die géén mba hebben, maar wel overwegen om hem te gaan doen, scoort Nyenrode ook het beste: 30 procent van de respondenten zou de mba bij voorkeur daar gaan doen. De nummers 2 en 3 zijn hier omgedraaid, ruim 16 procent zou het papiertje graag van TiasNimbas ontvangen, terwijl 15 procent het liefst naar Rotterdam zou gaan.

Salaris

In een onderzoek waaraan zo veel mba-bezitters meedoen, is het interessant te vragen wat al die inspanning – en de niet onaanzienlijke financiële investering – eigenlijk heeft opgeleverd. De persoonlijke ontwikkeling en het carrièreperspectief blijken voor (vrijwel) alle respondenten erop vooruitgegaan te zijn. Daarentegen hebben de aan de studie opgeofferde avonden niet altijd meer salaris opgeleverd: minder dan de helft (46 procent) rapporteert op dat gebied verbetering. Als er meer geld in het laatje is gekomen, is het wél substantieel. Slechts 4 procent geeft aan dat die vooruitgang beperkt bleef tot maximaal 200 euro per maand, terwijl 27 procent als gevolg van de mba een verbetering zag van 1.000 tot 2.000 euro, en nog eens 27 procent van meer dan 2.000 euro.

Buitengewoon tevreden

Mba-alumni blijken in meerderheid buitengewoon tevreden over hun ­opleiding. Gevraagd naar een rapportcijfer werd er geen enkele onvoldoende uitgedeeld, en ook het (van Balkenende welbekende) zesje werd door niemand gegeven. Ruim 80 procent gaf een 8 of een 9; 10 procent van de respondenten gaf hun mba-opleiding zelfs een 10. Uit de open antwoorden op de vraag naar de ‘opbrengsten’ van de mba is hetzelfde enthousiasme af te lezen; respondenten reppen van 'een leuke tijd', 'heel veel inspiratie!', 'een lang gekoesterde wens in vervulling', 'veel energie ondanks intensief traject', 'een beter gefundeerde visie op vele gebieden', 'interessanter werk', etc. etc.

Vragen uit het onderzoek

Nederlandse zakenmensen kiezen Nyenrode

 

Amerikaanse leest

Ondanks de grote tevredenheid onder de alumni zijn (het mag bekend worden verondersteld) de mba’s afgelopen jaren steeds meer onderwerp van discussie. De harde cijfermatige onderzoeksbenadering van veel op Amerikaanse leest geschoeide opleidingen, heeft het hard te verduren gekregen. In hoeverre zijn de mba’s medeschuldig aan de crisis?
Aan welke onderwerpen zouden mba’s méér aandacht mogen geven, vroegen we in het onderzoek. Min of meer volgens verwachting vonden veel mensen dat zowel duurzaamheid (33 procent) als ethisch zakendoen (26 procent) meer aandacht verdienden. Toch werden deze onderwerpen verslagen: beduidend méér mensen, 43 procent, vonden dat innovatie meer aan bod moest komen.

Duurzaamheid

Is dat, gezien het feit dat de mba’s zich afgelopen tijd vooral met mvo afficheren, een verrassende uitkomst? Mariëlle Heijltjes, hoogleraar aan de Maastricht University School of Business and Economics en verantwoordelijke voor het mba-programma, vindt van niet. “Veel organisaties zitten in een fase van constante verandering. Innovatie houdt in dat je daar mee om kunt gaan, en is steeds meer een essentiële eigenschap. Maar bedrijfsethiek en duurzaamheidseisen zijn óók onderdeel van die veranderingen. Innovatie en mvo hebben veel met elkaar te maken.”

De toenemende aandacht van mba’s voor duurzaamheid is here to stay, aldus Ivo Matser, hoogleraar aan TSM Business School en voorzitter van de belangenclub van academische mba’s. “Voor vrijwel elke organisatie wordt de maatschappelijke context steeds belangrijker. Hoe ze daarmee om moeten gaan, is een lastige maar dringende vraag. Mba-opleidingen hebben de taak om daarbij ondersteuning te bieden.” Een belangrijke taak zelfs, vindt Heijltjes. “Van leiders wordt steeds meer verantwoordelijk gedrag gevraagd, zowel voor hun bedrijf en voor zichzelf als voor de maatschappij als geheel. Mba’s kunnen daarin een cruciale rol spelen.”

