Winkelmand

Geen producten in je winkelmand.

Als werkgever stel je een concurrentiebeding op om de werknemer te beperken om na beëindiging van het dienstverband gedurende een bepaalde periode werkzaam te zijn in concurrerende functies of in een zekere aan de werkgever gerelateerde branche. Is er sprake van overtreding van het concurrentiebeding wanneer twee werknemers wisselen van baan en de nieuwe werkgever een voormalig zusterbedrijf is van de voormalig werkgever van de twee? Werknemers hebben concurrentiebeding ondertekend In deze rechtszaak ging het om twee senior projectleiders werkzaam bij FMT Beheer BV (FMT), een bedrijf dat leegstaand onroerend goed beheert en transformeert. In de arbeidsovereenkomsten van de projectleiders bevindt zich een concurrentiebeding. Hierin staat dat zij niet op enige wijze (in)directe werkzaamheden mogen verrichten voor bedrijven die direct concurreren met de werkzaamheden van FMT. De opgenomen boete bedraagt 5.000 euro per overtreding en 1.000 euro per dag, zolang de overtreding duurt. Eén jaar na dato vordert voormalig werkgever tonnen Beide werknemers nemen ontslag en gaan (per mei en juni 2013) werken voor Doc-Work BV, een voormalig zusterbedrijf van FMT, dat zich bezighoudt met de commerciële verhuur van onroerend goed. FMT stuurt beide personen op 1 augustus 2014 een brief met de mededeling dat zij het concurrentiebeding hebben overtreden door bij Doc-work te gaan werken. FMT vordert boetes van 364.000 en 339.000 euro. De kantonrechter wijst de vordering af, omdat er geen sprake is van directe concurrentie door Doc-work met de activiteiten van FMT. FMT gaat in beroep bij het hof. Concurreert Doc-work direct met FMT? Voor het beantwoorden van deze vraag is van belang of beide ondernemingen op dezelfde markt gelijkwaardige producten of diensten aanbieden. De advocaten van de werknemers stellen dat FMT onroerend goed beheert en transformeert en dat Doc-work zich bezig houdt met de commerciële verhuur van onroerend goed. FMT stelt dat zij zich óók bezig houdt met commerciële verhuur van onroerend goed en dus concurreert. De rechter komt tot de conclusie dat de strikte scheiding, zoals die er was ten tijde van Doc-work als zusterbedrijf van FMT, er niet meer is. De werkzaamheden zijn dus (deels) concurrerend. Hebben werknemers concurrentiebeding overtreden? Konden de werknemers weten of voorzien dat FMT zich ook zou gaan richten op commerciële verhuur? FMT toont met verschillende voorbeelden aan dat zij zich al tijdens het dienstverband van de twee werknemers bezighield met commerciële verhuur. Los van de voorzienbaarheid hadden beide werknemers het dus kunnen weten. Zij hebben het concurrentiebeding dus allebei overtreden. Rechter matigt boete voor werknemers ondanks overtreding De advocaten van de voormalige werknemers van FMT verzoeken om matiging van de enorme boete. De rechter stelt dat hij alleen kan matigen als de billijkheid dit eist. Omdat de boetes heel hoog zijn, de activiteiten slechts deels concurreren, de werknemers zich niet bewust waren van de overtreding, FMT minimaal acht maanden (nadat zij wist dat het beding overtreden was) heeft gewacht met de beschuldiging en er niet is gebleken dat FMT schade heeft geleden, matigt de rechter de boete tot 15.000 euro per persoon.

Management & Leiderschap

Wanneer is er sprake van overtreding van het concurrentiebeding?

