Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

Verplichte AOV voor ZZP’ers is een feit

Laatst bijgewerkt: 12-11-2020 08:28:30

Persbericht - Het arbeidslandschap in Nederland is de afgelopen jaren sterk veranderd. In de zomer van 2019 is door het kabinet en de belangrijkste werkgeversorganisaties, ondernemersorganisaties en vakbonden daarom een nieuw pensioenplan gepresenteerd. De naam suggereert dat er alleen afspraken zijn gemaakt over pensioenen van medewerkers in loondienst. Dit is echter niet het geval. Er zijn namelijk ook maatregelen voor ZZP’ers en andere ondernemers in opgenomen. Een van de belangrijkste zaken is het verplicht stellen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). De voorwaarden van de verplichte verzekering moesten nog verder uitgewerkt worden. Een paar weken geleden berichtte het FD dat er een akkoord was bereikt.

Voorstel voor de verplichte AOV

Of nou ja, een akkoord, het gaat eigenlijk meer om een voorstel dat nu ter beoordeling ligt bij de achterbannen van de sociale partners en zelfstandigenorganisaties. Wat het voorstel precies inhoudt? Hoewel de plannen nog niet officieel gepresenteerd zijn, lekten er wel al wat gegevens over de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering naar de media.

De verplichte AOV zal naar verwachting rond 2024 ingevoerd worden. Volgens de plannen moeten alle ZZP’ers tot aan hun AOW-leeftijd verplicht verzekerd zijn. De nieuwe AOV zal, net als de WIA, door het UWV uitgevoerd worden. De verzekering zal gelden voor beroepsbeoefenaren, zelfstandigen met winst uit onderneming, dga’s zonder personeel en meewerkende echtgenoten.

Omdat nu een groot deel van de ZZP’ers niet verzekerd is omdat zij de premie te hoog vinden (of denken dat deze te hoog is), was betaalbaarheid een belangrijk issue. De premie van de verplichte verzekering zal waarschijnlijk tussen de 80 en 130 euro per maand zijn, en inkomensafhankelijk. De uitkering is door de lage premie ook soberder dan die van arbeidsongeschikte medewerkers in loondienst. Deze zal maximaal 1.650 euro per maand bruto bedragen. Dit is gelijk aan het wettelijke minimumloon in ons land. De premie zal overigens fiscaal aftrekbaar zijn, net zoals nu al het geval is bij een AOV. ZZP’ers die in het hoogste belastingtarief voor de inkomstenbelasting vallen, betalen hierdoor slechts netto ongeveer de helft van de premie.

Lees hier het artikel in het FD met meer details over de verplichte AOV.

Al een AOV? Of wil je deze liever zelf afsluiten?

Ondernemersorganisaties en verzekeringen hebben sterk gepleit voor enkele vrijstellingen op de verplichte AOV. ZZP’ers die zich liever zelf verzekeren, of die al een verzekering hebben, kunnen bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een vrijstelling. Een belangrijke voorwaarde is overigens wel dat de afgesloten verzekering tenminste gelijkwaardig moet zijn aan de verplichte AOV. Dit is goed nieuws voor ZZP’ers die in afwachting waren van de concrete plannen. Veel ZZP’ers durven namelijk momenteel geen verzekering afsluiten om te voorkomen dat ze jarenlang vastzitten aan een verzekering die straks onnodig zou zijn. Wil je dus niet wachten totdat de verplichte AOV daadwerkelijk ingevoerd is? Of wil je liever zelf een verzekering afsluiten met een uitkering hoger dan het minimumloon? Dan kun je nu al met een gerust hart een AOV afsluiten om je te verzekeren tegen inkomensverlies in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Meer weten over een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Lees dan de 12 feiten en fabels over de AOV.