Winkelmand

Geen producten in je winkelmand.

Management & Leiderschap

Onderzoek: Vrouwen zijn betere leiders tijdens een crisis

Een organisatie is tijdens een crisis beter af in handen van een vrouw, vinden medewerkers. Vrouwen werden in een onderzoek...

author Redactie MT/Sprout

clock 2,5 min

i.s.m. Great Place To Work
Vrouwelijk leiderschap

Goed werkgeverschap

‘Met mijn intuïtie kan ik sneller besluiten nemen’

Aan leiderschapskwaliteiten valt een leven lang te werken. Bestaat er daarbij ook zoiets als vrouwelijk leiderschap? Ervaringsdeskundigen Jayani Masthoff en...

author Sterre ten Houte de Lange

clock 3,5 min

ASML

Nieuws Management & Leiderschap

ASML nummer één in MT500 – Complete rvc Marqt stapt op

En verder: vrouwen beter toegerust om leiding te geven dan mannen, bij Microsoft wordt te massaal vergaderd en D66 komt...

author Arjan Meesterburrie

clock 4 min

Intuïtief voelen we aan dat diversiteit in een onderneming positief is, maar recent onderzoek van management consulting bedrijf McKinsey wijst uit dat het ook puur feitelijk en financieel een verschil maakt. Bedrijven die goed scoren op etnische diversiteit en genderdiversiteit hebben gewoonlijk betere financiële resultaten dan gemiddeld. Hoewel er geen causaal verband is, blijken bedrijven die streven naar gediversifieerd leiderschap betere resultaten te halen. Hoe diverser een onderneming, hoe beter haar klantgerichtheid, employee satisfaction en beslissingen, en hoe beter gewapend in de war on talent. Meer diversiteit op de werkvloer Cisco is een voorvechter van diversiteit: één medewerker op vier is vrouw (24%) en in de directie zetelen vijf vrouwen (op 13 directieleden). Bij het IT- en netwerkbedrijf lopen verschillende programma’s om vrouwen te helpen met hun carrièreplanning. Er is ook een mentoringsysteem met het directieteam en de vrouwelijke Cisco-medewerkers richtten de voorbije jaren een aantal vrouwennetwerken op. Met het begrip Conscious Leaders wil Cisco ruimte bieden voor meer introspectie en zelfbewustzijn. Dat zorgt voor meer authenticiteit, ontvankelijkheid en diversiteit op de werkvloer. ‘Iedereen moet zijn talent ten volle kunnen ontwikkelen. Er is een war on talent aan de gang, en daarom is het belangrijk dat we de volledige pool met talent kunnen gebruiken en die pool verbreden. Genderdiversiteit is één manier om dat te doen’, aldus Rik Boven, Director Technical Services bij Cisco. In de technologiesector is het tekort aan vrouwen nog nijpender dan elders. Dat tekort manifesteert zich al in de STEM-richtingen (Science – Technology – Engineering – Mathematics) van ons onderwijs. Daarom organiseert Cisco een jaarijkse Girls in ICT-namiddag en steunt het de vzw Greenlight4Girls Belgium, die meisjes vanaf negen jaar met ludieke workshops onderdompelt in de wereld van de technologie, in de hoop hen warm te maken voor STEM-richtingen. Werk en gezin Meer vrouwen in topfuncties en in de technologiesector is dus een must. Maar dat neemt niet weg dat een carrière combineren met een gezin voor veel vrouwen uiterst moeilijk blijft. Volgens Boven heeft dat te maken met introspectie en zelfbewustzijn: je moet je bewust zijn van de gedachten, twijfels en vragen die je stelt bij de combinatie gezin-carrière. Dat geldt overigens ook voor mannen. ‘Ik ben net directeur geworden, ik heb drie kinderen die ik twee dagen per week ’s middags van school ga afhalen om thuis te eten. Men zou me een succesvolle man kunnen noemen, maar ik heb ook mijn twijfels en persoonlijke worstelingen. Als ik thuis werk om mijn kinderen te kunnen ophalen, vraag ik me ook vaak af wat mijn baas daar eigenlijk van denkt’, geeft hij toe. Mannen en vrouwen hebben zelfde twijfels Dergelijke twijfels zijn logisch, maar je moet ze bewust een plaats geven en voor jezelf beslissen wat je ermee doet. ‘Hetzelfde geldt voor emoties op het werk. Zowel vaders als moeders nemen zorgen over de kinderen mee naar het werk. En iedereen is al eens kwaad geweest op eenF collega. Je moet die emoties leren plaatsen. En wanneer je ze bij jezelf en je collega’s herkent, kan je je leiderschapsstijl eraan aanpassen’, aldus Boven. Dat is conscious leadership en zorgt voor meer authenticiteit en ontvankelijkheid op de werkvloer. Volgens Boven zijn hebben zowel mannen als vrouwen dezelfde twijfels en zorgen bij de combinatie carrière-gezin, en is het dus vooral zaak er bewust mee om te gaan. Lees ook het interview met managing director Edwin Prinsen (Cisco) over diversiteit en vrouwen in de top.

