Winkelmand

Geen producten in je winkelmand.

Management & Leiderschap

Je promotie kan wel eens ten koste gaan van je morele kompas

Hoe hoger je positie binnen de organisatie, des te groter de kans dat je de groep volgt, blijkt uit onderzoek....

author Redactie MT/Sprout

clock 5 min

i.s.m. House of Performance
ethiek en presteren gedreven organisatie

Performance verbeteren

Hoe integer is jouw organisatie?

Kwartaalcijfers, KPI’s en persoonlijke targets: de druk om te presteren is altijd hoog. Hoeveel ruimte blijft er dan nog over...

author Linda Huijsmans

clock 4 min

i.s.m. House of Performance
Thuiswerken ethische valkuilen

Performance verbeteren

De ethische valkuilen van werken op afstand

Nu de coronacrisis voortduurt en de ‘tweede golf’ over ons land rolt, lijkt hybride werken (deels thuis, deels op kantoor)...

author Joost Peters

clock 5 min

ethiek bedrijfsethiek

Management & Leiderschap

Coronahufter of coronaheld: een lesje bedrijfsethiek in crisistijd

KLM-topman Pieter Elbers ging aan de schandpaal vanwege zijn bonus, Peer Swinkels geldt als coronaheld doordat hij bier terugnam van...

author Philip Bueters

clock 6,5 min

i.s.m. House of Performance
Verandering

Performance verbeteren

Succesvol gedragsverandering doorvoeren? Zo lukt het wel

‘Het roer moet om’, wordt vaak geroepen na een schandaal. Meestal mislukt zo’n veranderproces faliekant. Hoe zorg je dat werknemers...

author Melchior Meijer

clock 4 min

Ongeschreven regels kent ieder bedrijf. Maar wat als juist die ongeschreven regels leiden tot ontoelaatbaar gedrag?

Management & Leiderschap

Waarom ongeschreven regels juist wél opgeschreven moeten worden

Ongeschreven regels kent ieder bedrijf. Maar wat als juist die ongeschreven regels leiden tot ontoelaatbaar gedrag?

author Redactie MT

clock 3 min

i.s.m. House of Performance
Ethische dilemma's op de werkvloer

Performance verbeteren

Ethische dilemma’s op de werkvloer: wat zou jij doen?

Ethisch correct handelen: het is in de praktijk niet altijd even makkelijk. Aan de hand van 4 stellingen gaan we...

author Joost Peters

clock 4,5 min

i.s.m. House of Performance

Performance verbeteren

Zo verbeter je jezelf zónder discutabel gedrag

De grens tussen excellente dienstverlening en grensoverschrijdend gedrag is soms flinterdun. Wat kun je doen om je performance te verbeteren...

author Joost Peters

clock 3,5 min

i.s.m. House of Performance
klant uit oog verliezen

Performance verbeteren

Hoe zorg je dat je werknemers de (morele) regels opvolgen?

Elk bedrijf krijgt vroeg of laat te maken met dilemma’s. Of het nou gaat om ‘handige’ belastingtrucjes, wel of niet...

author Sang-Ah Yoo

clock 3,5 min

i.s.m. House of Performance
robotisering

Performance verbeteren

In principe kun je alle processen in je onderneming robotiseren

Robotisering op de werkvloer brengt ethische vraagstukken met zich mee. Machines worden zelflerend. Robots worden slimmer dan mensen en gaan...

author Sang-Ah Yoo

clock 4,5 min

i.s.m. TIAS
Me Too

Strategie

Waarom #MeToo ook in de boardroom op de agenda moet

De #MeToo-discussie raakt veel machtige mannen. Ook in de Nederlandse boardrooms moeten bestuurders het onderwerp durven bespreken, stelt Oscar David,...

author Redactie

clock 3 min

i.s.m. House of Performance
integriteit op de werkvloer

Performance verbeteren

Verbeter de integriteit op de werkvloer met een goede brainstorm

Met gamification kun je de integriteit op de werkvloer verbeteren. Steek wel voldoende tijd in de brainstorm die vooraf gaat...

author Linda Huijsmans

clock 3,5 min

i.s.m. House of Performance
excellente organisatie

Performance verbeteren

‘Zoek het lekker zelf uit!’

