Winkelmand

Geen producten in je winkelmand.

Financiering blijft een probleem, selecteer de juiste financieringsvorm

Ondanks de aantrekkende economie is financiering een groot probleem voor kleinere ondernemers, blijkt uit een onderzoek van Panteia. Vooraf een betere selectie maken kan mogelijk de kans van slagen vergroten, zegt Sprout-expert Bert Wams.

Je leest nu: Financiering blijft een probleem, selecteer de juiste financieringsvorm

Panteia onderzoekt in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat financiering in het mkb.

Enkele conclusies uit de Financieringsmonitor van oktober 2017:
•    27% van het MKB heeft zich georiënteerd op externe financiering in het afgelopen jaar.
•    Van de microbedrijven (2-9 werkzame personen) die financiering aanvragen wordt 34% afgewezen. 
•    Bij het kleinbedrijf (10-49 werkzame personen) is dat 24%. 
•    Middenbedrijf (50-249 werkzame personen, 8% afgewezen) en grootbedrijf (> 250 werkzame personen; 4% afgewezen) weten de financiering wel te verkrijgen.

Redenen afwijzing

De meest genoemde reden voor afwijzing van een financieringsaanvraag is dat de financier het risico te hoog vond. Daarnaast wordt een te lage solvabiliteit (verhouding eigen vermogen en totaal vermogen) genoemd als reden voor afwijzing. Ook hier zal een door de financier te hoog ingeschat risico een rol spelen.

Verder wordt onvoldoende interesse bij de financier als reden genoemd voor afwijzing. Ondernemers oriënteren zich vooral op het aantrekken van vreemd vermogen.

Criteria voor selectie

Door aan de hand van een aantal criteria de financieringsvorm, die het beste aansluit, te selecteren, zal een financier mogelijk meer interesse hebben. Andere optie is om ook actiever financiering van het eigen vermogen te onderzoeken. 

Aan de hand van de criteria het bedrag dat je nodig hebt (1), soort investering (2), risico (3) en looptijd (4) kom je bij financieringsvormen die bij je passen. Dit zijn functionele, onafhankelijke criteria. Na selectie kan je gericht één of meer financiers benaderen. 
Ook spelen prijs, mate van betrokkenheid van de financier, voorwaarden en persoonlijke voorkeur een rol. Deze meer subjectieve criteria zijn hier buiten beschouwing gelaten en kan je naar eigen inzicht toepassen.

Eigen vermogen

Eigen vermogen financier je met spaargeld of door aandelen in je onderneming uit te geven. In het laatste geval maak je externe aandeelhouders mede-eigenaar van je onderneming. Je verkoopt dan een deel van je bedrijf. Financiers die aandelen kunnen kopen in je onderneming zijn: familie en vrienden, business angels, beurzen, participatiemaatschappijen en regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM).

Vreemd vermogen 

Vreemd vermogen bestaat uit de schulden van je bedrijf aan externe financiers. Het vreemd vermogen bestaat uit kort vreemd vermogen en lang vreemd vermogen. Kort vreemd vermogen bestaat uit schulden die je binnen een jaar terugbetaalt. Kort vreemd vermogen is vooral nodig voor het bekostigen van werkkapitaal: voorraad, debiteuren en onderhanden werk.

Lang vreemd vermogen bestaat uit schulden met een terugbetalingstermijn langer dan één jaar. Lang vreemd vermogen is nodig om bedrijfsmiddelen te kopen. Die heb je nodig om producten te vervaardigen of diensten te leveren. Denk aan machines, computers, inventaris of vastgoed. Er zijn veel financiers die vreemd vermogen verstrekken. Onder meer de volgende financiers verschaffen vreemd vermogen: familie en vrienden, business angels, banken, Qredits, crowdfunding, participatiemaatschappijen, leasemaatschappijen, factoringmaatschappijen, kredietunies, beurzen, private debt fondsen, leveranciers en Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen.

Naast bovenstaande financieringsvormen zijn er subsidies en overheidsregelingen. Deze ondersteunen bij het aantrekken van zowel eigen vermogen als vreemd vermogen. Financiering is altijd maatwerk. Onderstaande lijsten zijn indicaties voor mogelijkheden en niet in beton gegoten.

Aan de slag met de criteria bedrag, soort investering, risico en looptijd.

1. Welk bedrag heb je nodig?

De bedragen zijn indicaties. In de praktijk kan men van de bandbreedte afwijken.

Tot 50.000: bank, Microkrediet, Crowdfunding, familie en vrienden, factoring, online krediet
Van 50.000 tot 250.000: MKB-krediet, bank, crowdfunding, kredietunie, business angels, familie en vrienden, ROM, factoring, online krediet
Van 250.000 tot 500.000-750.000: bank, crowdfunding, business angels, Venture Capital fonds, Seed-fonds, private debt fonds
Vanaf 500.000-750.000 tot 1.000.000: MKB-beurs NPEX (tot 10.000.000), bank, private debt fonds
Vanaf 1.000.000: Participatiemaatschappijen, bank, private debt fonds
Vanaf 5.000.000: Effectenbeurs, bank, private debt fonds

2. Waarin ga je investeren?

Werkkapitaal: bank, kredietunie, pin voorschot, online krediet, Qredits

Bedrijfsmiddelen: leasing, bank, crowdfunding, Qredits, kredietunie

Innovatie & productontwikkeling: subsidies en overheidsregelingen, ROM

3. Wat is het risico voor de financier?

Risicomijdend: leverancierskrediet, crowdfunding, kredietunie, leasing, factoring, microkrediet, MKB-krediet, bank

Beperkt risicodragend: familie en vrienden

Hoog risico: eigen inbreng, business angels, beurzen, participatiemaatschappijen, private debt fonds, ROM

4. Wat is de looptijd van de financiering?

Korte looptijd (maximaal 1 jaar, werkkapitaal): rekening-courant bank, flexibel krediet (Qredits), factoring, leverancierskrediet, pinvoorschot, onlinekrediet

Middellange looptijd (ca. 1- 5 jaar, bedrijfsmiddelen, verbouwing): bank, kredietunie, leasing, familie en vrienden, private debt fonds

Lange looptijd (langer dan 5 jaar, onroerend goed): bank, hypothecair krediet (Qredits), hypotheekaanbieders

Stapelfinanciering

Bij stapelfinanciering maak je niet gebruik van één financieringsvorm, maar combineer je  financieringsvormen om tot een totaalbedrag te komen. En je koppelt de juiste financieringsvorm  aan het soort investering dat je doet. Sommige financiers combineren ook verschillende soorten investeringen zoals bijvoorbeeld werkkapitaal en bedrijfsmiddelen.

Direct aan de slag met vervolgstap

Meer informatie over financieringsvormen
Meer informatie over subsidies en overheidsregelingen
Voorbereiden van je aanvraag en criteria van financiers
Alternatieve financieringsvormen
Overheidsregelingen en subsidies