Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

Je netwerk verwatert, en dat is geen goed nieuws

Je persoonlijke en professionele netwerk krimpt door de coronapandemie, blijkt uit onderzoek. En dat blijft niet zonder gevolgen. Tijd om in actie te komen.

Je netwerk verwatert, en dat is geen goed nieuws
Getty Images
Je leest nu: Je netwerk verwatert, en dat is geen goed nieuws

Onderzoek van Marissa King en Balázs Kovács van Yale School of Management toont aan dat onze professionele en persoonlijke netwerken tijdens de pandemie met bijna 16 procent – of met meer dan 200 mensen – zijn gekrompen. En dat heeft een aantal flinke nadelen, schrijven ze op Harvard Business Review. Het kan het vinden van een baan moeilijker maken. Het kan loopbaanontwikkeling belemmeren en het moeilijker maken om promotie te maken.

Voor bedrijven kan het leiden tot minder creativiteit en meer groepsdenken. Mensen met minder connecties op het werk hebben een verminderd saamhorigheidsgevoel en identificeren zich minder snel met de organisatie, waardoor ze een groter risico lopen op verloop en mogelijk zelfs op fraude en nalatigheid.

Onder normale omstandigheden krimpen onze netwerken niet. Ze hebben eerder de neiging te groeien of op hetzelfde niveau te blijven. Als je van baan verandert, verhuist of kinderen krijgt verlies je sommige relaties, maar in plaats daarvan ontstaan er nieuwe connecties. De coronapandemie veroorzaakt dus iets ongebruikelijks: oude relaties worden niet vervangen door nieuwe. In een tijd waarin veel mensen worstelen met eenzaamheid en zich niet verbonden voelen met hun werk, is het belangrijker dan ooit om bewust banden te onderhouden met informele kennissen.

Hoe netwerken werken

Vóór de pandemie vroegen wetenschappers Gillian Sandstrom en Elizabeth Dunn aan de deelnemers van hun onderzoek om te tellen hoe vaak ze in de loop van een normale dag contact hadden met een vreemde of een kennis. Wat bleek: de koffieautomaatgesprekken en toevallige ontmoetingen zorgden dagelijks voor gemiddeld 11 tot 16 contactmomenten met mensen die de deelnemers niet zo goed kenden. Deze interacties met vreemden en kennissen, zo ontdekten de onderzoekers, maken ons gelukkiger en leiden tot een groter gevoel van verbondenheid.

Uitwisselingen tussen naaste medewerkers namen toe met 40 procent na lockdowns

Tijdens de pandemie hebben we onze aandacht verlegd van vreemden naar het versterken van relaties met familie, vrienden en onze naaste collega’s. Als je je netwerk ziet als een reeks van cirkels die in emotionele intensiteit afnemen naarmate je naar de grotere buitenste ringen beweegt, bevat de binnenste cirkel de ongeveer vijf mensen tot wie je je wendt in tijden van ernstige emotionele en financiële nood. De buitenste ring bestaat uit de ongeveer 1.500 kennissen of mensen die je herkent.

Toen King en Kovács de persoonlijke en werknetwerken van honderden individuen vóór en na de pandemie vergeleken, ontdekten zij dat de omvang van de buitenste ring is afgenomen. Tegenover de krimp staat een versterking van onze naaste relaties. Uitwisselingen tussen naaste medewerkers namen toe met 40 procent na lockdowns, ten koste van 10 procent minder communicatie tussen collega’s op afstand. Op de lange termijn leidt het verzwakken van contact en een gebrek aan mogelijkheden om met vreemden om te gaan tot netwerkkrimp.

Herverbinding

We zijn nog wel een aantal maanden gehouden aan sociale afstand en veel mensen zullen ook na de pandemie meer op afstand werken. De onderzoekers zijn van mening dat het van cruciaal belang is om je te concentreren op het opnieuw verbinden met je netwerk. Zonder een actieve inspanning om verloren relaties te herstellen, zullen de gevolgen van netwerkinkrimping waarschijnlijk blijvend zijn.

