Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

Dit sociaal akkoord maakt onze arbeidsmarkt gezonder

In samenwerking met ONL - Er moet meer rekening worden gehouden met kleine bedrijven en flexwerkers moeten meer zekerheid krijgen, schrijft Mirjam Bink (ONL). Dinsdag presenteerde zij een nieuw sociaal akkoord aan de formerende politieke partijen in Den Haag.

Hoe mooi zou het zijn als ondernemers weer mensen durven aannemen, als zelfstandigen werkgevers durven worden en meer mensen werk vinden? Hoe mooi zou het zijn als ondernemers een oplossing aandragen voor dit vraagstuk middels een nieuw Sociaal Akkoord? Dat is precies wat ONL gisteren namens ondernemers bij de formerende partijen heeft neergelegd.

Inmiddels weten we allemaal dat Sociaal Akkoord uit 2013 het gedrocht was waar we voor vreesden. We hebben allemaal twee, drie ofwel tien keer nagedacht voordat we iemand in dienst namen, of toch gekeken naar de mogelijkheden van payroll. Niet omdat we geen werkgever willen zijn, maar omdat we het niet durven. Helaas terecht, want de werkgeversrisico’s zijn de afgelopen tijd explosief toegenomen. 

Payroll

Iedere ondernemer met mensen in dienst of de ambitie om mensen aan te nemen, hoor ik altijd over de verplichting om het loon door te betalen bij ziekte en het ontslagrecht. Ik begrijp dat heel goed, zelf raad ik mensen al tijden af om mensen in dienst te nemen. De enorme toename van payrollbedrijven, flexkrachten en zzp’ers is mede het resultaat van de verhoogde werkgeversrisico’s.

Ondernemers willen graag medewerkers in dienst nemen om te groeien, niet om het risico op faillissement te vergroten! Als de risico’s voor werkgevers kleiner worden, zullen ze eerder de stap nemen om mensen aan te nemen. Ondernemers en medewerkers werken samen op de werkvloer, de afstand is niet zo groot als in de politiek gedacht wordt.

Als een medewerker ziek wordt dan raakt dat iedereen binnen het bedrijf persoonlijk. De meeste ondernemers hebben geen HR- of juridische afdeling om dossiers op te bouwen voor ontslag of om re-integratietrajecten vorm te geven. Terwijl dat wel nodig is om te voldoen aan de huidige wetgeving. 

Grootbedrijf

Bij het maken van nieuwe wetgeving is blijkbaar alleen gedacht aan het grootbedrijf, hoe zijn ze anders tot de Wet Werk en Zekerheid, de Wet DBA en de Werkkostenregeling kunnen gekomen? Ben ik de enige die het vreemd vindt dat bij wetgeving voornamelijk geluisterd werd naar 1% van de bedrijven? Blijkbaar heeft Den Haag altijd voor het gemak gekozen, door vooral goed te luisteren naar de goed georganiseerde grote bedrijvenlobby. 

Nu deze week de arbeidsmarkt op de formatietafel ligt, is het dan ook hét moment om met gedragen oplossingen vanuit ondernemers te komen. Dus dat hebben we ook gedaan! Gisteren hebben we samen met alternatieve vakbond AVV een Sociaal Akkoord gepresenteerd en overhandigd aan informateur Zalm en de formerende partijen.

Ontslagrecht

In dit Sociaal Akkoord staan concrete voorstellen zoals de versoepeling van het ontslagrecht en het terugbrengen van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Het tot elkaar veroordeeld zijn stopt, kleine werkgevers krijgen de zekerheid dat ze indien nodig afscheid kunnen nemen van werknemers. Ook hoeven ze minder dossier op te bouwen. Het voorstel om de ontslagvergoeding te limiteren op maximaal twee maanden loon bij ontslag om bedrijfseconomische redenen, zal vele bedrijven in zwaar weer helpen. 

De voorstellen in het Sociaal Akkoord maken het ook mogelijk om langere contracten voor bepaalde tijd aan te bieden, zonder gelijk een vast contract voor onbepaalde tijd te hebben. Hiermee wordt de overgang naar onbepaalde tijd uitgesteld en krijgen werkgever en werknemer meer ruimte om de arbeidsrelatie uit te proberen. Voor werkenden zal dit tot meer zekerheid leiden. De mogelijkheid voor werkgevers om pieken en dalen weer op te vangen met dezelfde medewerkers komt terug, door het terugbrengen van de afkoelperiode naar drie maanden. 

Wendbaar

Het Akkoord zet ook structureel in op een leven lang leren en duurzame inzetbaarheid van werkenden. Werkgevers krijgen meer zekerheid en de mogelijkheid om wendbaar te zijn en tegelijkertijd wordt de positie van flexwerkers op de arbeidsmarkt verbeterd.

Als het kabinet de bepalingen uit dit Sociaal Akkoord overneemt zal dat leiden tot een wendbare en gezondere arbeidsmarkt waarbij werkzekerheid belangrijker is dan baanzekerheid. Hoe mooi zou het zijn als het kabinet hier ook op inzet!