Medewerkers die precies doen wat je zegt; dat klinkt mooier dan het is. Als mensen alleen in actie komen als...

author Linda Huijsmans

clock 3,5 min

i.s.m. House of Performance
dilemmabord ethiek en prestaties

Performance verbeteren

Integer presteren dankzij het dilemmabord

Ethiek, integriteit en kernwaarden: het zijn grote woorden, maar wat betekenen ze in de praktijk? Een dilemmabord is een handig...

author Linda Huijsmans

clock 2,5 min

In de laatste jaren zien we een kanteling in het denken over leiderschap en bestuur. Steeds meer wordt aandacht geschonken aan ethiek van leidinggeven, kernwaarden, voorbeeldgedrag van leidinggevenden en de ethische bedrijfscultuur. En met ethiek bedoelen we dan het nadenken over wat goed is of wat niet goed is. Er is sprake van een verschuiving van opvattingen over leiderschap: van een controlegerichte bedrijfskunde naar een morele cultuur- en betrokkenheidsgerichte bestuursstijl. De bestuurder en leidinggevende als drager van cultuur en voorbeeld voor gedrag is het beeld dat de laatste jaren naar voren komt. Zoals ook uit de genoemde ethische bestuursregels, die recent per 1 januari 2017 in werking traden. De aandacht voor ethiek in het leiderschap is niet nieuw. Maar in het laatste decennium blijkt uit veel internationaal wetenschappelijk onderzoek een toenemende belangstelling voor dit onderwerp. Het wetenschappelijk onderzoek over ethiek van leidinggeven binnen bedrijven en organisaties is met name gebaseerd op de zogenaamde deugdethiek, die stamt uit Griekse Oudheid. De deugdethiek is ontwikkeld door de bekende filosoof Aristoteles. Deze ethiek is voornamelijk gericht op het karakter van de persoon, met name op de deugdzaamheid ervan. Vragen zoals ‘ben ik een deugdzaam persoon?’, ‘hoe moet ik omgaan met bepaalde situaties?’ en ‘over welke wijsheid kan en moet ik beschikken?’ zijn hierbij kenmerkende vragen. Het wetenschappelijk onderzoek lijkt zich toe te spitsen op de goede karaktereigenschappen van de leidinggevende. De Rotterdamse hoogleraar Muel Kaptein, onder meer bekend als directeur van Centrum voor Integriteitsstudies (KPMG), is mede-ontwikkelaar van een standaardvragenlijst die bij dit onderzoek als onderzoeksinstrument gebruikt wordt: de Corporate Ethical Virtue Scale (de CEV-schaal). Zorgethiek Het is de vraag of de deugdethiek de meest passende vorm is voor leidinggevenden binnen een arbeidsorganisatie. Een kijk vanuit de deugdethiek is wellicht teveel op de persoon van de leidinggevende gericht. De kern van leidinggeven is: ‘leiderschap is relationeel werk’. Men heeft altijd medemensen nodig om leiding te kunnen geven. Daarmee is gedacht dat de relatie tussen de leidinggevende en degene aan wie leiding wordt gegeven de basis vormt voor leiderschap. In plaats van een op een goed karakter van de leidinggevende gerichte ethiek zou een op de relatie tussen de leidinggevende en zijn medewerker gerichte ethiek wellicht meer passend kunnen zijn. Eind jaren tachtig van de vorige eeuw is de zorgethiek ontstaan, gericht op de relatie tussen mensen. Zorgethiek is ontstaan uit onderzoek naar de morele ontwikkeling van mensen. De onderzoeker Carol Gilligan ontwikkelde een ethische theorie in haar publicatie 'In a different voice', die de zorgethiek wordt genoemd. Hierbij staat de menselijke relatie centraal. De zorgethiek gaat uit van de verantwoordelijkheden die de verschillende betrokkenen hebben in een bepaalde situatie, onder meer ook naar elkaar. Deze zorgethiek geldt in principe voor alle situaties waar mensen met elkaar omgaan en daarbij een zekere verantwoordelijkheid