Niettemin staan mensen niet te popelen om contact op te nemen. We denken dat het vooral ongemakkelijk is of hebben geen idee wat te zeggen. Gooi de schroom overboord, stellen de onderzoekers. Denk eens na over wat jij te bieden hebt of vraag om hulp. Is er een voormalige mentor of iemand die een belangrijke rol heeft gespeeld in je carrière met wie je al een tijdje niet hebt gesproken?

Om hulp vragen kan ook een krachtige manier zijn om opnieuw verbinding te maken. Het stelt de ander in staat om van dienst te zijn

Neem de tijd om waardering te uiten – dankbaarheid is een krachtige stimulans voor verbinding. Heb je een artikel gezien of een podcast gehoord dat je deed denken aan een collega of voormalige klant? Geef het door en laat ze weten dat je aan ze denkt. Om hulp vragen kan ook een krachtige manier zijn om opnieuw verbinding te maken. Het stelt de ander in staat om van dienst te zijn en het stimuleert het gevoel van doelgerichtheid dat helpt om het ongemak te overwinnen om het contact aan te halen.

Doe dat nu niet via Zoom happy hours of online meetings. Uit het onderzoek van King en Kovács blijkt zelfs dat videocalls niet bijdragen aan het onderhouden van de sociale band. Online non-verbaal gedrag proberen te lezen en of over brengen is meer een grote afleiding dan hulp. Het is bijvoorbeeld onmogelijk om in de camera te kijken en tegelijkertijd iemands ogen te lezen.

Ouderwets bellen

Pak gewoon eens ouderwets de telefoon, is het advies. We zijn meer empathisch en kunnen beter luisteren als we alleen maar een stem horen. Een telefoontje werkt bijna net zo goed als een knuffel. In één onderzoek verlaagde het de cortisolspiegel, een indicator van stress.

De drempels om virtueel verbinding te maken zijn vaak hoger voor mensen die je al een tijdje niet hebt gezien of voor toevallige kennissen van je werk die je misschien niet zo goed kent. Maar dit zijn nu net de verbindingen die je dreigt te verliezen. Zonde, zo blijkt ook uit een ander onderzoek waarin de adviezen werden vergeleken die leidinggevenden kregen van hun huidige contacten en mensen die dreigden te verdwijnen uit hun netwerk. Wat bleek: mensen die uit het netwerk dreigden te vallen, die op behoorlijke afstand stonden, gaven beter werkgerelateerd advies dan huidige contacten.

De verbinding met de buitenste ringen van uw netwerkcirkel behouden is van cruciaal belang voor innovatie, creativiteit, probleemoplossing en het welzijn van uw medewerkers, concluderen de onderzoekers. Hun dringende advies: maak een lijst van drie mensen die je al een tijdje niet meer hebt gezien en neem contact op. Het maakt je dag en  je werk zal er door verbeteren.

Zo haal je je netwerk weer aan

  • Denk eens na over wat jij te bieden hebt of vraag om hulp. Is er een voormalige mentor of iemand die een belangrijke rol heeft gespeeld in je loopbaan met wie je al een tijdje niet hebt gesproken?
  • Neem de tijd om waardering te uiten – dankbaarheid is een krachtige stimulans voor verbinding.
  • Om hulp vragen kan ook een krachtige manier zijn om opnieuw verbinding te maken. Het stelt de ander in staat om van dienst te zijn en het stimuleert het gevoel van doelgerichtheid dat helpt om het ongemak te overwinnen om het contact aan te halen.
  • Pak gewoon eens ouderwets de telefoon, is het advies. We zijn meer empathisch en kunnen beter luisteren als we alleen maar een stem horen.
  • Maak een lijst van drie mensen die je al een tijdje niet meer hebt gezien en neem contact op.