Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

Respect Soft Skills Manager

Management

Deze soft skills maken je écht een goede leider

Van managers wordt in de huidige werkmarkt vooral verwacht dat ze goede 'people managers' zijn. Daar zijn niet harde, meetbare...

author Anna Lillioja

clock 3 min

your mba 21e eeuw skills

Management

Dit zijn de 21e eeuw skills waar je mee aan de slag moet

De coronacrisis laat zien dat 21e eeuw skills harder nodig zijn dan ooit. Dat stelt Rogier van de Wetering, als...

author John van Schagen

clock 3 min

soft skills businesstransformatie

Persoonlijk Leiderschap

Deze 7 skills zijn onontbeerlijk bij een businesstransformatie

Elk bedrijf wordt een digitaal bedrijf. Maar hoe geef je die transformatie het beste vorm? En welk soort leiderschap is...

author Peter Boerman

clock 5 min

In de zoektocht naar technisch toppersoneel wordt zo gefocust op hun technische kennis, dat vergeten wordt dat er van medewerkers in de 21e eeuw meer kennis verwacht wordt dan hun eigen werkveld.

Management

Dé eigenschap waar het IT’ers aan ontbreekt heeft niets met techniek te maken

In de zoektocht naar IT toppersoneel wordt zo gefocust op hun technische kennis, dat men vergeet dat er van medewerkers...

author Loeka Oostra

clock 2 min

Management

De mens achter het getal

Saber Benjah loopt een maand mee als CEO bij Adecco. Hij blogt voor MT over zijn belevenissen. Deel 2: Het...

author Saber Benjah

clock 3 min

In een meeting geldt vaak het recht van de sterkste. Wie het hardst schreeuwt, krijgt de meeste aandacht. En ook de rest van het kantoorleven is vooral ingericht op extraverte mensen. Flexwerkplekken, drukke lokalen en kantoortuinen dragen niet bij aan het stimuleren van introverten in hun werk. En dat terwijl een derde tot de helft van de mensen introvert is, terwijl de samenleving vooral is ingericht op extraverte mensen, zegt Susan Caine in haar TED-talk over introversie die miljoenen keren bekeken is. En dat terwijl introverten een substantiële bijdrage kunnen leveren op de werkvloer: ze nemen meer tijd om tot een overweging te komen, bekijken dingen vanuit een andere hoek dan extraverten en zijn meer doordacht. Volgens onderzoek van Adam Grant van de Amerikaanse Wharton School zijn ze zelfs betere leiders dan extraverte types, omdat ze meer ruimte laten aan medewerkers om hun eigen ideeën te ontwikkelen. Doelen Maar wat kunnen managers - introvert of extravert - doen om zowel de extraverten als de introverte mensen in hun team te laten floreren? Volgens Linda van der Wal, coach en schrijfster van het boek Kantoorgeheimen, is het vooral de kunst om te luisteren - een onderschatte eigenschap die vaak toebedeeld wordt aan introverte mensen. ‘Terwijl iedere leider er goed aan doet om te weten wat de doelen en drijfveren van zijn personeel zijn.’ Die kunnen nogal uiteen lopen en hangen lang niet altijd samen met het karakter. Wel is het volgens Van der Wal van belang om in het oog te houden dat het aan het karakter van medewerkers ligt hoe deze doelen worden ingevuld. ‘Introverten zullen wat meer bedachtzaam en individualistischer naar hun doelen toewerken, terwijl extraverten een stuk directer zullen zijn.’ Als voorbeeld geeft ze een meeting. ‘Heb je veel introverte mensen in je team, organiseer niet altijd een grote meeting, maar vraag input via de mail of laat iedereen afzonderlijk brainstormen.’ Extraverte wereld Aan de manager niet alleen de taak iedereen te begeleiden bij deze doelen, maar ook nog eens de verschillende karakters te begeleiden. Volgens Van der Wal is vooral het besef dat sommige mensen liever anders werken een belangrijkste eerste stap. ‘Veelal wordt iedereen over één kam geschoren als de extroverte medewerkers, daar is onze samenleving veelal op ingesteld.’ Caine herkent dit, zo vertelt ze in haar TED talk. Door zich op te stellen als extravert werd ze advocaat op Wall Street, terwijl ze liever schrijver wilde zijn. Ook ging ze ‘s avonds naar drukke barren terwijl ze liever een diner had gehad met vrienden. ‘Er was een constante druk om te bewijzen dat ik heus wel open en extravert kon zijn.’ Lees ook: Waarom vallen we voor de narcistische leider? Vooropgesteld: verlegen zijn is iets anders dan introvert. ‘Verlegen mensen zijn bang om sociaal veroordeeld te worden door anderen, introvertie gaat meer over hoe je reageert op sociale interactie,’ aldus Van der Wal. ‘Een introvert is op zijn best in een rustige situatie, terwijl extraverten graag de drukte opzoeken.’ Zachte waarden Door een werkvloer volledig in te richten met targets en te genereren omzet, lijken zachte skills van bedrijven als samenwerken, communiceren en aandacht voor elkaar onderdrukt. ‘Terwijl deze juist ook nodig zijn om harde doelen te behalen. Het een kan niet meer zonder het ander’, stelt Van der Wal. Lees ook: zo meet je zachte waarden als bedrijfsresultaat Uit onderzoek van de Amerikaanse wetenschapper Daniel Goleman blijkt dat IQ een drempelvoorwaarde is voor werk: iedereen moet bepaalde kennis hebben van een taak om deze uit te kunnen voeren. Het is het EQ dat ervoor zorgt dat mensen uiteindelijk excelleren. ‘En dat uit zich vooral in die zachte, meer emotionele waarden.’ En dat betekent dat extraverte types soms wat meer ruimte moeten laten voor de ideeën van de introverten. ‘Tegelijkertijd moeten introverten soms op het podium durven te stappen om zichzelf te presenteren’, aldus Van der Wal. Caine bevestigt dit in haar TED talk. ‘Rosa Parks, Eleanor Roosevelt: allemaal beschreven ze zichzelf als introvert, maar stonden ze op voor hun ideeën toen dat nodig was.’

