Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

8 alternatieven om nieuwe machines en innovaties te financieren

8 alternatieven om nieuwe machines en innovaties te financieren
Je leest nu: 8 alternatieven om nieuwe machines en innovaties te financieren

Als ambitieus maakbedrijf wil je graag – met het oog op de gehoopte groei – die ene kostbare machine aanschaffen. Er is alleen één probleem: ondanks een goede financiële onderbouwing van je plannen (altijd een belangrijke randvoorwaarde voor een succesvolle financieringsaanvraag), is de bank nog altijd terughoudend. Uiteindelijk lukt het daardoor net niet om de financiering rond te krijgen. Wat nu? Maak gebruik van een van onderstaande alternatieven, zodat die gedroomde machine straks wellicht toch in de fabriekshal staat te glimmen.

1. Private equity

Het aantal private investeringen neemt de laatste jaren flink toe. Niet verwonderlijk: private equity-partijen zoeken voortdurend naar sterke marktposities en concurrentievoordelen, meerdere groeimogelijkheden, sterke managementteams en stabiele cashflows. En laten dát nu net zaken zijn die in de Nederlandse maakindustrie in ruime mate voorhanden zijn. Bovendien kent de Nederlandse maakindustrie vaak hoge rendementen, dankzij het hoge kennisniveau en de efficiënte productieprocessen. Private equity is meestal afkomstig van participatiemaatschappijen, die rechtstreeks deelnemen in het aandelenkapitaal van een bedrijf. Daarnaast zijn er informal investors: ondernemende particulieren (vaak oud-ondernemers) die investeren in bedrijven en hen daarnaast bijstaan met kennis, ervaring en contacten.

2. Ketenfinanciering

Ook in de maak bieden partijen steeds vaker financieringsruimte in de vorm van vooruitbetaling

Supply chain finance, ketenfinanciering in goed Nederlands, is in feite een verzamelnaam voor een scala aan oplossingen waarbij één partij in de keten het voor een andere partij makkelijker maakt om aan financiering te komen. Dat kan een klant zijn, maar ook een leverancier. Ook in de maakindustrie bieden grote partijen hun toeleveranciers steeds vaker financieringsruimte in de vorm van vooruitbetaling. Ook kloppen startende ondernemers in toenemende mate aan bij grotere spelers binnen de keten met de vraag of ze willen meefinancieren.

3. Peer-to-peer lending

Waarom zaken doen met de bank als je die stap desnoods ook kunt overslaan? Bij peer-to-peer lending beleggen investeerders hun geld in een lening voor ondernemers. Een vorm die vaak wordt gehanteerd is de kredietunie: een financiële coöperatie die zijn leden spaar- en leenmogelijkheden biedt. Kredietunies beheren het geld dat ondernemingen in de regio of sector gezamenlijk bijeenbrengen; andere bedrijven kunnen dat geld weer lenen. De investeerders (vaak ervaren ondernemers) staan de bedrijven die zij voorzien van financiering doorgaans ook bij met gericht advies.

4. Crowdfunding

Voordeel is dat het de zelfstandigheid van de ondernemer doorgaans niet aantast

Ook het MKB heeft crowdfunding als financieringsbron ontdekt. Was deze vorm van financiering lange tijd vooral populair in de creatieve sector en de horeca, inmiddels onderzoeken ook steeds meer maakbedrijven de mogelijkheden van deze vorm van financiële publieksparticipatie. Zij kunnen terecht bij gespecialiseerde crowdfundingplatforms die vraag en aanbod bij elkaar brengen. Voordeel van crowdfunding is dat het de zelfstandigheid van de ondernemer doorgaans niet aantast: vaak gaat het om meerdere ‘microfinanciers’ die kleine bedragen lenen, waardoor de behoefte om over de schouder van de ondernemer mee te kijken een stuk kleiner is.

5. Subsidies

Innovatieve ideeën komen mogelijk in aanmerking voor subsidie. De afgelopen jaren stak bijvoorbeeld de Europese Ontwikkelingsbank veel geld in fondsen voor het door de crisis noodlijdende MKB – als antwoord op de groeiende terughoudendheid bij banken om geld te lenen. Verder zijn er in Nederland meerdere regionale ontwikkelingsmaatschappijen actief, die tot doel hebben de regionale economie te versterken. Vaak hebben zij fondsen ingesteld voor innovatieve MKB’ers die een bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke uitdagingen.

6. Asset based financiering

Zeker voor maakbedrijven kan dit een interessante optie zijn

Bij asset based financiering wordt toekomstige groei gefinancierd op basis van een onderpand. Dat kunnen voorraden of tegoeden van debiteuren zijn, maar ook machines. In dat laatste geval spreken we van leasing, en zeker voor maakbedrijven – met veel goed financierbare activa op de balans – kan dit een interessante optie zijn. Inmiddels zijn er ook partijen die tweedehands equipment financieren en op die manier – via een zogenoemde sale & lease back-constructie – extra liquiditeit creëren; geld dat het bedrijf vervolgens weer kan investeren in verdere groei.

7. Risicodragende financiering

Traditionele bancaire financiering bestaat doorgaans uit senior debt-leningen: kapitaalverstrekking met een laag risico. Maar ook voor investeringen met een hoger risico kunnen maakbedrijven vaak terecht bij de bank, namelijk in de vorm van risicodragende financiering. De bank neemt daarbij een deel van het ondernemersrisico voor zijn rekening, maar profiteert tegelijkertijd ook mee zodra er winst wordt gemaakt. Een interessante optie voor maakbedrijven die hun groei willen versnellen en bereid zijn daar voor te betalen.

8. Factoring of reversed factoring

Dit levert direct werkkapitaal op voor investeringen en groei

Bij factoring neemt een gespecialiseerd factoringmaatschappij het debiteurenrisico en ook het eventuele incassotraject over, waardoor je als maakbedrijf de beschikking krijgt over een financiële buffer en instant werkkapitaal.
Bij reverse factoring betaalt de bank de factuur aan de leverancier, binnen de afgesproken betalingstermijn. Dit levert de leverancier direct werkkapitaal op voor investeringen en groei. Doordat de afnemer vorderingen later kan betalen aan de bank, levert dit ook hem een hoger werkkapitaal op. Ook voor banken is het lagere risicoprofiel van deze vorm van kredietverlening een voordeel.

Dit artikel is onderdeel van het dossier Made in NL. Bij MT vinden we dat Nederland trotser mag zijn op zijn maakbedrijven. Met Made in NL wil MT de kennisdeling binnen én over de sector bevorderen en maakbedrijven een podium bieden. Opdat we terecht trots zijn op de hidden champions van de maakindustrie. In deze missie wordt MT vergezeld door de volgende partners: Centraal Beheer, MBCF, NIBC, Salesforce en TNO.