Winkelmand

Geen producten in je winkelmand.

Persbericht - Loonkostenvermindering door deeltijdontslag tijdens coronacrisis. Hoe gaat dat?

De coronacrisis blijft aanslepen. Ondernemers hebben het zwaar. Kan deeltijdontslag de lasten verlagen?

Nu het door de coronocrisis bij veel bedrijven bedrijfseconomisch slechter gaat, zullen veel werkgevers ontslag van personeel overwegen. Het is echter vaak ‘zonde’ om goede krachten te verliezen.  Deeltijdontslag is dan een optie. De werknemer blijft behouden voor het bedrijf, maar de loonkosten worden lager omdat de werknemer voor minder uren op de loonlijst komt.  

Hoe realiseer je deeltijdontslag?

Een werkgever die een structurele urenvermindering wil realiseren om bedrijfseconomische redenen kan een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV-werkbedrijf. Dit is een procedure die ongeveer 4-6 weken vergt en waarvoor de nodige stukken moeten worden ingediend bij het UWV.
Het is eenvoudiger voor de werkgever om de werknemer(s) een vaststellingsovereenkomst aan te bieden, waarbij een urenvermindering wordt voorgesteld. Als werknemer akkoord gaat met dat voorstel is de urenvermindering simpel gerealiseerd. Of werknemer akkoord gaat, hangt in de praktijk onder meer af van de ontslagvergoeding die werkgever aanbiedt voor het verlies aan uren.

Transitievergoeding verschuldigd?

Bij een ontslag op initiatief van een werkgever is de werkgever meestal een transitievergoeding verschuldigd aan werknemer. De Hoge Raad heeft bepaald dat dit ook het geval is bij deeltijdontslag, waarbij de arbeidsuren structureel en substantieel worden verminderd. Dat is overigens niet alleen het geval bij urenvermindering vanwege bedrijfseconomische omstandigheden, maar ook bij urenvermindering na 2 jaar ziekte bij een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer.
Volgens de rechtspraak is sprake van een substantiële vermindering van de arbeidstijd wanneer de arbeidstijd met ten minste 20% wordt verminderd. Er is sprake van een structurele vermindering van de arbeidstijd wanneer de vermindering naar redelijke verwachting blijvend zal zijn.

Hoe hoog is de transitievergoeding bij deeltijdontslag?

Bij een gedeeltelijk ontslag is een gedeeltelijke transitievergoeding verschuldigd. De gedeeltelijke transitievergoeding wordt berekend naar evenredigheid van de vermindering van de arbeidstijd. Voorbeeld: een werknemer staat op de loonlijst voor 30 uur per week. Als dezelfde werknemer 10 uur minder gaat werken, is de ontslagvergoeding 1/3 van de wettelijke transitievergoeding gebaseerd op zijn loon bij 30 uur.

Overigens staat het werkgever en werknemer geheel vrij om elke ontslagvergoeding af te spreken, ook al is er geen sprake van een structurele en substantiële urenvermindering.

Wijze van urenvermindering is niet relevant

Het maakt niet uit hoe de gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt geregeld. Dat kan via een algeheel ontslag gevolgd door een nieuwe, aangepaste arbeidsovereenkomst of door een aanpassing van de arbeidsovereenkomst. In al die gevallen van structurele en substantiële urenvermindering bestaat aanspraak op gedeeltelijke transitievergoeding.

Leg de afspraken duidelijk vast in een vaststellingsovereenkomst

Het valt te adviseren de afspraken die je als werkgever maakt bij urenvermindering                ( deeltijdontslag) goed vast te leggen, bij voorkeur in een specifieke vaststellingsovereenkomst voor urenvermindering. Dat voorkomt misverstanden en discussie achteraf.
 

Delen op:
LinkedInFacebookTwitter