Winkelmand

Geen producten in je winkelmand.

Gamechangers 2014

Netics

Opgericht door: Eldert Besseling
In: 2010
Eigenaren:
Bessling + Hugo Ekkelenkamp + informals
Game:
Ingenieursbureau
Product:
Innovatieve oplossingen voor de bouw, bijvoorbeeld dijken met baggerspecie
Cijfers:
omzet: enkele tonnen, 7 mensen in dienst


Waarom gamechanger?

De oplossing van Netics om dijken met baggerspecie en modder te bouwen kan de bouwkosten ervan met een factor 10 verlagen. En zo liggen er nog 80 innovaties op de plank bij deze 'Innovation Engineers'.

Profiel:

Ingenieursbureau Netics bedenkt innovatieve oplossingen voor de bouw, zoals de toepassing om met baggerspecie en modder dijken te bouwen. Natte baggerspecie wordt in een worst van waterdoorlatend doek van geotextiel gepompt en binnen enkele dagen ontwaterd. Ongekend snel, aangezien het ontwateren van baggerspecie in depots normaal gesproken gemiddeld 1,5 jaar duurt. De worst heeft een lengte van 50 meter en is 4 meter hoog. Na het drogen wordt de baggertube als bouwelement ingezet. Met deze technologie kunnen snel dijken worden gebouwd die eenvoudig en op grote schaal overstromingen voorkomen en mensenlevens redden.

Het bedrijf heeft ook een techniek ontwikkeld om met geperste grond muren te bouwen. Deze toepassing is alleen bruikbaar voor muren die weinig draagkracht behoeven. Naast deze twee innovaties liggen er nog zo'n 80 op de plank. Bijzonder aan het bagger- en modderconcept van Netics is dat het gebruik maakt van een grondstof, die toch al moet worden gewonnen. Rivieren worden toch al uitgebaggerd. De winning, aanschaf en het transport van dure primaire grondstoffen, zoals de klei waarmee normaal gesproken een dijk wordt gebouwd, is daardoor niet meer nodig. Omdat opdrachtgevers als waterschappen, havenbedrijven en overheden normaal gesproken moeten betalen voor zowel het transport als de opslag van bagger, kan dit budget nu worden benut voor het bouwen van dijken.

Dit is vooral goed nieuws voor landen als Bangladesh en Indonesië. Bouwen met conventionele technieken is voor dit soort landen nagenoeg onbetaalbaar. Besseling en Ekkelenkamp hebben sinds 2006 wereldwijd tientallen projecten met baggerspecie gerealiseerd. Het gaat hierbij onder meer om de aanleg van natuurvriendelijke oevers en golfbrekers. De kennis van deze projecten staat aan de basis van de ontwikkeling van de innovatieve dijk van baggerspecie. In 2013 richtten de bedenkers van het concept Netics op om vervolgens zowel nationaal als internationaal daadwerkelijk waterkeringen te bouwen van baggerspecie.

Binnen de conventionele ingenieurswereld gelden de oprichters van Netics een beetje als buitenbeentje. Ze focussen niet op het maken van tekeningen, bestekken en werkomschrijvingen en werken niet volgens het principe van 'uurtje-factuurtje'. Het is hun ambitie om zich volledig te kunnen richten op waardecreatie middels R&D en het businessmodel bestaat dan ook uit het genereren van licentie-inkomsten. Het bouwen met lokaal beschikbare materialen staat hierbij altijd aan de basis. Of zoals zij het zelf noemen: 'building with and inspired by nature.'