Winkelmand

Geen producten in je winkelmand.

Hoe VanRiet Group zijn R&D-proces veel effectiever maakte

Je leest nu: Hoe VanRiet Group zijn R&D-proces veel effectiever maakte

De afgelopen jaren groeide VanRiet Group uit Houten jaarlijks met 30 procent. Dat heeft alles te maken met de core business van het bedrijf: de ontwikkeling van automatische transport- en sorteersystemen voor onder meer grote pakketbezorgers, en voor grote warehouses en distributiecentra van bedrijven binnen de e-commerce en 3PL-sector (third party logistics).

Markt voor e-commerce

‘Bedrijven in de e-commerce groeien flink, maar de arbeidsmarkt is krap’

Vooral de markt voor e-commerce groeit als kool, vertelt Matthieu Kouwenberg, Manager Product Development bij VanRiet Group. ‘Sommige bedrijven in de e-commercebranche groeien met tientallen procenten per jaar.’

‘Tegelijkertijd is de arbeidsmarkt krap. Steeds meer grote e-commercespelers besluiten hun proces daarom steeds verder te automatiseren. Daar komen wij in beeld: met onze oplossingen zorgen wij ervoor dat er een efficiënter logistiek proces ontstaat en dat bedrijven de groeiende vraag kunnen bijbenen.’

Configure to order

De groeiende vraag vergt ook veel van de systemen van VanRiet Group, schetst Kouwenberg. ‘We werken voortdurend aan het stabieler, efficiënter en onderhoudsvriendelijker maken van onze systemen, met een zo groot mogelijke uptime.’

R&D speelt daarbinnen een belangrijke rol, vervolgt Kouwenberg. ‘We hebben ons R&D-proces anders ingericht dan de meeste andere systeembouwers. Om bij het begin te beginnen: wij maken onze systemen volledig op maat.’

‘Enkele jaren geleden hebben we het mechanisch ingestoken engineering to order-proces vervangen door een mechatronisch configure to order­-proces. Uit een aantal basiscomponenten – zoals transportbanden, sorteermachines en rollerbanen – stellen we een klantspecifiek product samen. Geen enkel systeem is hetzelfde. Standaardisatieslagen vinden voornamelijk plaats op een laag componentniveau.’

Systeemsoftware

De ontwikkelaars van VanRiet Group werken met een configurator, vervolgt Kouwenberg. ‘Daarin hebben alle componenten en mechatronische subcomponenten – met al hun mogelijkheden en beperkingen – een plek hebben gekregen.’

Systeemsoftware wordt straks automatisch gegenereerd

‘Het systeem genereert zelf het elektrische aansluitschema, alle stuklijsten en tekeningen. Momenteel zijn we bezig om ook de softwareconfiguratie te automatiseren. De systeemsoftware wordt straks automatisch gegenereerd op basis van het functionele ontwerp.’

Kom naar de ontbijtsessie over R&D bij VanRiet Group

Bouwstenen

Binnen dit configure to order-proces – dat volgens Kouwenberg leidt tot kortere doorlooptijden en een veel sterker en stabieler product – speelt de R&D-afdeling een cruciale rol. ‘De R&D-afdeling werkt niet aan specifieke klantprojecten, maar aan de doorontwikkeling van de diverse bouwstenen. De medewerkers onderhouden de bestaande bouwstenen, ontwikkelen nieuwe bouwstenen, en zoeken alle mogelijke toepassingen en mogelijkheden tot in detail uit.’

De integrale, mechatronisch georiënteerde aanpak is cruciaal

De integrale, mechatronisch georiënteerde aanpak is cruciaal, vindt Kouwenberg. ‘Soms leidt een op het oog simpele mechanische keuze bijvoorbeeld tot een complexe setup van de onderliggende software. Doordat we nu met alle disciplines kijken naar het productontwerp, komen we sneller tot een optimale oplossing.’

Geïntegreerde aanpak

Lange tijd was de R&D-afdeling vooral ondersteunend aan de operatie, blikt Kouwenberg terug. ‘We helpen onze klanten om meer te doen met minder mensen en om repeterend werk zoveel mogelijk te automatiseren.’

‘Tegelijkertijd kwamen we tot de conclusie dat we zélf nog wel wat efficiencyslagen konden maken. Dat heeft uiteindelijk geleid tot het proces dat ik eerder schetste. Door alle systemen en producten te analyseren en aan elk onderdeel een functie toe te kennen, kwamen we tot een geïntegreerde aanpak waarin zowel de mechanische, elektrische als softwarematige kant een plek kreeg.’

Loskoppelen

De R&D-medewerkers houden zich niet langer bezig met individuele klantorders

Parralel daaraan koos VanRiet Group ervoor om de R&D-afdeling helemaal los te koppelen van het primaire proces, vervolgt Kouwenberg. ‘De R&D-medewerkers – 12 vaste krachten en 6 flexwerkers – houden zich niet langer bezig met individuele klantorders, maar richten zich exclusief op het verbeteren van bestaande componenten en de ontwikkeling van nieuwe toepassingen. Dat heeft geleid tot een veel effectiever R&D-proces.’

Meer draagvlak creëren

Input voor het R&D-proces wordt geleverd door de productmanagementafdeling, schetst Kouwenberg. ‘De productmanagers bewegen zich op het snijvlak van techniek en commercie en zitten regelmatig om de tafel met klanten en leveranciers. Wat speelt er in de markt? En: welke toepassingen moeten wij op functioneel niveau ontwikkelen om over een aantal jaren nog succesvol te kunnen zijn?’

‘Zodra op basis van die input de R&D-molen begint te draaien, nemen de productmanagers alle interne stakeholders daarin mee. Wat betekent een bepaalde ontwikkeling voor inkoop, engineering, logistiek en service? Hoe verhoudt een nieuw product zich tot deze afdelingen? Door andere afdelingen voortdurend om input te vragen en hen te stimuleren om mee te denken, kom je tot betere nieuwe producten met meer draagvlak binnen en buiten het bedrijf.’

Zachte kant

Tip: plaats R&D-activiteiten op afstand van het primaire proces

De belangrijkste les? Kijk integraal naar je ontwerp, stelt Kouwenberg. ‘En vergeet ook de zachte kant van R&D niet; neem andere afdelingen mee in je proces en plaats je R&D-activiteiten op afstand van het primaire proces. Alleen dan kom je tot échte innovatie.’

Benieuwd hoe het R&D-proces bij VanRiet Group er in de praktijk uitziet? Kom naar de Made in NL-ontbijtsessie op donderdag 17 mei bij VanRiet Group

Klik hier om je aan te melden voor de ontbijtsessie over R&D