Persoonlijk Leiderschap

Introverte medewerkers: hoe betrek je ze in je team?

Extraverte mensen hebben de overhand in de samenleving en op kantoor. Wat kun je als manager doen om ook de...

author Loeka Oostra

clock 3 min

e boekhoudschandalen, kartelvorming en torenhoge bonussen uit de gouden jaren van voor de financiële crisis willen we liever niet meer terug. Daarom is er een herziene Coprorate Governance Code opgesteld, met afspraken over normen en waarden in het bedrijfsleven. Deze update van de Code Tabaksblat en de Code Frijns, legt de nadruk op de lange termijn: duurzaamheid, diversiteit en integriteit. Wil je als bedrijf aan deze compliance-regels voldoen, dan is (nog) meer aandacht voor zachte waarden een must. Lange termijn Omdat veel misstanden voor en tijdens de financiële crisis voortkwamen door een te grote focus op de korte termijn, stelt de herziene Code – de Code Van Manen – waardecreatie op de lange termijn centraal. Dat betekent dat leidinggevenden en bestuurders hun besluiten moeten toetsen aan het belang van het bedrijf én van de stakeholders. Dat betekent dat ook het milieu, arbeidsomstandigheden en mensenrechten een doorslaggevende rol kunnen gaan spelen. Aandacht voor de interne cultuur Van de leiding van een bedrijf wordt verwacht dat ze een cultuur creëert waarin integer handelen en gewenst gedrag worden gestimuleerd. Ook moeten er voldoende mogelijkheden zijn om vermoedens van misstanden en onregelmatigheden te kunnen melden. Met andere woorden: klokkenluiders moeten zich veilig voelen en beschermd worden. Andere pijlers van de nieuwe code zijn onder andere aandacht voor diversiteit in de samenstelling van het personeel, en voor verantwoord belonen. Ervaringsdeskundige: ‘Ik ben al 2 jaar bezig om met de lean-filosofie mensen uit te dagen verbeteringen door te voeren, en nu met deze Performance Cup lukt dat in 12 weken.’ Meten is weten Soft controls staan altijd naast de hard controls als de cijfers, regels en protocollen. De soft controls zijn veel minder tastbaar, maar hebben wel grote invloed. Ze helpen bij het halen van doelen en het beheersen van risico’s. Maar hoe weet je nou of die waarden en normen in jouw bedrijf voldoende geïmplementeerd zijn? Acht soft controls Muel Kaptein, hoogleraar business ethics and integrity management aan de Erasmus Universiteit en partner bij KPMG, ontwikkelde een methode om daar een antwoord op te kunnen geven. Hij onderzocht 150 gevallen waarin mensen in bedrijven over de schreef gingen. Op basis daarvan concludeerde hij dat er acht vormen van cultuur zijn die het gedrag van mensen binnen de organisaties het meest beïnvloeden. Hoe prominenter deze zogenoemde soft controls in een organisatie aanwezig zijn, hoe groter de kans op gewenst gedrag en hoe kleiner de kans op risico’s en incidenten. Dit zijn die acht