Management & Leiderschap

Wat diversiteit op de werkvloer IT-bedrijf Cisco brengt

IT-bedrijf Cisco is een voorvechter van diversiteit. Het bedrijf combineert dat met consious leadership. Wat brengt dat ze? Een interview...

author Bjorn Cocquyt

clock 2,5 min

PostNL

Nieuws Management & Leiderschap

PostNL bespaart 115 miljoen, tot 2.400 fte weg – BuyBay krijgt miljoeneninjectie

En verder in het nieuws: het rommelt binnen de leiding van Unilever na overnamepoging - Utrecht wint tweede plaats bij...

author Romy Donk

clock 2,5 min

2016 mag volgens sommigen een slecht jaar zijn geweest, op een gebied was het zeker niet slecht: nog nooit waren er zoveel bedrijven in de Amerikaanse aandelenkoers S&P500 die geleid werden door vrouwen. Volgens de S&P Global Market Intelligence, die het aantal vrouwelijke ceo’s in de Amerikaanse en Europese bedrijven bijhoudt, stond bij 27 van de 500 bedrijven een vrouw aan het roer. Nog steeds een beschamend laag aantal, maar het aantal is flink gestegen sinds 2015. Toen waren 22 van de 500 ceo’s vrouwen. En er waren meer mooie cijfers: in Amerika er zijn meer vrouwen aan het werk dan ooit tevoren. In totaal werken nu 73,5 miljoen vrouwen, 47 procent van de beroepsbevolking. Ter vergelijking: in 1945 bestond 29 procent van de werkende bevolking uit vrouwen. In hoeverre gaat het gezegde ‘Goed voorbeeld doet goed volgen’ in deze situatie op? Wetenschappelijk onderzoekt stelt dat dat het geval is: vrouwen die al succesvol zijn, zien hun prestaties stijgen op het moment dat ze onder een vrouwelijke leider komen te werken. Uit Italiaans onderzoek blijkt dat vrouwelijk leiderschap een positief effect heeft op de salaris van andere vrouwen, en dat bedrijven met een vrouwelijke leider beter presteren. Een ander Amerikaans onderzoek toont soortgelijk resultaat: toen gekeken werd naar de rol van vrouwen in de board, bleek dat er meer vrouwen aangenomen werden als er het jaar daarvoor een vrouw binnen de Raad van Bestuur was gekomen. Dit kan verklaard worden door de vrouwelijke netwerken die steeds meer ontstaan, waarbij vrouwen elkaar opzoeken om ervaringen op werk uit te wisselen. Ook wordt vaak beweerd dat Raad van Bestuur graag mensen aannemen die op hen lijken - met een vrouw in de boardroom verandert dat aanzienlijk. Niet alleen in Amerika worden deze resultaten geboekt. Uit onderzoek van het Peterson Institute for International Economics, waarin 2100 bedrijven in 91 landen onderzocht werden, blijkt dat een vrouw in de Raad van Bestuur in direct verband staat met een toename van vrouwelijke medewerkers. Een mooie bijkomstigheid: bedrijven met vrouwelijke leiders zijn winstgevender dan met enkel mannen in de Raad van Bestuur. Maar niet iedereen excelleert onder vrouwelijk leiderschap. Terwijl vrouwen die al goed presteren het goed doen onder seksegenoten, doen vrouwen die niet goed presteren op hun werk dat niet. Vijfjarig onderzoek van de Amerikaanse universiteit Berkeley in een bedrijf met 1700 medewerkers toont dat sommige vrouwen het slechter doen onder vrouwelijke leiders. Op het eerste oog was er weinig verschil te zien met werken onder een mannelijke leider, maar een nadere bestudering van de data toonde aan dat sommige vrouwen die al onder de maat presteerden minder salaris kregen onder een vrouwelijke leider. Een verklaring daarvoor komt van het Italiaanse onderzoek dat eerder aangehaald werd. Onderzoekers stelden dat vrouwen die beduidend minder presteren meer gebaat zijn bij een mannelijke ceo, omdat deze over het algemeen minder individueel kijken naar salarissen. Het gemiddelde salaris is hoger dan de vrouwen uit het onderzoek bleken te verdienen. Vrouwelijke ceo’s zijn geneigd om meer individueel naar bekwaamheid te kijken en daar het loon op aan te passen. Ongeacht hun geslacht hebben medewerkers over het algemeen te maken met betere werkcondities en minder ontslagen onder een vrouwelijke baas. Dit laatste komt volgens onderzoek voort uit het feit dat vrouwen zich meer inzetten om ontslag te voorkomen. De empathie die vrouwen over het algemeen kennen ligt daaraan ten grondslag. Ook tijdens de financiële crisis was dit te zien: bedrijven met een vrouwelijke ceo kenden een kleinere afname van het personeelsbestand dan bedrijven die bestuurd werden door mannen. Ondanks dat het nog steeds niet gebruikelijk is dat vrouwen aan de top van een bedrijf staan, laten deze onderzoeken zien dat het zeker de moeite waard is om vrouwen op de hoogste posities binnen bedrijven te zien.

Management & Leiderschap

Onderzoek: vrouwen presteren beter onder vrouwelijke leiders

Vrouwelijke leiders beïnvloeden de manier waarop medewerkers presteren. Diversiteit op de werkvloer is goed, maar wie ondermaats presteert zal het...

author Loeka Oostra

clock 2,5 min