Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

Taartenoorlog om ‘rerouten’

Het gebruik van een domeinnaam om bezoekers door te linken mag, maar niet in alle gevallen. Dat is de uitkomst van een taartenoorlog tussen Taartenwinkel en GefeliciTAART. “Ik vond het verspilde moeite.”

Taartenoorlog om ‘rerouten’
Je leest nu: Taartenoorlog om ‘rerouten’

 

Tegenwoordig haal je een appeltaart niet meer bij de bakker, maar bestel je hem online als een pizza. Taartenwinkel.nl is een van de grootste online bakkers en bestaat uit een netwerk van lokale bakkerijen in Nederland. Recent vocht Taartenwinkel (in 2008 een van Sprouts’ 25 onder de 25) een kleine oorlog uit met een concurrent – gefeliciTAART.

Die laatste gebruikte de domeinnaam Taartwinkel.nl om klanten naar haar site de lokken. Toegegeven: dat is niet hetzelfde als Taartenwinkel (twee letters verschil), maar veel scheelt het niet en gelet op de omstandigheid dat beide ondernemingen zich bezighouden met internetverkoop van taart, kan makkelijk verwarring ontstaan, vond Taartenwinkel.nl.

Taartenwinkel.nl kon aantonen dat ze haar handelsnaam eerder in gebruik heeft dan gefeliciTAART de domeinnaam taartwinkel.nl. Taartenwinkel.nl vroeg de rechter om een verbod op het gebruik van de domeinnaam Taartwinkel.nl. Aanvankelijk wees de voorzieningenrechter de vorderingen af – er zou geen sprake zijn van verwarringsgevaar. In hoger beroep haalde Taartenwinkel.nl alsnog haar gelijk.


Rerouten

Het hof heeft eerst gekeken naar de vraag of gefeliciTAART de domeinnaam taartwinkel.nl is gebruikt als handelsnaam. Dat bleek niet het geval. Men gebruikt de domeinnaam alleen om potentiële klanten door te geleiden naar haar website gefeliciTAART.nl (het zogenaamde “rerouten”).
De wet verstaat onder een handelsnaam de naam waaronder een onderneming wordt gedreven en aan het handelsverkeer deelneemt. Een domeinnaam is in beginsel niet meer of anders dan een internetadres van de domeinnaamhouder. Een domeinnaam kan echter tot handelsnaam worden wanneer de domeinnaam gebruikt wordt ter aanduiding van de onderneming.


Onrechtmatige daad

Het hof was van oordeel dat onder deze omstandigheden geen sprake is van handelsnaamgebruik. De domeinnaam taartwinkel.nl wordt immers niet gebruikt ter aanduiding van de onderneming en ook niet als zodanig door het relevante publiek opgevat. Puntje in het voordeel van gefeliciTAART, zo leek het.
Taartenwinkel.nl beriep zich echter ook op onrechtmatige daad. Zij voerde in dat kader aan dat gefeliciTAART bewust een domeinnaam heeft gekozen die zo dicht mogelijk tegen die van haar grootste concurrent aanligt, met het oogmerk om de internettende consument die op zoek is naar de onderneming van Taartenwinkel.nl, maar zich vertypt of vergist, naar de eigen website te leiden. Taartenwinkel.nl wijst erop dat gefeliciTAART zich op die wijze ook de domeinnamen taart-service.nl en taartland.nl heeft toegeëigend, om aan te haken bij haar andere concurrenten.


Verwarring

De reactie van gefeliciTAART: Taartenwinkel.nl heeft het gevaar voor verwarring zelf in het leven geroepen door niet alleen een louter beschrijvende handelsnaam aan te nemen, maar ook nog een inmiddels in het algemeen taalgebruik gebezigde term. Taartenwinkel.nl betwistte vervolgens weer dat de naam louter beschrijvend is; zij wees erop dat de woorden taartwinkel en taartenwinkel niet in het Van Dale woordenboek voorkomen en dat een winkel waarin men taarten kan kopen doorgaans met andere termen wordt aangeduid, zoals banketbakker of patisserie.


Verrassende uitspraak

Het profiteren van andermans inspanningen en de resultaten daarvan hoeft op zichzelf niet onrechtmatig te zijn, ook niet wanneer dit nadeel aan de ander toebrengt. Toch verwierp het hof het betoog van gefeliciTAART. Doorslaggevend is de vraag of het publiek door het gebruik van de betreffende aanduiding op onrechtmatige wijze in verwarring wordt gebracht. “Het hof is voorshands van oordeel dat een dergelijke handelwijze de grenzen van eerlijke mededinging te buiten gaat en dus onrechtmatig is.”
En dus kwam er alsnog een verrassende uitspraak: Het gebruik van een domeinnaam om bezoekers door te linken (rerouting) is geen gebruik als handelsnaam, maar in sommige gevallen wel onrechtmatig.


Reactie gefeliciTAART:

John van Vessen van gefeliciTAART is nog aan het bekijken wat met de uitspraak moet gebeuren. “We zijn begonnen in 1998, toen had je nog geen Google en liet je als winkel een groot aantal domeinnamen vastleggen omdat mensen bijvoorbeeld taartjes.nl intikten. We zijn toen taartenwinkel.nl vergeten, nu onze concurrent.”
Van Vessen begrijpt niet waarom zijn concurrent zichzelf en zijn tegenpartij op kosten heeft gejaagd. Taartenwinkel.nl heeft alleen al 60.000 euro aan advocaatkosten uitgegeven, en dat is de moeite niet waard, vindt Van Vessen. “Wij kregen op die domeinnaam heel weinig verkeer.”


Reactie: Taartenwinkel.nl

Bovendien heeft hij aangeboden om de domeinnaam te verkopen. Daar zou Eric van Noort van Taartenwinkel.nl geen goed gevoel aan hebben overgehouden, zo laat hij Sprout weten. “Dan hadden we een enorm bedrag moeten betalen, terwijl ik vind dat deze naam op een oneerlijk wijze wordt gebruikt. Ze hebben die domeinnaam ook pas gedeponeerd nadat wij zijn begonnen.”
Van Vessen van gefeliciTAART bekijkt nog of cassatie mogelijk is. “Deze uitspraak heeft natuurlijk consequenties voor anderen die domeinnamen gebruiken voor het rerouten van klanten, maar de vraag is of wij zover moeten gaan.”