Winkelmand

Geen producten in je winkelmand.

Persbericht - Hoe gaat ontslag op staande voet? Een praktijkvoorbeeld

  Ontslag op staande voet. Welke eisen gelden er? Ontslag op staande voet is ingrijpend. De werknemer die terecht op…

 

Ontslag op staande voet. Welke eisen gelden er?

Ontslag op staande voet is ingrijpend. De werknemer die terecht op staande voet wordt ontslagen verliest zijn loon en heeft doorgaans geen recht op een uitkering. Aan een ontslag op staande voet worden daarom strenge eisen gesteld. Dit is onlangs nog eens bevestigd in een uitspraak van de kantonrechter te Utrecht.

Waar ging de zaak in Utrecht over?

De zaak ging over een ambtenaar die werkzaam was als Forensisch Therapeutisch Werker in een detentiecentrum.
Bij een reguliere controle ( met speurhond ) is drugs in de tas van de ambtenaar aangetroffen. Het betrof een kleine enveloppe met amfetamine         ( speed ). Hierop heeft de volgende dag een gesprek plaatsgevonden met werkgever. De ambtenaar heeft in dit gesprek verklaard dat hij in zijn vrije tijd speed had gebruikt, dat er wellicht een restant op zijn broek en rugtas terecht is gekomen, maar dat het absoluut niet zijn bedoeling was om deze speed de inrichting binnen te brengen.

De ambtenaar werd geschorst en na vier dagen onderzoek op staande voet ontslagen.

Kantonrechter toont de eisen aan een ontslag op staande voet

De kantonrechter laat in de behandeling van de zaak goed zien welke eisen hij stelt aan een ontslag op staande voet. De volgende eisen worden gesteld:
1. Is er een dringende reden voor het ontslag?
2. Is sprake van een onverwijlde opzegging van de arbeidsrelatie?
3. Is deze opzegging onverwijld medegedeeld aan de werknemer?
4. Is voldaan aan het vereiste van hoor en wederhoor?

Is er sprake van een dringende reden?

Bij een ontslag op staande voet moet er sprake zijn van een ‘dringende reden’ die het ontslag rechtvaardigt. De kantonrechter stelt dat die dringende reden in dit geval aanwezig is. Het gaat immers om een ambtenaar die harddrugs binnenbrengt in een justitiële inrichting, terwijl de ambtenaar juist drugsverslaafde gedetineerden dient te begeleiden.
Van de werkgever mag dan ook niet worden verwacht de arbeidsrelatie voort te zetten. Daarbij speelt ook dat er bij de werkgever een strenge gedragscode geldt (De Gedragscode Integriteit Rijk ), waarin is beschreven dat het binnenbrengen van drugs in een justitiële inrichting ten strengste verboden is.
Of het binnenbrengen van de harddrugs opzettelijk gebeurde of niet, maakt geen verschil.
De kantonrechter is niet van mening dat een mildere straf ( bijvoorbeeld een tijdelijke schorsing ) op zijn plaats was. De kantonrechter overweegt dat de ambtenaar juist in zijn functie moest begrijpen dat het binnenbrengen van de harddrugs in een setting met drugsverslaafden onacceptabel is. Ook heeft de ambtenaar geen persoonlijke omstandigheden aangevoerd die het ontslag op staande voet in de weg hadden moeten staan.

Onverwijlde opzegging en onverwijlde mededeling

Een ontslag op staande voet moet onverwijld worden gegeven. Ofwel werkgever mag niet treuzelen bij het geven van ontslag op staande voet. Werkgever moet voortvarend te werk gaan bij dit type ontslag.  Wel brengt de kantonrechter daar de volgende nuances op aan:
“Dit betekent echter niet dat de werkgever geen tijd mag nemen voor intern overleg, voor het inwinnen van (juridisch) advies, het verzamelen van bewijsmateriaal of voor het doen van nader onderzoek om te voorkomen dat hij de werknemer ten onrechte, op basis van onjuist gebleken verdenkingen, op staande voet zou ontslaan. Of de werkgever voldoende voortvarend heeft gehandeld, is afhankelijk van “de omstandigheden van het geval.”
Ofwel werkgever heeft de gelegenheid onderzoek te doen, bewijs te verzamelen en juridisch advies in te winnen. Maar werkgever moet daarbij wel voortvarend te werk gaan.
Aan deze eisen is voldaan in deze zaak volgens de kantonrechter.
Ook is de ambtenaar – volgens de rechter – onverwijld mede gedeeld dat hij op staande voet is ontslagen

Belang van ‘hoor en wederhoor’

Veel rechters hechten groot belang aan ‘hoor en wederhoor’. Dat ‘vergeten’ werkgevers nogal eens. Dat is niet verstandig. Het horen van de werknemer kan een ander licht op de zaak werpen. Mogelijk blijkt uit het horen van werknemer dat er geen sprake is van een dringende reden voor ontslag. Als de werkgever geen hoor en wederhoor toepast en onterecht tot ontslag op staande voet overgaat, kunnen de financiële gevolgen voor werkgever groot zijn. Werknemer kan dan loondoorbetaling vorderen terwijl hij niet werkt, of een transitievergoeding in combinatie met een billijke vergoeding en een vergoeding voor onregelmatige opzegging.

Belangrijke tip voor werkgevers: pas hoor en wederhoor toe. Probeer daarbij een volledig beeld van alle omstandigheden te krijgen en leg dit schriftelijk vast.

Vraag rechtshulp bij ontslag

Heeft u te maken met ontslag op staande voet of een ander soort ontslag? Neemt dan contact op met onze specialisten. Bel 0900 123 73 24 of mail.