naar elkaar toe hebben. Principes in de praktijk De zorgethiek heeft vier belangrijke kenmerken. Deze kenmerken kunnen gebruikt worden om aan te geven hoe de zorgethiek van toepassing kan zijn voor leiderschap in de managementpraktijk. Zorgethiek concentreert zich op ethische problemen in de praktijk en hoe deze in de praktijk worden opgelost. Communicatie tussen betrokkenen is hierbij van groot belang. Vaste regels, protocollen en abstracte principes worden afgewezen. Er zijn geen abstracte regels, alles komt neer op hoe men tot een bepaald oordeel komt in het concrete geval. Zorg staat op gespannen voet met de gedachte van een plicht. Het gaat veel meer om de juiste houding van degene die verantwoordelijk is om de zorg te geven. Zorgethiek gaat niet over incidenteel handelen tussen mensen die niets met elkaar hebben, maar draait om het behouden en ontwikkelen van relaties tussen mensen en hoe ze met elkaar omgaan. De hiervoor geschetste kenmerken zijn goed toe te passen op de dagelijkse praktijk van de leidinggevende. Om te beginnen wordt van de leidinggevende een voorbeeldfunctie en voorbeeldgedrag verwacht, zoals in de nieuwe bestuursregels (de zogenaamde governancecodes), maar dat is niet genoeg. Met de voorbeeldfunctie geeft de leidinggevende invulling aan het feit dat hij het meest verantwoordelijke is voor hoe je met elkaar omgaat op het werk. Uiteraard heeft elke medewerker ook een belangrijke rol en verantwoordelijkheid in de manier van hoe men omgaat met elkaar, maar zoals gezegd de leidinggevende heeft hierbij het voortouw. De praktijk van werkrelaties is steeds weer anders en binnen de situatie van de dagelijkse praktijk, de werkrelatie, dient steeds een maatwerk-oplossing gevonden te worden. Hoewel aansluiten bij algemene regels nuttig is, moet steeds gevraagd worden, in welke mate en op welke wijze moeten deze regels worden toegepast. Daarbij is de open, eerlijke en transparante communicatie met de medewerker van groot belang. Elke vraag waarmee de medewerker naar de leidinggevende komt, en elke situatie die voorgelegd wordt, is uniek. Steeds dient de leidinggevende een oordeel te vellen in de concrete situatie, rekening houdend met de belangen en behoeften van de werknemer, zoals hij die op dat moment beleeft. De leidinggevende dient door zijn houding te laten blijken dat de medewerker erkend wordt in zijn situatie en met zijn vraag. Dit maakt het voor de leidinggevende mogelijk om los van angst voor ‘precedentwerking’ en passend oordeel te geven en besluit te nemen. De leidinggevende dient door zijn handelen de medewerker het gevoel te geven van volledig erkend en gewaardeerd te zijn. De relatie is niet een technische bureaucratische relatie, maar een echt menselijke relatie waarbij het ‘van twee kanten moet komen’, maar zoals we hiervoor al zagen blijft de leidinggevende de meest verantwoordelijke voor de goede omgang met elkaar, omdat hij als leidinggevende het voorbeeld moet zijn hoe men zich gedraagt in een goede werkrelatie. En hierdoor de medewerker stimuleert om het ook zo te doen. Op deze manier kan de visie van de zorgethiek helpen om binnen de organisatie een cultuur te krijgen waarin mensen het prettig vinden om goed met elkaar om te gaan. Dit heeft op veel aspecten van het werk binnen de organisatie een positief effect.

Management & Leiderschap

Verschuiving van deugdethiek naar zorgethiek binnen leiderschap

Onderzoek naar ethiek binnen leiderschap van de afgelopen tien jaar, focuste zich voornamelijk op deugdethiek. Dat stelt MT-expert Tom van...

author Tom van den Belt

clock 4 min