Broodje speciaal

Het hoge cijfer dat in het MT-onderzoek aan de opleidingen werd gegeven, maakt overigens in de mba-wereld weinig indruk. “Dat zegt eigenlijk niks”, aldus Matser. “Je zou er enorm van balen als je je eigen opleiding een onvoldoende moest geven, gezien alle tijd en geld die je hebt geïnvesteerd.” Ook Peter Caljé, directeur van recruitmentorganisatie YER, denkt dat het cijfer niet meteen aangeeft dat de kwaliteit van de Nederlandse opleidingen zo hoog is. “Alleen al de sociale context waarin de student terecht komt, biedt hem veel waarde. Als een opleiding lager scoort dan een 8, zou er iets goed mis zijn.”

 

De top 10 in Nederland
1. Nyenrode (38,9%)
2. Rotterdam School of Management (22,8%)
3. TiasNimbas Business School (12,2%)
4. Business School Nederland (5,3%)
5. TSM Business School (5,0%)
6. Maastricht University School of Business & Economics (2,0%)
7. Amsterdam Business School (1,6%)
8. Hanzehogeschool (1,5%)
9. IBO Business School (1,4%)
10. Windesheim (1,3%)

 

De wereldtop volgens de Financial Times

1. London Business School
2. University of Pennsylvania: Wharton
3. Harvard Business School
4. Insead
5. Stanford University GSB
6. Hong Kong UST Business School
7. Columbia Business School
8. IE Business School
9. Iese Business School
9. MIT Sloan School of Management

36. Rotterdam School of Management

90. Bradford School of Management/TiasNimbas Business School

NB: Nyenrode is in 2011 niet ­doorgedrongen tot de top-100 volgens de Financial Times.

Bron: rankings.ft.com

 

Met Nyenrode als de nummer 1 van het onderzoek kan Caljé leven, hoewel niet echt van harte. “Het merk Nyenrode staat ergens voor. Het is het broodje speciaal van de mba-wereld, dat iedereen kent.” Maar bij YER staat, zeker bij de recruitment van hoog opgeleiden, de Rotterdam School of Management ook erg hoog aangeschreven. “Daar zou mijn persoonlijke voorkeur naar uitgaan”, zegt Caljé. Maar, voegt hij er lachend aan toe, “dat is misschien ook omdat ik zelf in Rotterdam heb gestudeerd.”

 

Drie oud-studenten over Nyenrode:

Gerard Klein Bluemink (51)

Nederlandse zakenmensen kiezen Nyenrode

Oprichter/commercieel directeur VX Company
Nyenrode: 1978-81

‘Het verlegen jongetje is een ander mens geworden’

“Zelf was ik er niet op gekomen, maar na de middelbare school gaven mensen me de tip op Nyenrode te gaan kijken. Dat was financieel gezien nog een uitdaging, want ook in die tijd was het geen goedkope opleiding. Het lukte met behulp van een studiebeurs en baantjes. Het was voor mij een vormende tijd. Vergeleken met het verlegen jongetje dat er binnenstapte, ben ik op Nyenrode een ander mens geworden. De campus op het universiteitsterrein in Breukelen speelde daarbij een belangrijke rol. Het is een voor Nederlandse begrippen unieke situatie: de studenten zitten bij elkaar, het verenigingsleven speelt zich daar af, en er is ook een zekere sociale controle. Je deelt je ervaringen met leeftijdgenoten. Er is minder afleiding dan in de grote steden en de studenten motiveren elkaar. Wat je in de schoolbanken leerde, werd ’s avonds in het verenigingsleven in de praktijk gebracht, bijvoorbeeld in bestuursfuncties of tijdens de bardienst. Het hoogtepunt was het eind van het jaar, als er ‘stuntwerk-teams’ werden opgezet voor de verkiezingen voor het nieuwe studentenbestuur. Er werden grote campagnefeesten georganiseerd, maar je mocht maar 100 gulden eigen geld inbrengen. De rest moest je via sponsors zien te regelen, dus met onderhandelen over fusten bier met een bierbrouwer en over gratis worst met een vleesbedrijf. Heel leerzaam. In die tijd kon je aan Nyenrode alleen een bachelorgraad halen. Ik heb mijn masters behaald in Delft en ben de ict ingegaan. Ik heb 23 jaar geleden samen met Frank Martel de IT-dienstverlener VX Company opgezet, waar nu ongeveer 600 mensen werken. Wat ik aan Nyenrode te danken heb is de pragmatische, ondernemende instelling die je wordt aangeleerd, en de netwerkgedachte die nog steeds goed werkt. Ik heb hier op kantoor mijn jaarboek van Nyenrode liggen, en ik gebruik het nog bijna elke week.”

