Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

Ondernemers doen vaak aan duurzaamheid – om kosten te besparen

Die zag je wellicht niet aankomen: Rutte III zet sterk in op duurzaamheid. Het mkb blijkt echter al goed op weg.

Ondernemers doen vaak aan duurzaamheid – om kosten te besparen
Je leest nu: Ondernemers doen vaak aan duurzaamheid – om kosten te besparen

De vervuiler betaalt. Het is de ideologie achter het nieuwe duurzaamheidsbeleid van Rutte III, het komende kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Uit een nieuwe studie van ING Economisch Bureau blijkt bovendien dat het mkb in Nederland al goed op weg is: drie op de vier mkb-concerns onderneemt duurzaam.

Energiebesparing

De bank keek naar 700 mkb-ondernemingen in Nederland. Driekwart van hen is op een manier duurzaam bezig. Zo doet iets meer dan de helft aan energiebesparing en doet een derde aan afvalreductie en recycling. CO2-reductie en natuurbehoud zijn het minst populair binnen de duurzaamheidscategorieën. Volgens de ING zijn dit zaken waar voornamelijk innovatieve bedrijven zich mee bezig houden.

Mkb-ondernemingen houden zich voornamelijk bezig met duurzaamheid om een kostenreductie te realiseren. Het tegengaan van verspilling staat op de tweede plaats op de lijst met redenen. De ING verklaart dit met de stelling dat duurzaamheid in de eerste plaats financieel wat moet opleveren. Zo schrijft de bank: “Dat verklaart ook waarom energiebesparing zo hoog scoort. De terugverdientijd van dergelijke investeringen zijn over het algemeen kort.”

Kostenbesparingen

Toch zijn er ook mkb-bedrijven die blijven vervuilen. Waarom doen zij niet iets aan duurzaamheid? Ze geven vooral als reden op dat duurzaamheid geen prioriteit heeft in het bedrijf. Ook wordt veel als reden opgegeven dat er nooit over is nagedacht en dat het niet rendabel zou zijn. De ING merkt treffend op dat die laatste reden tegenstrijdig is, “aangezien bedrijven die duurzaam ondernemen dit juist doen vanwege de kostenbesparingen die hiermee worden gerealiseerd”.

Mkb-bedrijven zullen de komende jaren vooral investeren in energiebesparende maatregelen en in het opwekken van duurzame energie. Denk hierbij aan zonnepanelen en winsenergie. De circulaire economie en natuurherstel zouden nog veel minder op de agenda van mkb’ers staan.

Volgens de ING laat een broodnodige verdiepingsslag voorlopig nog op zich wachten. Hierbij doelt de bank bijvoorbeeld op het ontwikkelen van duurzame producten en diensten. Dit soort zaken zouden grotere investeringen vergen en meer tijd vragen van de ondernemer. Maar de ING komt met een lichtpuntje: de innovatieve bedrijven in het Nederlands mkb kijken hier wel naar. Van de vernieuwende spelers verwacht de bank daarom de komende tijd veel.