Winkelmand

Geen producten in je winkelmand.

Veilig datadelen, zodat alle bedrijven daarvan profiteren

In samenwerking met Data Sharing Coalition - Datadelen als fundament voor lagere bedrijfskosten en meer business. Een utopie? Nee hoor, het gebeurt al volop. De pas opgerichte Data Sharing Coalition wil die ontwikkeling versnellen door data-afspraken veel vaker over sectoren heen te tillen. In dit tweeluik lees je hoe ook jouw organisatie daarvan kan profiteren. Deel 2: data veilig van A naar B.

Je leest nu: Veilig datadelen, zodat alle bedrijven daarvan profiteren
  1. Datadelen, daar is niet iedereen enthousiast over toch?

Wie niet kan delen, kan ook niet vermenigvuldigen. Het is een uitspraak die succesvolle ondernemers regelmatig in de mond nemen. Hetzelfde geldt voor het delen van data. Afspraken daarover maken zakendoen stukken eenvoudiger. Het maakt de weg vrij voor nieuwe producten en diensten, zo kon je in het eerste deel al lezen. Zo gezegd kun je gerust stellen dat harmonisatie leidt tot succesvollere bedrijven. Standaardiseren is ook helemaal niet nieuw, zo zijn er sectoren waar dit al tientallen jaren gebeurt. Denk maar eens aan de gsm-markt.

Maar het klopt dat niet iedereen even enthousiast is over dit principe. Veel mensen hebben bij datadelen zelfs een negatieve associatie. Dat heeft vooral te maken met het imago van bedrijven als Facebook, Google en Amazon. Commerciële platformen die zo machtig zijn geworden dat zij eigenhandig de regels bepalen. Gebruikers kunnen door hun omvang eigenlijk niet meer zonder en elke handeling die zij op het platform doen, levert nieuwe informatie op voor de techreuzen. De datasets die deze merken opbouwen zijn inmiddels zo groot, dat ze daarmee steeds nieuwe businessmodellen kunnen ontwikkelen. The winner takes all.

  1. Hoe kan de Data Sharing Coalition deze ontwikkeling een halt toe roepen?

Het initiatief is niet in het leven geroepen om de macht van Silicon Valley in te dammen. De Data Sharing Coalition wil hier in Nederland vooral partijen helpen om de manier waarop ze data delen beter op elkaar af te stemmen. Met name over sectoren heen, zodat er nieuwe businessmodellen ontstaan voor tal van bedrijven en instanties. Denk weer even aan die hypotheekverstrekkers en netbeheerders die werken volgens dezelfde afspraken. Zo kunnen mensen door financiële dienstverleners ondersteund worden met het verduurzamen van hun woning.

Doe je dit niet, dan bestaat de kans dat er uiteindelijk een commerciële partij opstaat die de handdoek oppakt. Een partij die met het verzamelen van data zoveel macht krijgt, dat het eigenhandig de spelregels kan bepalen.

Data Sharing Coalition
  1. Hoe kan het misbruik van data worden voorkomen?

De Data Sharing Coalition werkt aan een zogeheten harmonisatie-canvas, bedoeld om cross sectorale initiatieven op elkaar af te stemmen. In dit boekwerk staat onder meer hoe gemaakte afspraken worden vastgelegd, gewaarborgd en beheerd. Ook wordt er gewerkt aan afspraken over cybersecurity. Die moeten voorkomen dat partijen de data op een verkeerde manier gebruiken. Uiteindelijk worden bedrijven en instanties die mee willen profiteren van de gemaakte afspraken lid van een stelsel van andere organisaties die zich allemaal aan dezelfde afspraken houden. Hierin kan bijvoorbeeld staan dat elk lid plechtig belooft de data niet te misbruiken. Gebeurt dat wel, dan kan een andere partij daarover een klacht indienen, met vooraf gedefinieerde sancties als gevolg. De precieze inhoud van deze afspraken wordt nog ingevuld.

Verder onderzoeken de cybertechneuten van de Data Sharing Coalition ook nog andere manieren om misbruik te voorkomen. Eén daarvan is een zogeheten visiting-technologie. Daarbij verlaat data nooit de eigen plek, maar zijn het algoritmes die steeds van het ene naar het andere bronplekje hoppen. Het is een technologie waar volop mee wordt geëxperimenteerd.

  1. Hoe zit het met de belangstelling voor datadelen?

Die neemt al jaren toe. Steeds meer bedrijven zien in dat ze met dit model een stap vooruit kunnen maken. Op naar nieuwe business, meer klanten en extra omzet. Digitalisering zorgt ervoor dat er steeds meer data beschikbaar is en bedrijven hebben die niet allemaal in eigen huis beschikbaar. Dat maakt delen noodzakelijk, met instituten, spelers uit andere sectoren en zelfs met rechtstreekse concurrenten. Zo wordt een gelijk speelveld gecreëerd en verschaffen bedrijven zich toegang tot de wereld om hen heen.

  1. Hoe kunnen jullie hier als bedrijf mee aan de slag?

Dit is het moment om te beginnen, zodat jullie bedrijf dit enorme potentieel kan benutten. Deze vijf vragen helpen je op weg.

  • Welke data van andere bedrijven – ook die binnen andere domeinen – zou jij graag willen gebruiken? En hoe zou je toegang kunnen krijgen tot die data?
  • Welke data van jouw organisatie is waardevol voor andere organisaties binnen én buiten jouw domein?
  • Is jouw data in de huidige vorm geschikt om te delen met andere partijen? Denk onder andere aan de structuur van jouw database
  • Is er een partij die de uitwisseling van data binnen jouw domein logischerwijs kan faciliteren?
  • Op welke manieren wordt er al kennis rondom datadelen gedeeld die relevant is voor jouw domein?

Wil je meer weten, kijk dan op de website van de Data Sharing Coalition. Hier vind je voorbeelden, advies en contactgegevens.