 

Nynke Doorenbos (39)

Nederlandse zakenmensen kiezen Nyenrode

Global director HR/operations Sustainalytics
Nyenrode: 2008/09

‘In een opleiding leer je dat je meer kunt dan je denkt’

“In het gezin waar ik uit kom geldt dat je, als je iets begonnen bent, het ook afmaakt. Eigenlijk vond ik mijn rechtenstudie niet leuk, maar ik heb toch mijn bul gehaald. Later kwam toch weer dat ‘virus’ terug dat ik mezelf wil ontwikkelen. Ik wilde mijn mogelijkheden verbreden en als het kon een carrièrestap maken. Daarom koos ik voor een parttime executive mba aan Nyenrode. Het was pittig. De studie is georganiseerd in tweewekelijkse lesmodules, maar bij de start van zo’n blok krijg je vaak een tentamen over de boeken die je van tevoren hebt moeten lezen. Of je moet een paper inleveren. Naast de lesuren is 3 à 4 avonden studie heel gewoon. Anderhalf jaar lang moet je je privéleven op een laag pitje zetten.
Die carrièrestap kwam niet meteen: in het crisisjaar 2009 was er weinig beweging. Ik kom uit de opleidingenhoek en ik wilde hrm gaan doen. Dat is inmiddels gelukt bij Sustainalytics. Het is een bedrijf met een internationale cultuur, zonder mba had ik deze stap nooit kunnen maken. Het ­belangrijkste dat je in een opleiding leert is dat je veel meer kunt dan je denkt. Die ­ontdekking krijg je omdat je uit je comfortzone wordt gehaald: je moet wel – er wordt veel van je ­gevraagd. Met mijn alfa-achtergrond had ik nooit gedacht dat ik bijvoorbeeld die lastige statistiektentamens zou halen, maar het is me toch gelukt. Tegenwoordig ben ik nog actief in het VCV-netwerk. Ik hou van auto’s en ga elk jaar naar de cabriodag, en als het kan doe ik mee aan de autorally. Daarnaast zit ik in het bestuur van de kring Amsterdam. De laatste activiteit die we hebben georganiseerd was een rondleiding door het Vondelpark onder leiding van een natuurbeheerder. Erg leuk! En het leverde natuurlijk een heel aantrekkelijke donatie voor de Vrienden van het Vondelpark op…”

 

Vikash Ramjanam (27)

Nederlandse zakenmensen kiezen Nyenrode

Benelux marketing coördinator Security Systems, 3M
Nyenrode 2005/06

‘Ik heb geleerd de lat voor mezelf hoog te leggen’

“Na de hbo marketing & sales in Den Haag wilde ik mijn theoretische achtergrond verder verbreden. Ik koos voor Nyenrode vanwege de kleinschalige benadering, de nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en het imago van de opleiding: het feit dat flink wat captains of industry op Nyenrode hebben gezeten. Ik deed de fulltime opleiding Master of Science en heb anderhalf jaar op de campus gewoond.
Ik vond het een fantastische opleiding. De studie is buitengewoon intensief, je komt in een snelkoker en moet je snel veel stof eigenmaken. Bij Nyenrode hebben ze het over de ‘16 months that change your life’, en zo heb ik het echt ervaren. De persoonlijke verandering die je doormaakt zit hem erin dat je een zeer zwaar programma hebt en tegelijk moet proberen je privéleven te coördineren. Je wordt gedwongen om keuzes te maken, hoofd- en bijzaken te scheiden en goed aan timemanagement te doen. Je moet kiezen wat je écht belangrijk vindt in je leven. Na Nyenrode heb ik werk gevonden bij 3M, waarbij de naam van Nyenrode op mijn cv zeer geholpen heeft. Je merkt aan de reacties in je omgeving dat daar met ontzag over wordt gesproken. In mijn werk zie ik de studie ook terug: er wordt je een ondernemende instelling aangeleerd. Niet ondernemend in de zin dat je per se voor jezelf moet beginnen, maar ondernemend binnen de muren van het bedrijf. Een ander gevolg van de studie is dat je de lat in je werk voor jezelf hoog legt. Ik spreek mijn jaargenoten nog regelmatig. Ik probeer elk jaar naar de homecomings van mijn jaar te gaan, en ik volg enkele kringen, onder andere de marketingkring. Dus af en toe loop ik nog steeds op Nyenrode rond.”
 

Lees ook: