Winkelmand

Geen producten in je winkelmand.

Toename snelgroeiende startups stagneert, ‘we moeten tandje hoger schakelen’

De groei van het aantal snelgroeiende bedrijven is het afgelopen jaar meer dan gehalveerd, blijkt uit een rapport van het Erasmus Center for Entrepreneurship (ECE). ‘We zullen een tandje hoger moeten schakelen en gedurfde experimenten uitvoeren.’

Je leest nu: Toename snelgroeiende startups stagneert, ‘we moeten tandje hoger schakelen’

In het jaarlijkse ScaleUp Dashboard houdt het Erasmus Center for Entrepreneurship (Erasmus University) bij hoeveel ondernemers een groeispurt doormaken. ‘Snelgroeiend’ is in de definitie van ECE een gemiddelde groei van 20 procent of meer per jaar in werknemers en/of omzet, gedurende 3 jaar. Ook moet zo’n ‘snelle’ groeier minstens 10 (fulltime) werknemers hebben aan het begin van de meetperiode.

Zo’n bedrijf zou je volgens ECE een ‘scaleup’ kunnen noemen. Het is wel de vraag of je een startup die – niet eens heel indrukwekkend – snel groeit (of opschaalt, vandaar ’scaling up’) een aparte naam moet geven, aangezien startups per definitie geacht worden snel te groeien (bekijk ook dit interview met de Amerikaanse startup-kenner Gigi Wang).

Banen

Hoe dan ook, eind 2018 telde Nederland 2.880 snelgroeiende bedrijven volgens de Rotterdamse definitie. Dat komt neer op 5,6 procent van alle Nederlandse bedrijven met minimaal 10 werknemers. ECE, dat zijn jaarlijkse rapport opstelt in samenwerking met Rotterdam School of Management (Erasmus University), baseert zich op cijfers van het CBS.

In de jaren 2015 tot en met 2018 kwamen er bij snelgroeiende startups 220.000 banen bij. Snelgroeiende bedrijven zijn daarmee verantwoordelijk voor 30 procent van de totale banengroei in Nederland in die periode.

Stagnatie

Maar ondertussen is de groei van het aantal snelgroeiende bedrijven het afgelopen jaar ruim gehalveerd, van 18 procent in 2017 naar 7 procent vorig jaar. “De landelijke en regionale aandacht voor het stimuleren en ondersteunen van startups blijkt onvoldoende in staat om tot grotere aantallen nieuwe en waardevolle snelgroeiende bedrijven te komen”, concludeert ECE.

ECE-directeur Justin Jansen ziet ondernemers, ondanks een goede uitgangspositie en een schaalbaar verdienmodel, worstelen met “het aantrekken van nieuw talent, het verkrijgen van vervolgfinanciering en het organiseren van de explosieve complexiteit van hun organisatie”.

“Onderzoek bij bedrijven die wel structureel blijven groeien, zoals Coolblue, Young Capital en SecureLink, laat zien dat zij juist zaken versimpelen door kernwaarden te identificeren, activiteiten te delegeren en kritieke prestatie-indicatoren toe te passen die medewerkers in staat stellen om de toegevoegde waarde voor huidige en nieuwe klanten te vergroten.”

Scaling up
Noem jezelf in de VS geen ‘scaleup’, waarschuwde startup-kenner Gigi Wang ondernemers eerder op Sprout.nl. ‘Elke startup wordt nu eenmaal geacht te schalen, oftewel te groeien.’

Terugvalmoment

ECE signaleert twee “kritieke terugvalmomenten” bij snelgroeiend bedrijven: na de eerste groeispurt tussen het 5e en 8e levensjaar, en tussen het 18e (!) en 23e levensjaar.

“Ondanks een goede uitgangspositie en een schaalbaar verdienmodel worstelen veel snelgroeiende bedrijven na de eerste groeispurt met het aantrekken van nieuw talent, het verkrijgen van vervolgfinanciering en het organiseren van de explosieve complexiteit van hun organisatie. De tweede terugval komt met name door de moeilijkheden die snelgroeiende bedrijven ervaren in het identificeren en najagen van nieuwe groeikansen. Ze zullen opnieuw moeten vernieuwen en de organisatie klaarstomen voor verandering.”

Vrouwen

Het aantal snelgroeiende bedrijven met tenminste een vrouwelijke ondernemer nam sinds 2014 sterk toe, maar dit aantal is in 2018 gedaald:

Verdienmodellen

De meeste snelgroeiende bedrijven zijn actief binnen de sector ‘Verhuur’ en overige zakelijke diensten. ECE: “Nieuwe verdienmodellen, zoals deelplatforms en abonnementsvormen blijken een belangrijke basis te vormen voor startups om snelle groei te realiseren. Dit komt voort uit de bredere maatschappelijke trend waarbinnen gebruik belangrijker wordt dan bezit. Ook een opkomende deeleconomie geeft ruimte voor jonge snelgroeiende bedrijven om hier op in te spelen. Bedrijven zoals Swapfiets en Felyx zijn hiervan bekende voorbeelden.”

Lees ook:Waarom je jezelf in de VS geen scaleup moet noemen, maar gewoon startup