Winkelmand

Geen producten in je winkelmand.

‘Levenslang richten op persoonlijke ontwikkeling is nu al nieuwe norm’

Het is essentieel dat we ons realiseren dat medewerkers zich hun leven lang zullen moeten blijven ontwikkelen. Nederland scoort internationaal gezien goed op het gebied van vooruitgang, maar we kunnen het ons niet veroorloven achterover te leunen'. Zo luidt de stevige boodschap van onder meer de Sociaal-Economische Raad (SER).

laptop Glenn Carstens-Peters via Unsplash
Je leest nu: ‘Levenslang richten op persoonlijke ontwikkeling is nu al nieuwe norm’

Het is belangrijk dat medewerkers op de werkvloer de ruimte krijgen te kunnen blijven leren en doorontwikkelen. Dat benadrukte minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onlangs tijdens een landelijke bijeenkomst over ‘een leven lang leren’. Haar ministerie zet daar samen met de SER en de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Economische zaken en Klimaat sterk op in.

In september verscheen al een rapport op basis van adviezen van de SER en de OESO, waarin de noodzaak daarvan werd onderbouwd. Nederland scoort internationaal gezien goed, maar het rapport waarschuwt dat we het ons niet kunnen veroorloven achterover te leunen. Tegelijkertijd ziet SER-voorzitter Mariëtte Hamer dat het animo voor persoonlijke ontwikkeling onder bedrijven zo groot is dat ze gelooft dat het onderwerp niet meer te stoppen is, en nu al beschouwd kan worden als ‘nieuwe norm’.

‘Ontwikkeling is essentieel’

Technologische ontwikkelingen veranderen hoe we leven, maar ook hoe we werken. Bestaande en nieuwe banen vereisen op den duur andere vaardigheden, wat vraagt om een beroepsbevolking die zich moet blijven ontwikkelen, aldus het rapport. ‘Het is essentieel dat alle mensen de kansen hebben en benutten om hun kennis en vaardigheden te blijven ontwikkelen, zodat we als samenleving de uitdagingen van de toekomst aan kunnen.’ Kortom: verandering wordt een blijvende factor.

In het rapport staat ook een door deskundigen opgesteld overzicht genoemd van gewenste vaardigheden en persoonskenmerken voor de (toekomstige) arbeidsmarkt:

  • Creativiteit
  • Emotionele intelligentie
  • Onderhandelingsvaardigheden
  • Sociale communicatieve vaardigheden
  • Werken met nieuwe informatie
  • Samenwerking
  • E-skills
  • Ondernemerschap
  • Zelfmanagement

‘Human capital belangrijk dan ooit’

Investeren in human capital is belangrijker dan ooit, aldus de bevindingen uit het rapport. ‘We zullen steeds slimmer moeten gaan werken om ons verdienvermogen te behouden. Een goed opgeleid personeelsbestand is de motor voor productiviteitsgroei en economische groei.’

Overigens heerst er wel degelijk het besef dat doorontwikkeling belangrijk is, maar daarop wordt lang niet altijd actie ondernomen. Uit een onderzoek van eerder dit jaar van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat een kwart van de volwassenen een cursus of training hadden willen volgen, maar daar toch van hebben afgezien. Als reden daarvoor werd onder meer opgegeven dat er een gebrek aan tijd bestond of dat de werkgever dit niet ondersteunde.