Bijna elk nieuw arbeidscontract bevat een concurrentiebeding. Hoe weet je als werkgever wanneer deze overtreden wordt? Advocaat Sander Schouten van...

author Sander Schouten

clock 2 min

Investeringsfondsen die gouden bergen beloven, maar achteraf een piramidespel blijken te zijn. Het komt helaas maar al te vaak voor. Gedupeerden blijven achter met gigantische schulden en het geld is in het niets verdwenen. Termen als misleiding, fraude en oplichting lijken terechte beschrijvingen van dergelijke louche praktijken. Of niet altijd? Wanneer zijn uitlatingen op het internet onrechtmatig? Advocaat mediarecht Thomas van Vugt, werkzaam bij het advocatenkantoor AMS Advocaten, geeft antwoord op deze vraag en gebruikt hierbij de uitkomst van een recente uitspraak. Gedupeerden beleggingsfonds vorderen compensatie In de casus die hier als voorbeeld dient, hadden de gedupeerden aanzienlijke bedragen in een beleggingsfonds in vastgoed geïnvesteerd. De investering kwam niet van de grond en het beleggingsfonds ging failliet. De gedupeerden waren hun geld kwijt. In het kader van de insolventieprocedure werden de praktijken van het beleggingsfonds onderzocht. De gedupeerden besloten zich te verenigen. De vereniging had als doel de belangen van de gedupeerden te behartigen en compensatie te bewerkstelligen. Gedupeerden laten zich op internet negatief uit over eiser Op de website van de vereniging stonden uitlatingen waarin termen als misleiding, manipulatie, mismanagement en bedrog werden genoemd. Ook werd er gesteld dat er sprake was van fraude en van een piramidespel. Er zouden volgens de verenging miljoenen zijn ‘gestolen’. De oprichter van het beleggingsfonds werd met volledige naam genoemd. Eiser vordert verwijdering onrechtmatige uitlatingen De oprichter (hierna: eiser) was hier niet blij mee en vorderde in kort geding verwijdering van de uitlatingen op de website. De rechter stelde voorop dat het belang van eiser is dat hij niet door publieke uitlatingen wordt blootgesteld aan lichtvaardige verdachtmakingen. Het belang van de verenging is dat zij mensen in openbaarheid kritisch moeten kunnen informeren, opiniëren en/of waarschuwend uit moet kunnen laten ter signalering van mogelijke misstanden. Wanneer is uitlating onrechtmatig? Of de uitlatingen in kwestie onrechtmatig zijn hangt onder andere af van de volgende factoren: de aard van de gepubliceerde verdenkingen en de ernst van de te verwachten gevolgen voor eiser; de ernst van de misstand die de publicatie aan de kaak beoogt te stelen; de mate waarin de verdenkingen ten tijde van de publicatie steun vonden in het toen beschikbare feitenmateriaal; de inkleding van de verdenkingen. Rechter: term misleiding niet onrechtmatig Wat betreft de uitlating van beleggers dat zij misleid zijn door het beleggingsfonds, overweegt de rechter dat dit niet onrechtmatig is. In het onderzoeksrapport is namelijk bevestigd dat er elementen van misleiding zijn aangetroffen, zij het dat er enkel wordt gesproken over het verstrekken van onjuiste informatie. Niettemin meent de rechter dat deze beschuldiging voldoende steun vindt in het beschikbare feitenmateriaal. Onrechtmatige uitlatingen moeten verwijderd worden Anders is het voor de zinssneden ‘manipulatie, mismanagement en bedrag’, ‘gestolen’ en ‘fraude’. Deze verwijten zijn in de procedure door eiser weersproken. Daarnaast zijn deze termen niet in het onderzoeksrapport terug te vinden, noch andere constateringen van dien aard. Het is aan de vereniging om voldoende aannemelijk te maken dat deze verwijten terecht zijn. Dit heeft de vereniging volgens de rechter niet gedaan. Deze uitlatingen worden dus onrechtmatig geacht. De vereniging moet deze uitlatingen van haar website verwijderen.

Management & Leiderschap

Wanneer is een beschuldiging van fraude via internet onrechtmatig?

Online fraude is een steeds vaker voorkomend fenomeen. Maar is er altijd sprake van fraude, ook als slachtoffers duizenden euro's...

author Thomas van Vugt

clock 2 min