soft controls: Helderheid Het moet voor alle medewerkers, managers en bestuursleden duidelijk zijn wat binnen de organisatie als gewenst en ongewenst gedrag wordt beschouwd. Hoe duidelijker dat is, hoe beter mensen begrijpen wat ze moeten doen, en hoe grote de kans dat ze dat ook echt doen. Voorbeeldgedrag Een belangrijke taak ligt bij de leiding. Bestuur, hoger management en teamleiders moeten het goede voorbeeld geven. Hoe beter ze dat doen, des te beter de rest van de medewerkers zich gedragen. Het omgekeerde is trouwens ook waar. Betrokkenheid Respect moet wederzijds zijn. Hoe meer het management de medewerkers betrekt bij de bedrijfsdoelen des te meer doen de medewerkers hun best om de belangen van de organisatie zo goed mogelijk te behartigen. Uitvoerbaarheid Stel realistische doelen, geef je medewerkers verantwoordelijkheden en taken die ze aankunnen. Wie beschikt over de juiste kennis en vaardigheden, is beter in staat te doen wat van hem verwacht wordt. Transparantie Hoe beter mensen gedrag en van zichzelf en anderen kunnen waarnemen, des te beter zijn ze in staat om hun gedrag aan te passen aan de verwachting van anderen. Bespreekbaarheid Hoe meer ruimte er is om te praten over standpunten, emoties, dilemma’s en overtredingen, des te vaker zullen mensen dat ook gaan doen. Daardoor is het mogelijk te leren van elkaar. Aanspreekbaarheid Hoe veiliger mensen zich voelen, des te groter de kans dat ze fouten, incidenten of calamiteiten zullen melden. Ook zullen collega’s elkaar eerder aanspreken over ongewenst gedrag. Hoe vaker en opener dit gebeurt, des te groter de kans dat iedereen van die situaties zal leren. Handhaving Beloon gewenst gedrag en bestraf ongewenst gedrag. Hoe beter en consequenter die handhaving, des te meer zullen medewerkers neigen naar doen wat beloond wordt en vermijden wat bestraft wordt. Geen woorden maar daden Andy Moniz van de Rotterdamse Erasmus Universiteit ontwikkelde een methode die het voor buitenstaanders mogelijk maakt om te kijken of een bedrijf zijn goede voornemens ook in de praktijk brengt. Hij ontwikkelde een algoritme dat alle teksten die online over een bedrijf verschijnen scant op bepaalde termen. Kritische artikelen, reacties van buurtbewoners of lovende woorden laten zien hoe het bedrijf zich daadwerkelijk gedraagt. Door die resultaten te analyseren wordt duidelijk hoe compliant een bedrijf in de praktijk is. Uit Moniz’ onderzoek blijkt bovendien dat het daadwerkelijke gedrag van een bedrijf een belangrijke voorspeller is van toekomstige bedrijfsresultaten.

Performance verbeteren

Zo meet je de zachte waarden van je bedrijfsresultaat

Begrippen als integriteit, transparantie en veiligheid worden voor bedrijven steeds belangrijker. Maar hoe meet je die zachte waarden? Bijvoorbeeld met...

author Linda Huijsmans

clock 3,5 min