Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

Duurzaam leiderschap staat of valt met vertrouwen

Niet alleen in ons sociale leven speelt vertrouwen een cruciale rol, maar ook in organisaties, de economie en de samenleving als geheel, schrijft Erik Schoppen. Duurzaam leiderschap gaat over het creëren van een evenwicht tussen deze vertrouwenssystemen.

handen wereld vertrouwen duurzaam leiderschap MT
Foto: Getty Images

Duurzame relaties bouw je niet op met kortetermijndenken. Niet met je vrienden, niet in werkverbanden in organisaties en zeker niet sociaaleconomisch, waarin langetermijneffecten veel langer doorwerken.

Langdurige relaties bouw je op met duurzaam leiderschap, dat is gestoeld op drie systemen van vertrouwen die in elkaar grijpen als raderen van klein naar groot. Het oudste systeem is het vertrouwen dat mensen onderling in elkaar hebben. Dat heb je nodig om samen te kunnen werken. Hieruit is het vertrouwen in samenwerkingsverbanden en complexere organisaties ontstaan. En organisaties oefenen tot slot invloed uit op onze grotere sociaaleconomische systemen.

Voorbeeld

Duurzaam leiderschap staat of valt met het vertrouwen dat mensen in jou als leider hebben en mede daardoor ook in elkaar. Daarnaast is de impact van de handelswijze van een bedrijf op de samenleving belangrijk voor het vertrouwen dat betrokken partijen schenken aan de organisatie en haar merk. Merkorganisaties bepalen voor een groot deel het gedrag en vertrouwen in de samenleving. We vertrouwen erop dat deze meer doen dan enkel winstmaximalisatie nastreven. Zelfs als mensen beseffen dat hun eigen gedrag wellicht onverantwoord is, denk aan onnodig vliegen voor korte stedentripjes, verwachten ze van merkorganisaties dat zij het goede voorbeeld geven en zo de schade compenseren.

En dat hangt nauw samen met het vertrouwen in de economie en de veerkracht van onze leefomgeving. Als mensen geen vertrouwen hebben in de economie, consumeren ze niet alleen minder bewust, ze investeren ook minder duurzaam in de toekomst. Hier ligt een belangrijke rol weggelegd voor het bedrijfsleven.

Trots

Wie praat er nou niet trots over ‘zijn’ bedrijf als dit het beste voor heeft met de wereld, winst maakt op een sociale en verantwoorde wijze, en klanten en medewerkers oprecht gelukkig maakt? Dat vertrouwen dat uitgroeit tot trots, is essentieel voor het verkrijgen van toekomstbestendig vertrouwen binnen en buiten de organisatie.

Onderzoeken tonen een duidelijke correlatie aan tussen sociaal vertrouwen, geluk en maatschappelijk succes van organisaties. Bedrijven presteren aanzienlijk slechter als medewerkers elkaar niet vertrouwen of als ze geen fiducie hebben in de organisatie. Stakeholders willen een visie die hen verbindt met hun gedeelde doelen.

Vertrouwen heeft een grote impact op de beslissingen die mensen nemen in hun leven. Het is de onzichtbare groeimotor voor de economie en fungeert als de smeerolie in ons sociale en financiële systeem. Maar dit werkt alleen als mensen vertrouwen hebben in een gezamenlijke toekomst, ook voor de komende generaties. En dat vereist een duurzaam evenwicht in onze vertrouwenssystemen.