Winkelmand

Geen producten in je winkelmand.

Persbericht - Grootste uitdaging voor zzp’er in 2020: werk en privé in balans brengen

Gevraagd naar de grootste zakelijke uitdagingen voor het jaar 2020 laten de antwoorden van zzp’ers een duidelijke top 3 zien. De grootste uitdaging, meer dan een kwart van de respondenten (26%) gaf dit antwoord, is het in balans brengen van de werk-privésituatie.

De vraag wat de grootste zakelijke uitdagingen over 5 jaar zijn brachten enkele opvallende
verschuivingen in de antwoorden. Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer onder 613
zzp’ers in samenwerking met Appwiki.

Top 3 uitdagingen

De top 3 van de grootste uitdagingen voor het jaar 2020 bestaat uit; het werk en de
privésituatie in balans brengen (26%), klanten werven (21%) en omzet verhogen (21%).
Andere antwoorden als naamsbekendheid vergroten (10%) kennis verwerven (6%) en het
zakelijke netwerk uitbreiden werden in veel mindere mate benoemd.

De toekomst

Bij de vraag wat de grootste zakelijke uitdagingen de komende vijf jaar zijn liggen de
antwoorden anders dan voor alleen het jaar 2020. De top 3 blijft weliswaar gelijk, maar er
vindt wel een verschuiving plaats. Meer en betere klanten werven komt met 27% als grootste
zakelijke uitdaging uit de bus, gevolgd door het verbeteren van de werk-privébalans en het
verhogen van de omzet (19%). Opvallende stijger bij deze vraag is het uitbreiden van het
zakelijke netwerk. Voor het jaar 2020 is dit voor 4% de grootste uitdaging, maar voor de
komende vijf jaar voor 10% van de ondervraagde zzp’ers.

Uitdagingen overwinnen

In het onderzoek is de zzp’ers gevraagd of het hebben van meer kennis, meer geld of meer
tijd voor het bedrijf bij zou kunnen dragen aan een oplossing voor de zakelijke uitdagingen.
De ondervraagde zzp’ers geven aan dat het hebben meer kennis zou kunnen helpen (72%).
Ook het hebben van meer tijd zou volgens de ondervraagden goed zijn (69%). Een
minderheid van de respondenten (47%) denkt dat het hebben van meer geld zou helpen om
de uitdagingen aan te kunnen.

De onderzoeksresultaten zijn verwerkt in een infographic.