Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

Klaar voor de wijzigingen ‘WAB’?

Laatst bijgewerkt: 12-11-2020 08:27:17

Persbericht - Het arbeidsrecht wordt per 1 januari 2020 opnieuw gewijzigd. De Wet Arbeidsmarkt in Balans treedt dan in werking. Dit zijn de voornaamste veranderingen.

Ontslagrecht:

Er wordt een nieuwe wettelijke ontslagreden toegevoegd: De zogenaamde cumulatiegrond. Een verzoek aan de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden, kan onder de WAB ook gebaseerd worden op een optelsom van verschillende ontslaggronden. Die redenen hoeven dan afzonderlijk bezien (net) niet meer genoeg te zijn voor ontbinding, maar in onderlinge samenhang wel.

Er is bijvoorbeeld sprake van een matig functionerende medewerker waarmee bovendien de arbeidsverhouding verstoord is. Wanneer er onvoldoende dossier is voor ontslag wegens disfunctioneren óf een conflict, dan kan deze cumulatie wellicht uitkomst bieden. Daar kan overigens wel een verhoogde vergoeding tegenover staan.

Transitievergoeding

De berekening van de transitievergoeding wordt gewijzigd. Het meest in het oog springt dat deze versoberd wordt voor lange dienstverbanden en 50-plussers en dat de ondergrens van twee jaar niet meer geldt.

Maximale duur tijdelijke contracten

De maximale opgetelde duur van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die aangegaan mogen worden voordat een werknemer in vaste dienst treedt, wordt weer teruggedraaid. Onder de WAB zal dit, net als voor de invoering van de WWZ, weer drie jaar zijn (behoudens afwijking bij cao). Het maximum aantal van drie tijdelijke contracten binnen die periode blijft wel gelijk.

Oproep

De rechtspositie van oproepkrachten wordt onder de WAB verbeterd. Eén van de maatregelen houdt in dat de werkgever bij een dienstverband dat na een jaar nog doorloopt, een contract op basis van het gemiddeld aantal gewerkte uren aan moet bieden.

Payrolling

Werknemers die op basis van payrolling werkzaam zijn, moeten onder de WAB dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als overige werknemers. Voor pensioen kunnen wel andere condities gelden.

Premiedifferentiatie

Om het aanbieden van een vast dienstverband te stimuleren, wordt onder de WAB de hoogte van de door werkgever te betalen WW-premie afhankelijk van het type contract: Bij een vast contract wordt minder betaald dan bij een flexibel contract.