Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

Gemeente Tilburg wint titel Beste Overheidsorganisatie

Laatst bijgewerkt: 12-11-2020 08:27:17

Persbericht - Gemeente Tilburg heeft de titel Beste Overheidsorganisatie 2019 gewonnen. In Den Haag werd Tilburg als winnaar uitgeroepen voor medefinalisten Centraal Justitieel Incasso Bureau en ProRail.

Nog nooit eerder wist een gemeente deze prestigieuze prijs te winnen. De verkiezing was een lang traject sinds de zomer en bestond uit meerdere intensieve rondes. De rode draad in het verhaal van Tilburg was ‘Betere oplossingen bedenk je samen’. Met voorbeelden waaruit blijkt dat de gemeente steeds de dialoog aangaat met de stad en samen met alle partners kijkt naar wat nodig is. De gemeente Tilburg neemt het stokje over van Waterschap Aa en Maas, dat in 2018 werd uitgeroepen tot Beste Overheidsorganisatie.

De gemeente deed mee aan de verkiezing om de trots in de organisatie te stimuleren, de successen uit te dragen en om de samenwerking met de stad te onderstrepen. Ook draagt de prijs bij aan de zichtbaarheid van de gemeente als werkgever op arbeidsmarkt. De jury onder leiding van Jan van Zanen was onder de indruk van de manier waarop de gemeente het grootste burgerinitiatief van Nederland, het Spoorpark, heeft gefaciliteerd. “Dit was niet mogelijk zonder constant in verbinding te staan met interne en externe partners. De gemeente luistert goed naar de wensen vanuit de maatschappij, en kiest hierbij steeds haar eigen rol als overheid. Mede hierdoor is de lokale dienstverlening de afgelopen jaren gestegen naar een 8,4”, aldus de jury.

Op het Binnenhof nam algemeen directeur Marcel Meijs de trofee namens de gemeente Tilburg in ontvangst. De organisatie was goed vertegenwoordigd, met onder meer ook burgemeester Weterings en wethouders Hendrickx en Lahlah aanwezig in de Ridderzaal.

Samen met inwoners, ondernemers en partners werkt de gemeente Tilburg aan een stad waar mensen gezond en gelukkig kunnen zijn. De manier waarop Tilburg dat doet krijgt steeds meer landelijke erkenning.

Het verhaal van Tilburg: betere oplossingen bedenk je samen

Het is een kunst om signalen en belangen uit de samenleving op te vangen en die om te
zetten in actie en goede adviezen aan het bestuur. Door telkens in gesprek te gaan is de gemeente Tilburg elke dag bezig om samen met inwoners, partners, onderwijs en ondernemers tot betere oplossingen te komen. De organisatie durft, wil en experimenteert om te blijven leren en resultaten te bereiken.

Spoorpark

Tilburgers worden volop gestimuleerd de overheid uit te dagen dat ze publieke taken beter, sneller of anders kunnen. De gemeente Tilburg denkt mee, luistert en geeft ruimte. Zo is eind juni 2019 de feestelijke opening van het Spoorpark, met 10 hectare het grootste burgerinitiatief van Nederland. Uit ruim 80 plannen zijn er 9 ontwikkeld en voorgelegd aan de gemeenteraad. Het resultaat is dat de burgers in hoog tempo hun eigen Central Park in gebruik mogen nemen en daarmee letterlijk een grote bijdrage leveren aan hun leefomgeving.

LocHal

Een publieke ontmoetingsruimte en werkplek in één, ook met de LocHal laten overheid en stad zien waar ze samen toe in staat zijn. Door samen te werken en bestuurlijke daadkracht te tonen, opent in januari dit jaar een huiskamer voor alle Tilburgers die veel mogelijkheden aanreikt. Ook hier is eerst geluisterd naar wat er voor verschillende bloedgroepen in de stad toe doet, waarna kunst, cultuur en creatief ondernemerschap elkaar vinden in deze unieke stadscampus. Tilburg bloost onder de vele landelijke awards die volgen.

Naast de indrukwekkende metamorfose van de Spoorzone, de aanleg van het Spoorpark en de opening van de prijswinnende LocHal, ontpopt Tilburg zich als een belangrijke speler op
het gebied van innovatie. Door haar “we kunnen alles aan” mentaliteit en haar innovatie gedreven economie, is Tilburg een belangrijke speler als het gaat om innovatieve start-ups
en bedrijven. Het ondernemersklimaat biedt ruimte aan creativiteit en experimenteren, en steeds meer creatieve bureaus die gericht zijn op data, ai weten hun weg naar de stad te vinden. Gebieden en locaties als Veemarktkwartier en de Spoorzone Tilburg, trekken deze partijen aan. Ondernemers kunnen in de Spoorzone bijvoorbeeld werken aan innovatieve concepten, diensten en producten en huisvesting vinden die past bij de fase waarin hun bedrijf verkeert: van start-up tot scale-up en verder. Daarnaast is er met opleidingen op alle niveaus (MBO, HBO, Universiteit) veel talent te vinden. 

Gezond en gelukkig

Niet alleen bij stedenbouwkundige projecten, maar ook in het sociaal domein gelden luisteren en samenwerken op basis van data als het uitgangspunt. Neem het Vertrouwensexperiment VEX met als vraag: minder regels in de bijstand, meer begeleiding en meer keuzevrijheid – werkt dat? De proef wordt uitgevoerd samen met wetenschappers van de universiteit Tilburg. Intussen zijn er landelijk al negen gemeenten aangehaakt, nemen er bijna 6500 mensen aan deel en besluit het kabinet op basis van de resultaten of het regime van de bijstand wordt aangepast.

De snel veranderende samenleving vraagt steeds andere dingen van een gemeentelijke overheid. Het hoofddoel in Tilburg is een stad met gezonde en gelukkige inwoners. Een voorbeeld is de opgave om iedereen die te maken heeft met jonge ouders en gezinnen te laten samenwerken, om te zien waar ondersteuning nodig is om kinderen op weg te helpen. Met het jeugdprogramma Goede Start op een basisschool worden data en ervaring van professionals gecombineerd om te achterhalen wat werkt om problematiek te voorkomen. In het programma Nu Niet Zwanger van de GGD, vijf jaar geleden ontwikkeld en ondersteund door de gemeente Tilburg, worden vrouwen geholpen die door omstandigheden willen voorkomen om zwanger te raken. Ook dat vindt landelijk navolging.

Mensenwerk met impact

Vernieuwing vraagt veel van medewerkers. De gemeente is trots op wat zij doen met, in en voor de stad. Ze worden ondersteund bij de ontwikkeling van daarbij passend gedrag en vaardigheden. Ook halen we nieuwe mensen binnen die op dezelfde wijze willen werken en
bijdragen aan een bedrijfsvoering die deze beweging ondersteunt.

Wat in Tilburg op één, twee en drie blijft staan is dat het draait om mensenwerk met impact. De stad heeft de opgaven geagendeerd waar de komende jaren aan wordt gewerkt, zodat alle Tilburgers kunnen meedoen met gelijke kansen. Betere oplossingen bedenk je samen, luidt het parool. Dat gaat in Tilburg snel en meestal met een sociaal-innovatief element. Burgers, ketenpartners, ondernemers en medewerkers doen wat de stad wil en nodig heeft. De organisatie gaat de dialoog aan en verdiept zich in wensen van de mensen. Dat betekent in de praktijk dat de gemeente zich elke dag diep inleeft in wijken, buurten en straten. De volksaard is er wars van borstklopperij, maar Tilburg wordt als stad steeds een beetje trotser.